Hovedforskjellen mellom Jehovas Vitner og kristne er spørsmålet om hvem Jesus er.

Det er synet på Jesus som skiller oss fundamentalt. Det er i bunn og grunn liten vits å diskutere noe annet enn dette temaet. Min anbefaling er at når du som en kristen blir kontaktet av Jehovas Vitner, så lukker du ikke døren, men sier at du vil samtale videre dersom de kan svare tydelig på dine spørsmål til dem. Ikke la dem spørre deg noen spørsmål før de har besvart dine. Jeg har ved flere anledninger diskutert Bibelen ansikt til ansikt med folk fra Jehovas Vitner. Det samme gjelder i kommentarfelt. Det som jeg har erfart er at Jehovas Vitner framfor noen andre kulter/sekter er de som vil forandre samtaleemne så fort som mulig dersom de får problemer med å svare. (Noe som du mest sannsynlig vil legge merke til i kommentarfeltet under også, selv om det åpenbare ligger rett foran dem i Guds Ord.)

jehova a

Hovedproblemet for Jehovas Vitner er at de ikke leser Bibelen alene som autoritet for deres tro, nei, de forholder seg til Vakttårnselskapets tolkning av Bibelen. I tillegg bruker de en egen Bibeloversettelse, Ny Verden, som ifølge flere skolerte er sterkt korrumpert, noe jeg også har erfart ved at det er flere omskrivninger angående Jesu guddommelighet.

Hvordan snakke med/konfrontere Jehovas Vitner?


Her følger et godt eksempel på en tenkt samtale mellom en kristen og Jehovas Vitner, som jeg anbefaler deg å prøve neste gang du blir kontaktet av dem:

Kristen: La meg spørre deg bare ett spørsmål, og etter at du har svart meg, vil jeg svare hvilket som helst spørsmål fra deg. Først trenger jeg å få klarhet i noen få ting. I Bibeloversettelsen, Ny Verden, som dere bruker står det følgende i Johannes 1:1

«I begynnelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet var en gud.»

Så leser vi videre i Ny Verden i Jesaja 9:6

«For det er født oss et barn, det er gitt oss en sønn,
og herredømmet skal hvile på hans skulder. Hans navn skal være Enestående Rådgiver, Mektig Gud, Evig Far, Fredsfyrste.»

Så Jehova er den samme som Den Allmektige Gud?

Jehovas Vitne: Ja, det stemmer.

Kristen: Og Jesus er ikke Jehova ifølge dere, Korrekt?

Jehovas Vitne: Det er korrekt.

Kristen: Er Jehova en sann Gud eller en falsk Gud?

Jehovas Vitne: Jehova er sann Gud.

Kristen: Er Jesus en sann eller falsk Gud?

Jehovas Vitne: Jesus er sann Gud.

Kristen: Ok, da kommer mitt spørsmål: Hvordan kan du si at det er to sanne Guder når Bibelen sier det er bare Én Gud? Se hva Ny Verden sier i Jesaja 43:10

«Før meg fantes det ingen Gud,
og etter meg finnes det heller ingen.»

Og Ny Verden sier videre i Jesaja 44:6

«Jeg er den første, og jeg er den siste.
Det finnes ingen annen Gud enn meg»

Jehovas Vitne: Disse versene forteller oss at det finnes ingen andre guder med stor «G».

Kristen: Hebraisk har ikke store bokstaver, så den store bokstaven «G» i disse to versene er her brukt bevisst av oversetterne i Ny Verden-oversettelsen for å få oss til å tro at det er to kategorier med guder. Dette tilsvarer det samme som å putte inn ordet “Allmektig” i teksten. Dersom Herren hadde ønsket å proklamere at «Det finnes ingen annen Allmektig Gud enn meg» istedet for hva teksten virkelig sier «Det finnes ingen annen gud enn meg» kunne Han lett instruert Jesaja til å skrive ordet «Allmektig» i disse versene, men Han gjorde ikke det.

Jehovas Vitne: Uansett, vi tilber bare Én Gud.

Kristen: Dersom jeg elsker bare én kone, men er gift med to, vil jeg fortsatt være en polygamist. Akkurat slik er det med dere i Jehovas Vitner også. Dere tror det finnes to sanne Guder, så selv om dere tilber bare én av dem er dere fortsatt polyteister. Bibelen sier det bare er én Gud.

Jehovas Vitne: Men Bibelen kaller Satan for en Gud.

Kristen: Er Satan en sann Gud eller en falsk Gud?

Jehovas Vitne: En falsk Gud.

Kristen: Dere har fortsatt to sanne Guder.

Jehovas Vitne: Men i 2. Mosebok 4:16 (Ny Verden) står det at han «skal tjene som Gud for ham.» (Farao)

Kristen: Det står skrevet at Moses vil tjene «som Gud». I andre oversettelser av dette verset oversettes det at Moses skal «være Gud»  for ham (eks. Bibelselskapet 1930). Ser du en forskjell mellom å tjene «som Gud» og det å «være Gud» for ham og det å virkelig være en gud? For eksempel, dersom jeg sa at en eldre dame var «som en mor for meg», så betyr ikke det at jeg ble født av henne. Ser du forskjellen?

Jehovas Vitne: Men, ordet «Gud» er bare en tittel som kan bli brukt om de som er på Guds side.

Kristen: Men da vil det være en masse «sanne Guder». Ny Verden sier i Johannes 17:3

«Dette fører til evig liv at de lærer deg å kjenne, den eneste sanne Gud, og ham som du har utsendt, Jesus Kristus.»

Dersom dette er sant, hvordan kan du da si at Jesus er sann Gud?

Jehovas Vitne: Som jeg har sagt tidligere, vi tilber bare én Gud.

Kristen: Men jeg snakker ikke om hvor mange Guder dere tilber. Jeg spør deg om hvor mange Guder du mener er sanne. Kan du tenke deg at noen sier at «X» er den eneste sanne «X» og at det ikke gjør alt annet i den kategorien falsk? Dersom Gud er den eneste sanne Gud, da må enhver annen gud være falsk, men du har allerede sagt at Jehova og Jesus begge er sanne Guder….. og da får du, tell dem, ….to sanne Guder.

Jehovas Vitner: 1. Korinter 8:4-6 sier (Ny Verden):

«…det bare finnes én Gud. Det finnes riktignok såkalte guder både i himmelen og på jorden, ja, det finnes mange «guder» og mange «herrer». Men for oss er det én Gud, vår Far. Han har skapt alt, og vi lever for ham. Og det er én Herre, Jesus Kristus.»

Ser du? Faderen er Gud, ikke Jesus.

Kristen: Men du har jo allerede sagt at det finnes to sanne Guder, og dette avsnittet sier at det bare er én Gud.

Jehovas Vitne: Du snakker om Treenigheten.

Kristen: Nei, jeg poengterer at Jehovas Vitner er polyteister som tror at det mer enn én sann Gud, selv om Bibelen forteller oss at det finnes bare én sann Gud.

Jehovas Vitne: Jeg kom ikke hit for å krangle.

Kristen: Ok, da du ikke klarer å svare på spørsmålet oppfordrer jeg deg til å komme tilbake sammen med noen som kan gi meg et forståelig svar. Snakkes.


Det finnes ikke tvil om at Jehovas Vitner er polyteister, og at bibelske kristne er monoteister. Alt dreier seg om logikk. Dersom det er én Gud og dersom det er tre personer som i Bibelen kalles for Gud, da må de tre personene være den éne Gud.

JHVH Gud = Gud Faderen + Gud Sønnen + Gud Den Hellige Ånd

Treenigheten

Det er ingen overraskelse at jeg ennå ikke har hørt et fornuftig sammenhengende svar fra et Jehovas Vitne omkring dette. Det meste dreier seg om bortforklaringer.

Jehovas Vitner er veldig opptatt av å være Bibeltro, og at Ny Verden er den mest korrekte oversettelsen, derfor vil de veldig gjerne at du leser fra din Bibel utvalgte avsnitt, som de deretter kan korrigere med Ny Verden-oversettelsen. Så på tross av deres påtatte Bibeltroskap, er det største problemet når man diskuterer dette temaet med Jehovas Vitner, alle disse fantastiske bortforklaringene. Dersom man spør et Jehovas Vitne om hvorfor de ikke følger Jesu befaling og døper mennesker i Faderens, Sønnens og Den Hellige Ånds navn slik også Ny Verden- oversettelsen sier, er svaret som oftest at det finnes dokumentasjon på at dette er noe som er tilføyd senere og hører egentlig ikke til grunnteksten. Da er det jo rart at den mest perfekte, ifølge Jehovas Vitner, Bibeloversettelsen da har tatt dette med som Guds inspirerte ord. Egentlig viser dette at Jehovas Vitner ikke døper i tråd med Jesu Ord da de ikke døper i Faderens, Sønnens og Den Hellige Ånds Navn! Her viser de ikke Bibeltroskap i det hele tatt og de velger å ignorere Jesu befaling da det ikke passer inn i deres teologi.

Det finnes mange eksempler både i Det Gamle og Det Nye Testamentet på at Jesus er Gud. Problemet når man snakker med Jehovas Vitner er at deres Ny Verden-oversettelse som oftest har oversatt «det åpenbare» annerledes. På den ene siden sier de at de anerkjenner den oversettelsen vi bruker, men når vi kommer til disse versene der det er tydelig at Jesus er guddommelig, så drar de med list fram Ny Verden som en slags fasit og korrigering.

Et eksempel fra Det gamle Testamentet der både Bibelen og Ny Verden er samstemte om at Jesus er JHVH Gud er Jesaja 9:6. Dette er en profeti om at Jesus skal bli født. Både Bibelen og Ny Verden beskriver Ham som Mektig/Veldig Gud og Evig far. Inkonsekvensen til Jehovas Vitner og deres Ny Verden-versjon av Bibelen slår ut i full blomst i dette verset. Jesus blir beskrevet med stor «G» i Gud, selv om de påstår at Jesus er en sann gud med liten «g». I tillegg har de også skrevet stor «F» i «Evig Far». Det er jo så man skulle mistenke dem å gjøre brøleren, utfra deres egen argumentasjon med liten «g» og stor «G», å påstå at Jesus er Faderen……

«For et barn er oss født, en sønn er oss gitt. Herreveldet er lagt på hans skulder. Han har fått navnet Underfull rådgiver, Veldig Gud, Evig far, Fredsfyrste.» (Jesaja 9:6)

«For det er født oss et barn, det er gitt oss en sønn, og herredømmet skal hvile på hans skulder. Hans navn skal være Enestående Rådgiver, Mektig Gud, Evig Far, Fredsfyrste.» (Jes 9:6 NV)

Jehovas Vitner forkynner et annet evangelium, og vi bør ha kunnskap om dem og ikke minst om hvem vi tror på og hva Bibelen lærer oss om hvem Jesus er. En del kristne lar seg lure av Jehovas Vitners listige tilnærming til deres falske lære om Jesus Kristus. Hovedårsaken til at dette skjer er at disse kristne ikke besitter nok kunnskap om Jesus og Bibelens ord til å stå imot Vitnenes kjetterske forkynnelse.

«Det undrer meg at dere så raskt vender dere bort fra ham som har kalt dere ved Kristi nåde, og til et annet evangelium, men det finnes ikke noe annet, det er bare noen som forvirrer dere og vil forvrenge Kristi evangelium. Men om vi selv, ja, om en engel fra himmelen skulle forkynne dere et annet evangelium enn det vi forkynte dere, forbannet være han! Vi har sagt det før, og jeg gjentar det nå: Hvis noen forkynner dere et annet evangelium enn det dere har mottatt, forbannet være han.» (Gal 1:6-9)

Johannes’ Åpenbaring er et virkelig godt eksempel der til og med Ny Verden viser at Jesus er JHVH.

Når man da konfronterer Jehovas Vitner med dette, begynner de straks å dra frem vers fra andre bøker i Bibelen. Altså de prøver å vri seg unna dette. Det er vanskelig å få de til å svare direkte på spørsmålene direkte knyttet til Johannes’ Åpenbaring. Svaret blir til syvende og sist at det ikke er Jesus som taler eller det snakkes om, nei det er Faderen. Dette er så totalt meningsløst og jeg skal vise deg hvorfor. Bedøm selv!

Først så slår vi fast at det ikke er Faderen som taler i Johannes’ Åpenbaring, men Jesus.  Det beviser vi ved det første verset i boken og ved det nest siste verset. Vi ser at både Bibelen og Ny Verden samstemmer her:

«Dette er Jesu Kristi åpenbaring, som Gud ga ham for at han skulle vise sine tjenere det som snart skal skje. Han sendte sin engel og gjorde det kjent for sin tjener Johannes.» (Johannes’ Åpenbaring 1:1)

«En åpenbaring ved Jesus Kristus, som Gud ga ham for å vise sine slaver det som snart skal skje. Og han sendte sin engel og gjorde det kjent ved hjelp av tegn gjennom ham for sin slave Johannes.» (Åp 1:1 NV)

«Han som vitner om dette, sier: «Ja, jeg kommer snart.» Amen. Kom, Herre Jesus!»
(‭‭Johannes’ Åpenbaring‬ ‭22:20‬)

Han som vitner om disse ting, sier: ’Ja; jeg kommer hurtig.’»
«Amen! Kom, Herre Jesus.» (Åp 22:20 NV)

Det er en engel som viser Johannes synet og taler på vegne av Jesus Kristus. Det er ikke Jesus som er engelen, det viser blant annet kapittel 19:10 ganske så tydelig. Det er viktig å få fastslått dette, da Jehovas Vitner om og om igjen vil hevde at det tales om Faderen. Nei det er Jesus engelen har fått i oppgave å vitne om. I tillegg hevder Jehovas vitner at Jesus er erkeengelen Mikael, som da er en sann gud med liten «g». Verset viser at engler ikke skal tilbes, ergo da kan det ikke være Jesus da Jesus er Gud og kan tilbes, noe du nå får en god bibelsk avklaring på.

Jeg kastet meg ned for engelens føtter og ville tilbe ham. Men han sa til meg: «Gjør ikke det! Jeg er en tjener som du og dine søsken, de som har Jesu vitnesbyrd. Gud skal du tilbe!» Jesu vitnesbyrd er Ånden i profetordet.» (Johannes’ Åpenbaring 19:10)

Da kastet jeg meg ned for føttene hans for å tilbe ham. Men han sier til meg: «Ikke gjør det! Jeg er bare en medslave av deg og dine brødre, som har fått i oppdrag å vitne om Jesus. Det er Gud du skal tilbe! For det å vitne om Jesus er det som inspirerer profeteringen.» (Åp 19:10 NV)

Det sentrale budskapet i Johannes’ Åpenbaring er at «Herren Gud, Den Allmektige, hersker som konge» (Åp 19:6). Dette temaet bekreftes i historien gjennom Lammets seier, Han som er herrenes Herre og Kongenes Konge (Åp 17:14).

Først går vi litt tilbake til Det Gamle Testamentet, til Jesaja, for å få en sammenheng.

Så hvem er det snakk om her?

«Hvem har utført og gjort dette? Han som har kalt slektene fram helt fra begynnelsen. Jeg, Herren, er Den første, og den som er hos de siste, Jeg er Han.» (Jesaja 41:4)

«Hvem har grepet inn og gjort dette, kalt fram generasjonene fra begynnelsen? Jeg, Jehova, er Den Første, og for de siste er jeg den samme.» (Jes 41:4 NV)

Regner med du er enig i at det her tales om JHVH (Gud). (Legg merke til at det ikke er spesifisert med «Faderen», selv om det er allment akseptert og en allmen forståelse at det er Faderen som taler).

Vi går videre. Hvem tales det om her?

«Så sier Herren, Israels Konge, hans Forløser, hærskarenes Herre: Jeg er den første, og Jeg er den siste. Foruten Meg er det ingen Gud.» (Jesaja 44:6)

«Dette sier Jehova, Israels Konge og Gjenkjøper, hærstyrkenes Jehova: ‘Jeg er den første, og jeg er den siste. Det finnes ingen annen Gud enn meg.» (Jes 44:6 NV)

Regner fortsatt med at du fortsatt samstemmer med meg i at når Bibelen omtaler Den Første og Den Siste, så tales det om JHVH.

Så er du fortsatt enig i at det tales om JHVH i versene under også?

«Hør på Meg, Jakob, og du Israel, den Jeg har kalt: Jeg er Han, Jeg er den Første, Jeg er også den Siste.» (Jesaja 48:12)

«Hør på meg, du Jakob, og du Israel, som jeg har kalt. Jeg er den samme. Jeg er den første, og jeg er også den siste.» (Jes 48:12 NV)

Tar det som en selvfølge at du fortsatt er enig med meg i at Den Første og Den Siste som det skrives om her er JHVH. Vi ser her i disse utvalgte versene fra Jesaja at det er samstemmighet mellom Bibelen og Ny Verden om at JHVH er Den Første og Den Siste.

Så går vi endelig til Johannes’ Åpenbaring.

Hvem omtales her?

«Jeg er Alfa og Omega, Begynnelsen og Enden,» sier Herren , «Han som er og som var og som kommer, Den Allmektige.» (Johannes Åpenbaring 1:8)

«Jeg er Alfa og Omega», sier Jehova Gud, «Den som er og som var og som kommer, Den Allmektige.» (Åp 1:8 NV)

Selv om Åpenbaringsboken begynner med at denne boken er Jesu Kristi åpenbaring (altså at det er Jesus som taler) så er vi vel fortsatt enige dersom vi hevder at dette er JHVH som blir omtalt. Det bekrefter jo versene fra Jesaja. Det finnes ingen andre enn JHVH som er Den Første og Den Siste. (Legg merke til at Ny Verden oversettelsen har oversatt med Jehova Gud. Det interessante er at den greske grunnteksten aldri skriver Jehova, men det har Ny Verden tatt seg friheten til å gjøre. Det store problemet er at de likestiller Jehova Gud med Faderen, noe som legger føringer for Jehovas Vitners teologi.)

 Videre kan vi lese:

«På Herrens dag ble jeg grepet av Ånden, og bak meg hørte jeg en sterk røst, som av en basun. Den sa: «Jeg er Alfa og Omega, Den Første og Den Siste,» og: «Det du ser, skriv det ned i en bok og send det til de sju menighetene som er i Asia: til Efesos, Smyrna, Pergamon, Tyatira, Sardes, Filadelfia og Laodikea.» (Johannes’ Åpenbaring 1:10-11)

«Ved inspirasjon kom jeg til å være på Herrens dag, og bak meg hørte jeg en kraftig røst, lik lyden av en trompet, som sa: «Det du ser, skal du skrive i en bokrull, og du skal sende den til de sju menighetene: i Ẹfesos, Smyrna, Pẹrgamon, Tyatịra, Sardes, Filadẹlfia og Laodikẹa.» (Åp 1:10-11 NV)

Igjen ser vi det er nødt til å tales om JHVH som Den Første og Den Siste. Noe annet ville jo gjøre Bibelen lite troverdig, særlig når Jesaja skriver at det er Gud og at foruten Han er det ingen Gud. (Legg merke til at ordlyden er noe forskjellig i Ny Verden. Studieutgaven av Ny Verden-oversettelsen sier i en fotnote til begynnelsen «Ved inspirasjon» følgende: «Dvs. under påvirkning av den hellige ånd.» I tillegg har Ny Verden-oversettelsen utelatt «Jeg er Alfa og Omega, Den Første og Den Siste,»). For en som tror på Treenigheten så ser vi at Ånden sier at «Jeg er Alfa……». Dette viser at Den Hellige Ånd hevder å være JHVH. Ok, så er nok Jehovas Vitner og kristne uenige her. Først og fremst fordi kristne tror på Den Hellige Ånd som en person. Men, vi kan enes om at Gud er Ånd. 

La oss nå gå videre. Et Jehovas Vitne vil hardnakket påstå at det som sies i vers 1:8 er om Faderen. Da er det merkelig, at dette som sies 9 til 10 vers senere også er om Faderen:

«Da jeg så Ham, falt jeg ned som død ved føttene Hans. Men Han la sin høyre hånd på meg og sa til meg: «Frykt ikke! Jeg er Den Første og Den Siste. Jeg er Han som lever og var død, og se, Jeg er levende i all evighet. Amen. Og Jeg har nøklene til Dødsriket og til Døden.» (Johannes’ Åpenbaring 1:17-18)

«Da jeg så ham, falt jeg som død ned for føttene hans. Men han la sin høyre hånd på meg og sa: «Ikke vær redd. Jeg er Den Første og Den Siste og den levende. Jeg var død, men se, jeg lever for evig og alltid, og jeg har nøklene til døden og til graven.» (Åp 1:17-18 NV)

Legg merke til at Johannes ser HAM. Er ikke det litt rart? Bibelen sier at ingen noensinne har sett Gud. Igjen ser vi at Bibelen har rett når den sier at den som har sett Jesus har sett Gud:

«Ingen har noensinne sett Gud. Den enbårne Sønn, som er i Faderens favn, han har forklart ham.» (‭Johannes‬ ‭1:18‬ ‭NB)‬‬

Bibelselskapets 2011-oversettelse, som jeg har brukt i denne artikkelen, er enda tydeligere i sin beskrivelse:

«Ingen har noen gang sett Gud, men den enbårne, som er Gud, og som er i Fars favn, han har vist oss hvem han er.» (Johannes 1:18)

«Ingen har noen gang sett Gud, men den enbårne gud som er ved sin Fars side, han har forklart hvem Han er.» (Johannes 1:18 NV)

Dette er veldig interessant. Til og med Ny Verden kaller Jesus «den enbårne gud». Nå vil Jehovas Vitner argumentere for at det står gud med liten «g». En fiffig detalj. Uansett betyr det ingenting da de allerede har sagt at Jesus er sann Gud og ikke en falsk gud.

La oss i samme slengen ta med et vers til i neste kapittel når vi nå tar for oss Johannes’ Åpenbaring 1:17-18

«Og skriv til engelen for menigheten i Smyrna: Dette sier Den Første og Den Siste, Han som var død, og ble levende:» (Johannes Åpenbaring 2:8)

«Skriv til engelen for menigheten i Smyrna: Dette sier ‘Den Første og Den Siste’, han som døde og ble levende igjen:» (Åp 2:8 NV)

Igjen hvem tales det om her? Det er jo nødt til å være JHVH. Hvem er Den første og Den siste? Bibelen har bekreftet det mange ganger allerede. Det er JHVH. Du er enig, eller?

Men, vent litt. Hva i alle dager er det som står i disse versene? Den Første og Den siste, altså JHVH sier at Han var død? Har Faderen vært død og er blitt gjort levende? Hvordan får du dette til å gå opp?

Hvem vet vi døde, men stod opp igjen? Jo Jesus, ikke sant? Så hvorfor sier JHVH at han var død, og ble gjort levende? Det kan simpelthen ikke være en annen forklaring enn at JHVH også er Jesus.

Versene i Johannes’ Åpenbaring 1:17-18 får virkelig fram at Jehovas Vitner er en Polyteistisk religion full av forvirring om hvem Alfa og Omega, begynnelsen og enden er. Da de tror på to Sanne Guder og guden med liten «g» er skapt av Guden med stor «G», er det ikke da rart at guden med liten «g» sier at han er Alfa Og Omega. Og det er jo nødt til å være guden med liten «g» som taler da Guden med stor «G» ikke kan dø. Ganske logisk!

 «Er ikke du fra gammel tid, Herre, min hellige Gud, du som aldri dør!» (Habakkuk 1:12).

Det er sant at Gud kan ikke dø. Det er også sant at mennesket kan dø. Jesus hadde to naturer, ikke én. Det var den menneskelige delen av Jesus som døde på korset, ikke den guddommelige. Det var den menneskelige delen av Jesus som stod opp legemlig. Faderen reiste Ham opp fra det døde. Jesus er både Gud og menneske i en person. Når vi forstår dette, ser vi helheten i Bibelen. Dette bekrefter Bibelen, til og med Ny Verden, men Jehovas Vitner vil uforståelig nok ikke godta dette.

jesu-to-naturer

«Han var i Guds skikkelse og så det ikke som et rov å være Gud lik, men ga avkall på sitt eget, tok på seg tjenerskikkelse og ble mennesker lik. Da han sto fram som menneske, fornedret han seg selv og ble lydig til døden, ja, døden på korset. Derfor har også Gud opphøyd ham til det høyeste og gitt ham navnet over alle navn. I Jesu navn skal derfor hvert kne bøye seg, i himmelen, på jorden og under jorden, og hver tunge skal bekjenne at Jesus Kristus er Herre, til Gud Faders ære!» (Filipperne 2:6-7)

«Han var i Guds skikkelse, men tenkte ikke på å rane til seg en stilling som Guds like. Nei, han ga avkall på alt han hadde, og påtok seg en slaves skikkelse og ble menneske. Og ikke bare det, da han kom som et menneske, ydmyket han seg og var lydig helt til døden, ja døden på en torturpæl. Nettopp derfor opphøyde Gud ham til en høyere stilling og ga ham i sin godhet det navnet som er over alle andre navn. I Jesu navn skal derfor alle bøye sine knær – de som er i himmelen, de som er på jorden, og de som er under jorden og alle skal åpent erkjenne at Jesus Kristus er Herre til ære for Gud, vår Far.» (Fil 2:6-11 NV)

Disse versene viser oss også hvor korrumpert Ny Verden-oversettelsen er. De prøver bevisst å skape et inntrykk av at Jesus ikke er Guden med stor «G». Lykkes de i dette verset? La oss se. 

Ny verden oversetter slik, i samråd med deres teologi:

«Han var i Guds skikkelse, men tenkte ikke på å rane til seg en stilling som Guds like.»

Mens Bibelen sier dette:

«Han var i Guds skikkelse og så det ikke som et rov å være Gud lik.»

Jehovas Vitner tolker dette som at Jesus ikke ville rane til seg en stilling som Guds like, at Han ikke er JHVH Gud, selv om verset begynner med at «Han var i Guds skikkelse», oversatt med stor «G». Noe som i seg selv viser at Han var/er JHVH Gud. Jehovas Vitner vil allikevel påstå hardnakket at dette viser at Jesus ikke påstod at Han var Guden med stor «G». Vi kan jo igjen si at denne måten å oversette på viser bare at Jesus var/er Gud, men da Han tok på seg et menneskets skikkelse viste Han at Han i den tilstanden Han var i nå var blitt et sant menneske og ikke ville fremstå i skikkelsen som Gud, da Han måtte leve, lide og dø som et sant og ekte menneske. Så de lyktes ikke helt i deres listige omskrivning.

Dersom du tar i bruk www.blueletterbible.org, som er et av de mest brukte Bibelvertøyene på internett, vil du raskt oppdage at Ny Verdens oversettelse ikke er i samsvar med hva Skriften faktisk sier.

Sjekk ut for King James (Bibelen Guds Ord Bibelforlaget), Textus Receptus her

Sjekk ut for New International Version (Bibelselskapet 2011, Norsk Bibel 88),  Morphological GNT her

Filippernere 2:6-11 viser oss både i Bibelen og i Ny Verden at Jesus har fått Navnet over alle navn og at Han er Herre. Så hvem sier Jehovas Vitner har Navnet over alle navn? Jo, Jehova! Jehova er opphøyd over alt annet. Ham sier de er herrenes Herre og kongenes Konge. Ingen er som Jehova. Som kristen kan jeg jo ikke si meg uenig, da jeg tror at JHVH også er Jesus. Når man leser følgende vers fra Sakarja, sett i lys av Filipperne 2:6-9, ser man tydelig at Jesus er JHVH.

«Da skal Herren være konge over hele jorden. Den dagen skal Herren være én og hans navn ett.» (Sakarja 14:9)

«Og Jehova skal være Konge over hele jorden. Den dagen skal Jehova være én og hans navn ett.» (Sak 14:9 NV)

Det er så tydelig at Jesus og JHVH er den samme. Det er utrolig overraskende at Jehovas Vitner fortsatt brånekter på denne sannheten, når den ligger så åpent foran dem. Både Bibelen og Ny Verden bekrefter dette. Bare se videre:

«Ta vare på oppdraget og hold det rent, så du ikke kan anklages for noe, helt til vår Herre Jesus Kristus kommer.  Det skal han la oss oppleve når tiden er inne, han, den salige og eneste hersker, kongenes konge og herrenes herre, den eneste som er udødelig, som bor i et lys dit ingen kan komme, han som intet menneske har sett og ingen kan se. Ham tilhører ære og evig makt! Amen.» (1. Timoteus 14-16)

«Hold budet i ett og alt og på en uklanderlig måte helt til vår Herre Jesus Kristus blir tilkjennegitt – den lykkelige og eneste Makthaver skal gi seg til kjenne når tiden er inne. Han er Kongen over dem som hersker som konger, og Herren over dem som hersker som herrer Han er den eneste som er udødelig, den som bor i et utilgjengelig lys, den som ikke noe menneske har sett eller kan se. Måtte han bli æret og ha evig makt. Amen.» (1.Tim 14-16 NV)

Disse tre versene fra 1. Timoteus alene er nok til å forstå at Jesus er JHVH. Til og med Ny Verden bekrefter i disse versene at Jesus er den eneste som er udødelig. Altså må Jesus være JHVH (Gud). Det lar seg ikke bortforklare, selv om Vitnene listig vil forsøke ved å bytte tema. Så la oss se hvem som er herrenes Herre og kongenes Konge.

«Og jeg så himmelen åpen, og se! – en hvit hest. Han som satt på den, heter Trofast og Sannferdig, for han dømmer og kjemper rettferdig. Øynene hans er som flammende ild, på hodet har han mange kroner, og han bærer en innskrift med et navn som ingen kjenner, bare han selv. Han er kledd i en kappe dyppet i blod, og hans navn er Guds Ord. Himmelens hærskarer, kledd i hvitt og rent lin, følger ham på hvite hester. Ut av munnen hans går et skarpt sverd; med det skal han slå folkene. Han skal styre dem med jernstav og tråkke vinpressen fylt av vredesvin, av Guds, Den allmektiges harme. Og han har et navn skrevet på kappen og ved hoften: Kongenes konge og herrenes herre.» (Johannes’ Åpenbaring 19:11-16)

«Jeg så at himmelen var åpnet, og der fikk jeg se en hvit hest. Han som satt på den, kalles Trofast og Sann, og han dømmer og fører krig i rettferdighet. Øynene hans er som en flammende ild, og på hodet har han mange kroner. Det er skrevet et navn på ham som ingen andre enn han selv kjenner. Kledningen hans er stenket med blod, og han blir kalt Guds Ord. Hærene i himmelen fulgte ham på hvite hester, og de var kledd i hvitt, rent, fint lin. Ut av munnen hans går det et skarpt, langt sverd som han skal slå nasjonene med, og han skal gjete dem med jernstav. Han tråkker også Den Allmektige Guds brennende vredes vinpresse. På kledningen hans, ja på låret, er det skrevet et navn: kongers Konge og herrers Herre.» (Åp 19:11-16 NV)

La det ikke være tvil, Jesus er Lammet. Lammet som ble slaktet som sonoffer for vår skyld. Vi ser at det ikke er tvil om at Jesus er herrenes Herre og kongenes Konge.

«De skal føre krig mot Lammet. Men Lammet er herrenes herre og kongenes konge og skal seire over dem sammen med sine, de kalte og utvalgte og trofaste.» (Johannes’ Åpenbaring 17:14)

«Disse skal kjempe mot Lammet, men fordi Lammet er herrers Herre og kongers Konge, skal det seire over dem. Og de som er sammen med Lammet, og som er kalte og utvalgte og trofaste, skal også seire.» (Åp 17:14 NV)

Men, i vers 13 står det noe viktig både i Bibelen og Ny Verden at Han, Jesus, blir kalt «Guds Ord» eller at Hans navn er «Guds Ord»

Da må vi gå tilbake til Johannes’ første kapittel. Der kommer bekreftelsen på at Jesus, «Guds Ord» er Gud:

«I begynnelsen var Ordet. Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud. Han var i begynnelsen hos Gud……Og Ordet ble menneske og tok bolig iblant oss….» (Johannes 1:1-2 og 14)

Ny Verden oversetter slik:

«I begynnelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet var en gud. Han var i begynnelsen hos Gud…..Og Ordet ble menneskes og bodde iblant oss…..» (Joh 1:1-2 og 14)

Vi ser igjen en fiffig omskrivning der Ny Verden ikke oversetter «Ordet var Gud», men at «Ordet var en gud». Igjen vil Jehovas Vitner hevde «Ordet», altså Jesus, ikke var Gud, men en gud, med liten «g». Men samtidig hevder de at Jesus er sann Gud. Så igjen er deres argumentasjon og påstand om at Jesus ikke er JHVH Gud et bevis på at de er en polyteistisk religion. De tror på to Guder. Men, det er helt meningsløst å omskrive dette for å skulle få frem deres overbevisning at Jesus ikke er Jehova Gud. Johannes’ Åpenbaring 19:13 bekrefter at Jesus er «Guds Ord». NV bekrefter i Johannes 1:1 at Jesus, «Ordet», var i begynnelsen, altså Han er Alfa, akkurat den samme som Jehova. Det står «I begynnelsen var Ordet», ikke «I begynnelsen var Gud, så kom Ordet». Beskrivelsen beviser at Jesus var helt fra begynnelsen.

Jeg skal med ren logikk vise at å oversette «Ordet var en gud» er totalt meningsløst og strider mot all sunn fornuft:

Hvorfor er oversettelsen av Johannes 1:1-2 feil: Den bokstavelige oversettelsen er: «I begynnelsen var ordet, og var med Gud, og ordet var Gud.« Merk at det sier at «Gud var Ordet». Dette er den presise oversettelsen. Det sies altså ikke at en gud var ordet. Det gir ingen som helst mening. «Ordet var Gud» er den korrekte oversettelsen. «I begynnelsen var ordet…» (Gresk: en arche en ho logos) «Og ordet var hos Gud… (kai ho logos en pros ton theon) «Og Gud var ordet». (kai theos en ho logos) For å sitere Luther: The lack of an article is against Sabellianism; the word order is against Arianism.

Και ο λογος ην  ο θεος = And the word was the God (Sabellianism, en kjent vranglære)

Και ο λογος ην θεος = And the word was a god (Arianism, Jehovas Vitner oversetter det slik).

Και θεος ην ο λογος = And the word was God. (Dette er den korrekte oversettelsen fra gresken)

For å sitere Daniel B Wallace: Jesus Christ is God and has all the attributes that the Father has. But he is not the first person of the Trinity. All this is concisely affirmed in Και θεος ην ο λογος(Basic of Biblical Greek Grammar av William B. Mounce, side 28). 

Noe mer tydelig og logisk oversettelse skal du lete lenge etter. Med tanke på at Jødedommen og Kristendommen alltid har vært monoteistiske, så gir det ingen som helst mening at Gud plutselig skulle skape en ny sann gud. Dette er ikke bare i total strid med teksten, men også med alt som er jødisk og kristent. 

La oss gå videre med denne gjennomgangen fra Johannes’ Åpenbaring om hvem Alfa og Omega, Den Første og Den Siste er, men først må vi innom Matteus 25:31 for å få bekreftet at det er Jesus som sitter på tronen.

«Men når Menneskesønnen kommer i sin herlighet, og alle englene med ham, da skal han sitte på sin trone i herlighet,……..» (Matteus 25:31)

«Når Menneskesønnens kommer i sin herlighet sammen med alle englene, da skal han sette seg på sin herlige trone…..» (Matt 25:31 NV)

Som vi nå ser er det Jesus som sitter på tronen og Han som sitter på tronen sier i Johannes’ Åpenbaring rett ut «Jeg er Alfa og Omega, begynnelsen og enden», altså Jesus proklamerer at Han er JHVH.

«Han som sitter på tronen, sa: «Se, jeg gjør alle ting nye.» Og han la til: «Skriv det ned, for dette er troverdige og sanne ord.» Så sa han til meg: «Det er skjedd! Jeg er Alfa og Omega, begynnelsen og enden. Jeg vil gi den tørste å drikke av kilden med livets vann som gave. Den som seirer, skal få dette i arv, og jeg vil være hans Gud, og han skal være min sønn.» (Johannes’ Åpenbaring 21:6-7)

«Han som satt på tronen, sa: «Se! Jeg gjør alle ting nye.» Og han la til: «Skriv, for dette er pålitelige og sanne ord.»  Så sa han til meg: «De er blitt til virkelighet! Jeg er Alfa og Omega, begynnelsen og enden. Jeg skal la den som tørster, få drikke gratis av kilden med livets vann. Den som seirer, skal arve alt dette. Jeg skal være hans Gud, og han skal være min sønn.» (Åp 21:6-7 NV)

Det er mange Bibelvers som sier at Jesus sitter på tronen. Jeg kan ikke nevne alle nå. I disse versene fra Johannes’ Åpenbaring ser vi at Jesus som sitter på tronen sier følgende i Ny Verden – oversettelsen «Jeg skal være hans Gud». Her sier teksten rett ut at Jesus er Gud. I tillegg beskriver Ny Verden Gud med stor «G». Så nå er Jesus blitt «hovedguden» deres. Vi har jo sett at de opererer med to sanne Guder. Faderen (hovedguden) med stor «G» og Sønnen med liten «g». Her har rett og slett oversetterne av Ny Verden – oversettelsen  gått litt i surr. Det er ikke lett å holde tunga rett i munnen når man skal tilpasse Guds Ord til Vakttårnets lære om Jehova. 

Du kan være sikker på at Jehovas Vitner også her vil påstå at det dreier seg om Faderen som sitter på tronen. Det gir jo selvsagt ingen mening når man ser konteksten det står i. Det bekreftes jo at det er Jesus som sitter på tronen. Han har samme tittel som Faderen, ikke så rart når de er Étt.

Men, det er enda en setning som viser at det er Jesus det er snakk om som sitter på tronen i Johannes’ Åpenbaring 21:6-7. La oss se hva Ny Verden sier i vers 6: «Jeg skal la den som tørster, få drikke gratis av kilden med livets vann.» Hvor har vi hørt dette før? Er det ikke Jesus som sier dette? Er det ikke Han som er Livets vann?

Jesus svarte: «Den som drikker av dette vannet, blir tørst igjen. Men den som drikker av det vannet jeg vil gi, skal aldri mer tørste. For det vannet jeg vil gi, blir i ham en kilde med vann som veller fram og gir evig liv.» (Johannes 4:13-14)

Jesus svarte: «Den som drikker av dette vannet, vil bli tørst igjen. Men den som drikker av det vannet som jeg vil gi ham, skal aldri mer bli tørst. Det vannet som jeg vil gi ham, skal i ham bli en kilde med vann som strømmer fram for å gi evig liv.» (Joh 4:13-14 NV)

Det levner ingen tvil om at det er Jesus som sitter på tronen og sier at Han er Gud med stor «G», altså JHVH.

Så til den siste henvisningen:

«Og se, Jeg kommer snart, og Min lønn er med Meg, for å gi enhver igjen etter hans gjerning. Jeg er Alfa og Omega, Den Første og Den Siste, Begynnelsen og Enden.» (Johannes’ Åpenbaring 22:12-13)

«Jeg kommer raskt, og den lønnen jeg gir, har jeg med meg. Jeg skal gi hver enkelt i samsvar med det han har gjort. Jeg er Alfa og Omega, den første og den siste, begynnelsen og enden.» (Åp 22:12-13 NV)

Vi må være enige om at det fortsatt tales om JHVH. Noe annet ville være absurd, ikke sant? Det interessante her er at i hele Åpenbaringsboken er det en engelen som taler på vegne av Jesus Kristus. Så engelen sier «Og se, Jeg kommer snart!» Hvem er det som kommer snart? Hvem er det vi venter på? Vi venter ikke på Faderens gjenkomst. Vi venter på Jesu gjenkomst. Det tales aldri om at Faderen kommer til jorden for å regjere i Tusenårsriket. Det er Jesus som kommer og skal sitte på tronen. Så Jesus er det som kommer. Hvem er det som skal holde dom? Det er Jesus som skal komme igjen og dømme levende og døde. Her bekrefter JHVH at Han skal dømme. Vi ser utfra disse versene at Bibelen igjen bekrefter at Jesus er JHVH. 

At ikke Jehovas Vitner ser at Jesus er JHVH (Gud), den eneste sanne Gud, er for meg helt uvirkelig!

JHVH (Gud) = Gud Faderen + Gud Sønnen + Gud Den Hellige Ånd

Når vi nå har fått bevist, ved kun å bruke Bibelen, og til og med Ny Verden-oversettelsen sier at Jesus er Gud, er det flott å kunne stemme i den Nikenske trosbekjennelsen:

Vi tror på én Gud,
den allmektige Fader, som har skapt himmel og jord,
alt synlig og usynlig.
Vi tror på én Herre, Jesus Kristus,
Guds enbårne Sønn,
født av Faderen fra evighet.
Gud av Gud, lys av lys, sann Gud av sann Gud,
født, ikke skapt, av samme vesen som Faderen.
Ved ham er alt blitt skapt.
For oss mennesker og til vår frelse
steg han ned fra himmelen.
Han er blitt kjød ved Den Hellige Ånd av jomfru Maria,
og er blitt menneske.
Han ble korsfestet for oss,
pint under Pontius Pilatus og gravlagt.
Han oppstod den tredje dag, etter Skriftene,
fór opp til himmelen, og sitter ved Faderens høyre hånd.
Han skal komme igjen med herlighet og dømme levende og døde,
og på hans rike skal det ikke være ende.
Vi tror på Den Hellige Ånd, Herre og livgiver,
som utgår fra Faderen og Sønnen,
som med Faderen og Sønnen tilbes og forherliges,
og som har talt ved profetene.
Vi tror på én, hellig, allmenn og apostolisk Kirke.
Vi bekjenner én dåp til syndenes forlatelse
og venter de dødes oppstandelse
og det evige liv.
Amen.

….mens vi venter på vårt salige håp: at vår store Gud og frelser Kristus Jesus skal komme i herlighet. (Titus 2:13)

-Richard Tørressen, bibelogtro.com


Se denne lærerike samtalen mellom Pastor Jeff Durbin og Zack Conover fra Apologia Church og to fra Jehovas Vitner, som er ute og forkynner budskapet om Riket på en strand i Kauai. Dette er et glimrende eksempel på at en kjærlig, respektfull og meningsfull samtale kan finne sted mellom Jehovas Vitner og kristne.


Les også disse artiklene for å ha mest mulig kunnskap i møte med kulten/sekten Jehovas Vitner. I tillegg er det meget god Bibelundervisning:

Hva skjedde under kirkemøtet i Nikea?

Hvem er erkeengelen Mikael?

Den Hellige Ånd

Den treenige Gud – bibelsk sannhet eller hedensk tankegods?

Hvem er Jesus? – Jesu to naturer

Er Kristi guddommelighet bibelsk?

Jesus Kristus i Det Gamle Testamentet

Jesus Kristus – Gud, menneske og frelser

Hvem er de 144 000 ?

Den som ikke bekjenner at Jesus er Gud, er av ånden til Antikrist

Joseph Wilting om Jehovas Vitner og frimureriet

Vranglære – Jehovas Vitner – fjorten små punkter

Når Jehovas Vitner banker på døren

Når et Jehovas Vitne finner ut at «sannheten» er en løgn

Dere er guder

Kristus er legemlig oppstanden

Hva var det babylonske fangenskapet/eksilet?

Hva er Guds Rike?

Navnet Jesus

Guds navn i Bibelen

Tusenårsriket

 

Reklame