Alt som blir gjort og skrevet på denne nettsiden som viser Bibelkunnskap om Gud, djevelen, nefilim, en «ny verdensorden», Bibelkoder og liknende emner betyr ingenting dersom vi ikke er på Himmelveien. For å være på Himmelveien må man være «frelst» eller «født på ny», ifølge Bibelen. Vår misjon er først og fremst å dele evangeliet om Guds nåde gjennom det frelsesverket som Jesus gjorde for oss alle på korset. Målet er å føre mennesker til Jesus og bevare «gjenfødte» i troen på Ham ved å formidle kunnskap om det som har skjedd og som skjer i verden ved å se det hele ut fra den kunnskapen som Gud åpenbarer i sitt Ord.

Trykk på bildet under for å få vite «Veien til Himmelen»:

Himmelen1


 

Hvorfor fortsetter jeg å gjøre synd?

Hvordan klarer jeg å overvinne seksuell synd?

Hvordan unngår jeg å falle i den samme synden om og om igjen?

Overvinn dine verste synder ved hjelp av Bibelen.

Dette er viktige og vanlige spørsmål som kristne stiller seg. Uansett hvor du bor, din alder eller bakgrunn vil alle kristne bli plaget og utfordret med synd i sine liv. Å leve i en verden full av syndige fristelser gjør det mye vanskeligere å bevare en kristen renhet. Men Bibelen har selvfølgelig en løsning på kampen mot synden og i noen tilfeller eliminere synden i ditt liv. Denne artikkelen vil ta for seg en av metodene vi kan bruke for å overvinne våre verste synder og få de bort for godt.

Trykk på bildet under:

Stop-Sinning