Jeg har helt siden ungdommen av hatt et forhold til Pastor Bob Beeman. Han har vært pastoren for alle de som har forkynt evangeliet gjennom rock- og metalmusikken. Han har vært den som har veiledet, trøstet og støttet kristne band og artister helt fra tidlig på 1980-tallet. Han har ofte reist i forveien før en kristen konsert eller festival og informert lokale menigheter om hva det innebærer å drive evangelisering i dette musikkmiljøet. Han har vært med på å bygge broer, og sørget for forståelse fra menigheter, som i utgangspunktet er kritiske til rock og metalmusikk, om at artistene driver et viktig arbeid og oppfordrer de lokale menighetene om at de nå må være med å følge opp de ungdommene som gir sitt liv til Jesus på konsertene. De kristne musikerne sår, menighetene må vanne, så sørger Kristus for veksten. Han og hans ministry Sanctuary International har vært de som har fanget opp ungdom etter konserter og ført dem inn i et forhold til Jesus Kristus. Han har forsøkt å gi søkende og kirkefremmede ungdom et fundament og et kirkelig hjem og et menighetsliv, enten ved å være en pastor for dem via sitt arbeid i Sanctuary International, eller ved å få dem integrert i lokale menigheter. Han har virkelig fått en viktig oppgave av Gud. Han driver også et stort hjelpearbeid blant uteliggerne i Nashville, Tennessee, USA, der hans aldrende mor fortsatt er primus motor for dette arbeidet.

Pastor Bob 4

Jeg pleier hver dag å lytte til Pastor Bob’s videoer på Youtube. I mange år har han hatt et program som heter Pastor Bob’s daily, som er 5-8 minutters lange videoer der han tar for seg aktuelle temaer som både kristne og profane seere lurer på. Nylig har han begynt en ny serie i et litt lengre format, som varer i 15-20 minutter, som han kaller for Pastor Bob’s Coffee Break. I forbindelse med dette programmet har han laget en plakat som han har kalt «Who am I?», som på norsk blir «Hvem er jeg?».  Han sender den ut gratis, og nylig fikk jeg den tilsendt på mail der Pastor Bob Beeman skriver følgende til meg:

Hello Richard!

I am so happy to send this to you.  I hope it blesses you as much as it has me!!!!  One of the advantages of being able to print it out – is that you can make a gazillion copies to hand out.  Isn’t this the kind of «good news» people really need?  Blessings to you my friend!!!!

Pastor Bob :^)>

 

Hvem er jeg-page-0
Dette er en glimrende plakat, som er fin å ramme inn og henge opp på veggen, om det er i stua, kjøkkenet, hobbyrommet, treningsrommet eller på arbeidsplassen. Det er utrolig fint å kunne bli minnet på alle disse bekreftelsene om hvem jeg som en kristen er i troen på Jesus Kristus. Jeg har oversatt plakaten til norsk og jeg håper dere printer den ut til eget bruk eller som en gave til en kristen venn.
Pastor Bob ramme
Vær med å del den på sosiale medier. Du kan være sikker på at det er noen der ute som virkelig trenger å få vite disse bekreftelsene på hvem de er i en tøff og vanskelig hverdag. Dette er muligens det vanligste spørsmålet folk går med!

 

Print ut eller del plakaten i pdf-format!

 

Norsk: Hvem er jeg?

Engelsk: Who am I?

Hvem er jeg5

Se Pastor Bob presentere den nye norske oversettelsen «Hvem er jeg?»


Sjekk ut: