Jesus svarte dem: Står det ikke skrevet i deres lov: Jeg har sagt: Dere er guder? Når loven har kalt dem som Guds ord kom til, for guder – og Skriften kan ikke gjøres ugyldig – hvordan kan dere da si til ham som Faderen har helliget og sendt til verden: Du spotter Gud! – fordi jeg har sagt: Jeg er Guds Sønn? (Johannes 10:34-36)

gud2

I Johannes Evangelium, kapittel 10 sier Jesus noe som ofte har blitt misforstått og mistolket. La oss se på hva disse versene betyr, og det får vi hjelp til av Ruben Ravatsås fra nettstedet Omvendt.org:

Sammenhengen

Det første vi må se på er den umiddelbare sammenhengen.

Jesus forkynte i Jerusalem under tempelvielsens fest (Hanukkah), og i denne sammenhengen sa han, som han pleide, at han og Faderen var ett (vers 30). Dette bare måneder etter at han ble forsøkt steinet under løvhyttefesten for å ha sagt omtrent det samme (John 8:58-59).

Versene sitert over er fra Jesu forsvarstale.

Hva “guder” betyr

“Jeg har sagt: Dere er guder” er et sitat fra Salme 82, så om vi vil forstå hva som menes med guder her, så er det på sin plass å se hva som menes med guder i salme 82. Dette er en ganske kort salme, og her er teksten i sin helhet:

En salme av Asaf

Gud står i Guds menighet, midt iblant guder holder han dom: Hvor lenge vil dere dømme urettferdig og holde med de ugudelige? Sela.

Vern den ringe og farløse, la den elendige og fattige få sin rett! Redd den ringe og fattige, frels ham fra de ugudeliges hånd! De skjønner intet, og de forstår ingenting. De vandrer i mørke. Alle jordens grunnvoller vakler. Jeg har sagt: Dere er guder, dere er alle Den Høyestes sønner.

Men sannelig, som mennesker skal dere dø, og som en av fyrstene skal dere falle. Reis deg, Gud! Hold dom over jorden! For alle hedningene er din eiendom. (Salme 82)

Så hva menes med guder her? La oss se på informasjonen vi har tilgjengelig.

  1. Disse gudene er oppnevnt av Gud (vers 7)
  2. Deres jobb er å beskytte de svake og dømme rett (vers 3-4)
  3. De har ikke vært lydige, men har dømt urettferdig (vers 2)
  4. De er under Guds dom (vers 1 og 7)

Det er altså ganske klart at disse gudene er mennesker. Mennesker som er satt som dommere over nasjonen Israel.

Ordet “guder” (Hebr. Elohim) brukes fordi de er guds representanter. De dømmer på Guds vegne. Et annet eksempel på dette, som kanskje kan hjelpe oss å forstå salme 82, er det Gud sier til Moses i 2. Mosebok 7:1:

Da sa Herren til Moses: Se, jeg har satt deg som Gud for farao, og Aron, din bror, skal være din profet.

Moses trer inn i en rolle der han representerer Gud, og snakker for Gud, og derfor er han som Gud overfor Farao.

Nå har vi alle bitene vi behøver for å forstå hva Jesus sier i disse versene.

Hva Jesus ikke sier

Han går ikke tilbake på det han sa om å være ett med Gud. Han sier ikke at han bare er gud i samme forstand som disse menneskelige dommerne var det. Tvert imot går han lengre når han påpeker at han er helliget og sendt til verden av Faderen selv.

Han sier heller ikke at kristne er “små guder” som har enkelte guddommelige egenskaper og kan skape ting ved å uttale ord i tro. Han snakker ikke om kristne i det hele tatt, og gudene han snakker om har ingen guddommelige egenskaper. De er korrupte dommere som skal dømmes av Gud.

Han sier heller ikke at vi kan bli guder. Det eneste stedet i Bibelen du finner denne læren er i 1. Mosebok 3:5, og involverer en slange og en frukt.

gud1

Hva versene betyr

Det Jesus ganske enkelt gjør er å legge fram et juridisk argument. Vi kan omskrive det slik:

Dere sier det er spott om jeg kaller meg selv gud, men dere er bundet av skriften, og skriften sier at de som guds ord kom til var guder. Så om dere anklager meg for å spotte anklager dere samtidig skriften for å spotte.

Han satte de som skulle være skriftens voktere, Israels lærere, fast ved å henvise til Skriften. En særdeles elegant taktikk, som han også bruker andre steder, for eksempel i Matt 22:45, når han spør hvordan det kan ha seg at David kaller sin etterkommer “Herre”.


 

dere er guder

Jeg vil helt til slutt komme med et interessant tillegg som viser at det også kan være en grunn til at menneskene blir kalt guder. Gud, Ordet, skapte menneskene i sitt bilde. Da Han skapte menneskene i sitt bilde, satte Han dem derved over alle andre skapninger, inkludert englene. Adamsbøkene har noen interessante vers i den forbindelse som viser oss dette. Det blir også beskrevet hvorfor Satan går i fiendskap mot menneskeslekten.

Dette står skrevet i boken Adams og Evas liv fra vers 11-16

11
Da Eva hørte dette, forsto hun at det var djevelen som hadde overtalt henne til å gå
ut av floden, og hun falt til jorden på sitt ansikt, og hennes smerte og klage og jamring
ble fordoblet. Og hun utbrøt, idet hun sa: «Ve deg djevel, hvorfor bekjemper du oss
uten grunn? Hva har du å gjøre med oss? Eller hva har vi gjort deg, siden du forfølger
oss med svik? Eller hvorfor rammer din ondskap oss?» Har vi vel tatt din herlighet og
gjort at du er uten heder? Hvorfor forfølger du oss, fiende, inntil døden ondskapsfullt
og misunnelig?»
12
Og djevelen sa mens han sukket: «O, Adam, hele mitt fiendskap og min misunnelse
og smerte er i mot deg, fordi jeg for din skyld ble jaget ut og fjernet fra min herlighet
som jeg hadde i himmelen midt i blant englene, og for din skyld ble jeg kastet til
jorden.» Adam svarte: «Hva har jeg gjort deg, eller hva er min synd mot deg? Du har
ikke blitt skadet, heller ikke har vi gjort deg fortred. Hvorfor forfølger du oss da?»
13
Djevelen svarte: «Hva sier du til meg? For din skyld ble jeg kastet bort derfra. Da du
ble dannet, ble jeg kastet bort fra Guds ansikt og utstøtt fra englenes samfund. Da Gud
innblåste livets ånde i deg, og ditt ansikt og din likhet ble gjort etter Guds bilde,
brakte Mikael deg også hit og lot oss tilbede deg i Guds påsyn, og Herren sa: «Se,
Adam, jeg har gjort deg etter vårt bilde og vår likhet.»
14
Og Mikael gikk ut og kalte på alle englene, idet han sa: «Tilbed Gud Herrens bilde,
slik som Herren har foreskrevet.» Og Mikael tilba selv som den første og kalte på meg
og sa: «Tilbe Gud Jehovas bilde.» Og jeg svarte. «Jeg har ikke behov for å tilbe
Adam.» Og da Mikael vedble å nøde meg til å tilbe, sa jeg til ham: «Hvorfor nøder du
meg? Jeg vil ikke tilbe en som er ringere og yngre enn jeg. Jeg er skapt før ham.
Førenn han ble skapt, var jeg allerede skapt. Han bør tilbede meg.»
15
Da de øvrige engler som var under meg, hørte dette, ville de ikke tilbe ham. Og
Mikael sa: «Tilbe Guds bilde; men hvis du ikke vil tilbe, vil Gud bli vred på deg.» Og
jeg sa: «Hvis han blir vred på meg, vil jeg sette mitt sete over himmelens stjerner og
være lik den Høyeste.»
16
Og Gud Herren ble vred på meg og støtte meg ut sammen med mine engler fra vår
herlighet, og for din skyld ble vi forjaget til denne verden fra våre boliger og kastet til
jorden. Og straks ble vi oppfylt av smerte fordi vi var fratatt så stor herlighet, og det
smertet oss å se deg i så stor glede og fryd. Og med stor svik overlistet jeg din hustru
og fikk deg utdrevet på grunn av henne fra din glede og fryd, likesom jeg var drevet
bort fra min herlighet.»