Denne helgen i Juli 2018, samtidig som Norges største misjonsorganisasjon NLM holdt sin generalforsamling, hadde Jehovas Vitner sitt sommerstevne i Telenor Arena, Fornebu. 60.000 Vitner har vært innom arrangementet og 18.000 er tilstede inne i hallen. Dette gjør meg ganske trist! Tenk om disse flotte, ressurssterke og brennende menneskene kunne bli satt fri fra Vakttårnets lære og få se den sanne Jesus. Han som tok all straff på seg for at vi skulle bli satt fri i troen på Ham. Jesus, sann Gud og sant menneske. Dessverre har alle disse latt seg forføre av den hvite rytterens falske lære, en lære om en falsk Messias.

La oss se litt nærmere på deres doktriner og forfalskning. Jonas Stava fra nettstedet http://kristenapologetikk.blogspot.com har skrevet en lesverdig artikkel:

JV 1

Nylig fikk jeg et besøk av Jehovas Vitner. Det var to veldig hyggelige damer som ville dele et budskap. Disse menneskene er ofte hyggelige og har god kunnskap om deres egen oversettelse av Bibelen. De vil fortelle deg om Guds rike og andre ting som høres veldig bibelske ut. Jeg tviler ikke på at de er oppriktige, men husk at også oppriktige mennesker kan ta feil.

Det er mye en kan diskutere med Jehovas Vitner. Etter min mening så er det like greit å snakke om doktrinene som er direkte avgjørende for frelsen. Det er mange forskjeller, men den mest avgjørende forskjellen er at de ikke tror Jesus er Gud. Dette er det som blir totalt avgjørende. Om Jesus ikke er Gud så kan han heller ikke tilgi synd. La oss derfor se på deres oversettelse og forståelse av dette:

1. Er Jehovas Vitner’s nye verdens oversettelse korrekt oversatt fra grunnspråkene?

JV2

Svar: Den legendariske Dr. Bruce. Metzger som var professor på Princeton mente ikke det. Han er regnet som kanskje en av verdens største eksperter på tekstkritikk. Dr. Metzger sier, «On the whole, one gains a tolerably good impression of the scholarly equipment of the translators,» men identifiserte ved flere tilfeller at oversettelsen var skrevet for å støtte forutsatte bestemte doktriner. Han fortsetter, «several quite erroneous rendering of the Greek». Kilde: (Bruce M. Metzger, «Jehovah’s Witnesses and Jesus Christ,» Theology Today, (April 1953 p. 74); see also Metzger, «The New World Translation of the Christian Greek Scriptures».)

Jehovas Vitner har allerede i forkant bestemt seg hvilke doktriner oversettelsen må støtte. Det meste er korrekt oversatt, men ord i Bibelen som er uhyre viktige og som avgjør veldig mye er altså forandret for å støtte deres forutinntatte syn. Dette er en uærlig måte å oversette Bibelen på. La meg illustrere hvordan dette påvirker viktige doktriner:

2. Hvordan påvirker dette hvem Gud og Jesus er?

JV oversettelse av Johannes 1:1-2 

1:1-2: I begynnelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet var en gud. Denne var i begynnelsen hos Gud.

Norsk nettbibel (alle oversettelser sier det samme inkludert katolske oversettelser)

Johannes 1:1-2: I begynnelsen var Ordet. Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud.

Forskjellen er gigantisk og er totalt avgjørende for frelsen. Ifølge JV så er Jesus og Gud altså ikke den samme. Jesus er skapt av Gud.  Jesus kan ikke frelse. Tro på Jesus som Messias og frelser der vi tilber han som Gud blir derfor for Jehovas Vitner avgudsdyrkelse. Det første budet sier at du ikke skal tilbe andre enn den ene sanne bibelske Gud. JV tror at Jesus er skapt og ikke eksisterte fra all evighet av som en del av guddommen.

Dette verset viser at JV tar feil: Jesaja 43:10: Før meg er ingen Gud blitt formet, og etter meg skal ingen komme.

Kristendommen har ALLTID blitt forstått som monoteisme. Tilbedelse av den ene sanne Gud. JV sier at Gud skapte Jesus som en annen gud. Dette er totalt i strid med både Jødedom og Kristendom. Som kristne tror vi at det finnes ett vesen, men tre personer i guddommen. Dette er ikke en logisk selvmotsigelse. Se her for en grundig forklaring av en filosof fra Cambridge, eller les her artikkel fra BibelogtroTreenigheten er den eneste logiske løsningen på dette.

Hvorfor er oversettelsen av Johannes 1:1-2 feil: Den bokstavelige oversettelsen er: «I begynnelsen var ordet, og var med Gud, og ordet var Gud.» Merk at det sier at Gud var Ordet. Dette er den presise oversettelsen. Det sies altså ikke at en gud var ordet. Det gir ingen som helst mening. Ordet var Gud er den korrekte oversettelsen. I begynnelsen var ordet… (Gresk: en arche en ho logos) Og ordet var hos Gud… (kai ho logos en pros ton theon) Og Gud var ordet. (kai theos en ho logos) For å sitere Luther: The lack of an article is against Sabellianism; the word order is against Arianism.

Και ο λογος ην  ο θεος = And the word was the God (Sabellianism, en kjent vranglære)

Και ο λογος ην θεος = And the word was a god (Arianism, Jehovas Vitner oversetter det slik).

Και θεος ην ο λογος = And the word was God. (Dette er den korrekte oversettelsen fra gresken)

For å sitere Daniel B Wallace: Jesus Christ is God and has all the attributes that the Father has. But he is not the first person of the Trinity. All this is concisely affirmed in Και θεος ην ο λογος. (Basic of Biblical Greek Grammar av William B. Mounce, side 28) Du finner også bekreftelse på denne misbruken av gresk i artikkelen til Bruce Metzger.

Noe mer tydelig oversettelse skal du lete lenge etter. Med tanke på at Jødedommen og Kristendommen alltid har vært monoteistisk så gir det ingen som helst mening at Gud plutselig skulle skape en ny gud. Dette er ikke bare i total strid med teksten men også med alt som er Jødisk og Kristent. Den eneste forklaringen er at JV har bevisst forandret teksten for å støtte egne falske doktriner. Dette er en uærlig måte å drive Bibeloversettelse på. Denne typen oversettelse gjør at JV ikke stoler på Jesus som frelser.

Jeg tviler ikke på at JV er både hyggelige og oppriktige. De aller fleste av dem kan verken gresk eller vet noe om deres oversettelser. De er lurt inn i en falsk lære. De som oversetter derimot vet veldig godt hva de holder på med. De er ikke unnskyldt.

Hva med kirkefedrene? Bibelen er 100% tydelig på at Jesus er Gud. Fedrene støtter også de synet. For å oppsummere fra en artikkel fra Dr. Mark Licona:

1. Justin: «[He] who is called God,» «God the Son of God,» «is even God.»

2. Irenaeus: «the Spirit designates both [Father and Son] by the name, of God,» «His essence, that He is God.»

3. Clement of Alexandria: «truly most manifest Deity,» «made equal to the Lord of the universe.»

4. Tertullian: «never separate from the Father, or other than the Father,» of the same «substance» as the Father, «Trinity.»

5. Hippolytus: «is God, being the substance of God,» «God the Word,» «in essential being with His Father.»

6. Origen: not beyond the «substance» of the Father, «the great God,» «we regard the Savior as God,» «without any beginning,» «fullness of His deity.»;

Du finner hele artikkelen her.

Alle disse sitatene er lenge før kirkemøtet i Nicea. De er fra de 300 første årene i kirkehistorien der kirken ble forfulgt og ikke hadde noen som helst politisk makt. Fedrene bekrefter presist det samme som Bibelen. JV har en lære som fører mennesker til fortapelse. Det er kun sannheten som setter mennesker fri. Og om Jesus ikke er Gud, så er tilgivelse for synd heller ikke mulig. Den gode nyheten er heldigvis at den originale greske oversettelsen gjør det tydelig at Johannes 1:1 og andre skriftsteder peker på Jesus som Gud. Ikke en annen Gud, men den samme Gud som skapte universet i GT og åpenbarte seg gjennom hele GT. 

Kilder: Jeg tok mye informasjon fra Carm.org: Her. Artikkelen ovenfor har også mye god informasjon. Carm.org har veldig grundig og god informasjon om JV og mye annet. Anbefaler den siden sterkt.

Anbefalte ressurser: Carm.org (norsk versjon): Her

Sjekk også ut:

Hvem er Jesus? – Jesu to naturer

Den som ikke bekjenner at Jesus er Gud, er av ånden til Antikrist

Når et Jehovas Vitne finner ut at «sannheten» er en løgn

Reklame