Troens menn
Troens menn er et unikt initiativ, presentert til menn i Norge av Norea Mediemisjon. Vi ønsker å utruste menn til å bli det Gud har kalt oss til ved å:
– Oppfordre til konkret, daglig bønn for mannsrelaterte temaer.
– Dele livserfaring gjennom podcaster og radioprogrammer.
– Legge til rette for mannsgrupper.

Vår leder:
Jesus Kristus er den største av alle menn. Han elsket betingelsesløst, tjente ydmykt, adlød sin Fars vilje og ofret seg selv for å gi evig glede og frelse til alle som tror.

Men lider noen

Vårt mål:
Å utfordre menn til å bli Jesu etterfølgere ved å oppmuntre dem til å leve ut sin sanne identitet i Ham, utrustet med Guds Hellige Ånd, utrustet til å løpe troens løp i Hans makt, og inspirere andre til å gjøre det samme.

Vår metode:
BØNN: Distribuere daglige mannsrelaterte bønneemner, knyttet til den internasjonale bønnekampen i Champions Arise (ca.org).
UNDERVISNING: Produsere podcast/radioprogrammer med innhold som berører menns åndelige og praktiske liv.
MANNSGRUPPER: Bli med i, eller start en mannsgruppe. Vi ønsker at menn skal få oppleve gleden i et godt og kristent fellesskap med andre menn.

Sjekk ut:

Troens Menn