Les hva Jesus sier til kirkene som lar seg lokke til å akseptere seksuell synd:

Skriv til engelen for menigheten i Tyatira:

        Dette sier Guds Sønn, han som har øyne som flammende ild og føtter som bronse: Jeg vet om dine gjerninger, din kjærlighet og tro, din tjeneste og utholdenhet. Ja, dine siste gjerninger overgår dine første!

    Men dette har jeg imot deg: Du tåler denne kvinnen Jesabel, hun som kaller seg profet, men som med det hun lærer, lokker mine tjenere til å drive hor og spise avgudsoffer. Jeg har gitt henne tid til å vende om, men hun vil ikke omvende seg fra sitt horeri. Se, nå kaster jeg henne på sykeseng, og de som begår ekteskapsbrudd med henne, kaster jeg ut i stor nød dersom de ikke vender om fra hennes gjerninger. Og barna hennes vil jeg drepe med pest. Slik skal alle menighetene få erfare at jeg er den som gransker nyrer og hjerter, og som gjengjelder hver og en av dere etter det dere har gjort.

Men dere andre i Tyatira, alle som ikke følger denne læren og ikke har «kjent Satans dybder», som de kaller det – til dere sier jeg: Jeg legger ikke noen ny byrde på dere. Hold bare fast på det dere har, inntil jeg kommer.

    Den som seirer og holder seg til mine gjerninger helt til det siste, skal jeg gi makt over folkene.

Johannes Åpenbaring 2:18-26

Jesabel

«Frafallet er økende innenfor Kristi legeme. Det vi ser skje nå innenfor Guds rike, er at hveten og ugresset vokser opp side om side, men det blir stadig lettere og lettere å gjenkjenne hva som er hvete og hva som er ugress. Som vi har sett gjennom mange år nå, pågår det nå et stort frafall innenfor kristenheten. Det siste religiøse kirkesamfunnet som er falt i hånden på Jesabel er den hollandsk reformerte kirke som med overveldende flertall bestemte seg for å anerkjenne likekjønnede parforhold. Jesus advarte sin menighet mot å ikke tolerere den demoniske Jesabel, ånden som lærer og forfører Guds tjenere til å begå seksuell umoral og gi seg hen til avgudsdyrkelse,» skriver Jennifer LeClaire

Den Hollandsk reformerte kirke som nylig inntrådte i apostat-kirkenes rekker hadde ikke en gang reell kamp imot «Satans dybder» som åpenbaringen 2,24 kaller det. Hele 64 prosent av kirkens medlemmer stemte for denne sterke forførelsen som også åpner opp dørene for å ordinere homofile prester uten at de er kalt til å leve rett. «Dette er historisk fordi vi med denne beslutningen er kommet til det punktet av vi uten tvil kan si at den hollandsk reformerte kirke er alvorlige om menneskelig verdighet», sa Nelis Janse vanRensburg i den hollandske frafallskirken som la til «at vi vet at vi lever i et land hvor vi har så mange mennesker som sliter med lav verdighetsfølelse». Den Hollandsk reformerte kirke er et Sør-Afrikansk trossamfunn hvis spor går tilbake til den reformerte tradisjonen til første nybyggere som kom til Sør Afrika i midten av det 17 århundret. Religions-samfunnet har nesten 1,3 millioner medlemmer fordelt på 1200 forsamlinger.

Postmoderne eller progressiv kristendom har et sterkt fokus på sosial rettferdighet og miljøvern. Den progressive kristendom er heller ikke opptatt av bibelske dogmer eller Skriftens ufeilbarhet.

Progressiv kristendom

Denne triste trenden er ikke ny. I 2014 var det fire kirkesamfunn som i løpet av en eneste uke valgte å trosse Guds ord. Jeg forventer at flere kirkesamfunn kommer til å falle fra langs veien eller bryte med deres moderkirkesamfunn idet de omfavner doktrinene til demonene som oppfordrer dem til å starte deres egen sekt eller utgave av en postmoderne kristendom som i virkeligheten ikke er kristendom i det hele tatt. Postmoderne eller progressiv kristendom har et sterkt fokus på sosial rettferdighet og miljøvern. Den progressive kristenhet fokuserer på konsepter lik «kollektiv frelse» -hvor hele kulturer og samfunn, – i stedet for individer med tro på Kristus, blir frelst, -og de vender seg også mot en marxistisk økonomisk filosofi. Den progressive kristendom er heller ikke opptatt av bibelske dogmer eller Skriftens ufeilbarhet.

Kjære bibelske kristne, det vi ser nå er 1. Timoteus 4,1 utfolde seg rett foran våre øyne. Det er kalt «det store frafall» -og det pågår for fullt nå. Under inspirasjon fra Den Hellige Ånd skrev Paulus: «Ånden sier med tydelige ord at i de siste tider vil noen falle fra troen og hengi seg til forførende ånder og demoniske lærdommer». Allerede i 2012 skrev jeg en artikkel med overskriften «Er det store frafallet allerede i gang?» og i den artikkelen forklarte jeg at mange allerede har falt fra troen fordi de hadde latt seg besnære av forførende ånder og antatt doktriner fra demoner. Vi har sett mer enn en Guds mann med en større tjeneste bøye kne for doktriner som universalisme, som er forført og forfører andre med dødelig vranglære. På tross av at mange i Guds menighet lar sin røst høre og advarer mot kjetterske doktriner, velger disse forførte pastorer, prester og biskoper å holde fast på sine demoniske doktriner.

Bønn om vekkelse

Det er derfor jeg ber om en tredje store vekkelse. Jeg er forpliktet til å rope ut til Gud om at vi skal se kulturell transformasjon, en åndelig revolusjon. Selv om det store frafallet vil komme til å skje fordi det er profetert i Guds ord, så vil jeg like vel kjempe for vekkelse – en stor vekkelse -som vil sveipe over nasjonen å føre folk til å vende tilbake til Gud. Jeg vil ikke gi opp. Herrens arm er ikke for kort til å frelse, og hans ører er ikke for tunghørte til å høre. (Jes.59,1) Før hver eneste store oppvekkelse som har vært, -trodde Guds folk at det var håpløst, -og disse har ikke sett halvparten en gang av det vi har sett. Jeg er overbevist om at Gud kan snu denne trenden fordi intet er umulig for Gud. Det store frafallet pågår og vil fortsette, og du kan ikke be bort de hendelser Guds ord sier skal skje i endetiden. -Men det betyr ikke at vi ikke skal stride til siste slutt. En stor vekkelse er vårt eneste håp for nasjonen og en slik kan kunne redde hundretusener fra klørne til den evige fortapelse og død. La oss be om en slik stor vekkelse!

Av Jennifer LeClaire, til norsk ved Søkelys

http://www.sokelys.com