Når det gjelder de to vitner som står for «all jordens herre» som vi leser om  i Johannes Åpenbaring 11, er det slett ikke utenkelig at det dreier seg om Moses og Elia som er kommet ned på jorden. Disse to skikkelsene representerer hele Det Gamle Testamentet. Moses representerer Loven og Elia representerer profetene. Jesus kom for å oppfylle budskapet i Det Gamle Testamentet. Hele Det Gamle Testamentet fra første bokstav av er faktisk et budskap om Jesus, profetier om og forbilder på Jesus. Det Gamle Testamentet (Skriftene) bestod av Loven og Profetene. Bibelen forteller oss at Skriftene vitner om Jesus. Det er er nettopp det de to vitnene i endetiden skal gjøre.

Filip traff Natanael og sa til ham: «Vi har funnet ham som Moses har skrevet om i loven, og som også profetene har skrevet om: Det er Jesus fra Nasaret, Josefs sønn.» (Johannes 1:45)

Se hva Jesus sier:

Dere gransker skriftene, for dere mener at dere har evig liv i dem – men det er de som vitner om meg! (Johannes 5:39)

Han sier videre:

Hadde dere trodd Moses, hadde dere også trodd meg. For det er meg han har skrevet om. (Johannes 5:46)

La oss se enda litt nærmere på hvorfor det med stor sannsynlighet er mulig å fastslå at de to vitnene i endetiden er Moses og Elia:

Moses ble gjenoppvekket og tatt til himmelen etter sin død (se Jud 1:9), og Elia ble tatt levende opp til himmelen i en «ildvogn» (2 Kong 2,11). At både Moses og Elia nå befinner seg i himmelen, går klart fram av Matt 17,1–4. Begge to viste seg for Jesus på Forklarelsens fjell. Kunne de komme ned til jorden på Jesu tid, kan de også komme ned på jorden i endens tid.

De to vitnene1

Vi skal også merke oss at de to vitner gjør de samme tegn som Moses og Elia gjorde. Moses vitnet mot «all jordens herre» på sin tid: Farao, og slo landet med plager. Elia vitnet mot «all jordens herre» på sin tid: kong Akab, og stoppet regnet i 3½ år. Det samme gjør de to vitner i endens tid der de står foran Verdensherskeren, «all jordens herre» og vitner mot ham.

Ifølge Bibelen vil de to vitner ende som martyrer når deres virketid er over etter 3½ år. Hele verden vil glede seg over at de er døde, står det. De «var til plage» for dem som bor på jorden. Hele verden hyllet Verdenskeiseren som satt på tronen i Jerusalem, og så står de to vitner fram og forkynner at han er en bedrager! Vekk med dem, roper den bedratte menneskehet! Men de vil bli gjenoppvekket etter 3½ dag og tatt opp til himmelen igjen.

De to vitnene3

Så skal vi ta for oss to eksempler i Det Nye Testamentet der vi ofte har tatt det for gitt at det er to engler som forteller et budskap. Ser vi litt nærmere på teksten i disse eksemplene ser vi at disse to kommer med et vitnesbyrd om Jesus. Et vesentlig poeng er at de er to til stede. Når mennesker skal vitne om noe er det et viktig bibelsk prinsipp at det skal være to eller flere vitner i en sak: Etter to vitners utsagn eller etter tre vitners utsagn skal en sak stå fast (5.Mos 19,15)

De to vitnene ved Jesu grav

Det står skrevet noe forskjellig i de fire evangeliene om hendelsen når Jesu venner kommer til den tomme graven. I Matteus står det at at kvinnene som kom først til graven ble møtt av én engel. Markusevangeliet forteller om at de så én ung mann kledd i en hvit, lang kjortel. Johannes forteller oss at Maria Magdalena fikk se to hvitkledde engler sitte der Jesu kropp hadde ligget, en ved hodet og en ved føttene. Mens Lukasevangeliet, som regnes som det mest nøyaktige av evangeliene, forteller oss følgende:

Ved daggry den første dagen i uken kom kvinnene til graven og hadde med seg de velluktende oljene som de hadde laget i stand. Da så de at steinen var rullet fra graven. Og de gikk inn, men fant ikke Herren Jesu kropp. De visste ikke hva de skulle tro, men med ett sto det to menn hos dem i skinnende klær. Kvinnene ble forferdet og bøyde seg med ansiktet mot jorden. Men de to sa til dem: «Hvorfor leter dere etter den levende blant de døde? Han er ikke her, han er stått opp. Husk hva han sa til dere mens han ennå var i Galilea: ‘Menneskesønnen skal overgis i syndige menneskers hender og korsfestes, og den tredje dagen skal han stå opp.’» (Lukas 24:1-7)

Her kommer det tydelig frem at to menn viser seg og vitner om Jesus. Det er min overbevisning at dette er de to vitnene, Moses og Elia, som viser seg og utfører den gjerning som er gitt dem; nemlig å vitne om den oppstandne Jesus.

Jesus blir tatt opp til Himmelen

Igjen er det legen Lukas som forteller om da Jesus ble tatt opp til Himmelen. Da dukket det plutselig igjen opp to menn som vitnet om Jesus. Her er jeg også overbevist om at det er de to vitnene, Moses og Elia, som oppmuntrer disiplene:

Da han hadde sagt dette, ble han løftet opp mens de så på, og en sky tok ham bort foran øynene deres. Som de nå stirret mot himmelen mens han dro bort, sto med ett to menn i hvite klær foran dem og sa: «Galileere, hvorfor står dere og ser mot himmelen? Denne Jesus som ble tatt bort fra dere opp til himmelen, han skal komme igjen på samme måte som dere har sett ham fare opp til himmelen.» (Apostlenes Gjerninger 1:9-11)

The Two Witnesses – A mystery hidden in plain sight – Full Movie

I studien om de to vitnene vil jeg anbefale filmen The Two Witnesses – A mystery hidden in plain sight. Dette er en veldig tidsaktuell film som tar oss med inn i dybden til de to vitnene og deres oppdrag.

Hvorfor er de to vitner, som omtales i Johannes Åpenbaring, referert til som; ‘Hans (Mine) to vitner’? Er dette bare en betydningsløs tittel, eller en antydning om noe mye mer dypt og avslørende? I denne filmen undersøkes mysteriet til disse to gåtefulle karakterene, og hva det er de vitner om, eller kanskje like viktig, hvem det er de vitner til. Filmskaperne tror at dette mysteriet har blitt avslørt i disse siste dager; for å advare og styrke de troende i kirken; samt gjenopprette Israel tilbake til en levende tro på deres Messias. Men hvordan?

Hva slags vitner er det mulig å tilby et jødisk folk, som til nå har avvist Jesus som sin Messias, og nektet for vitnesbyrdet til sine tolv apostler, deres egne landsmenn; som hadde sett ham i live?

Reisen Herren tok filmskaperne med på, mens de undersøkte disse tingene, var de ikke forberedt på; både det de fant og tro som ble bekreftet, både begeistret og sjokkerte dem!

Relaterte artikler:

Kristi forklarelse på fjellet

Hvem er de 144 000 ?