HeltFri.net er et arbeid i Tro & Medier  og jobber med frihet fra pornografi og en seksualisert kultur. I et seksualisert samfunn med overeksponering av pornografisk materiale ønsker Heltfri.net å hjelpe mennesker som opplever dette problematisk. Heltfri.net samler og utvikler ressurser som enkeltmennesker, organisasjoner og kirker kan bruke fritt.

HeltFri.net har en grunnleggende tillit til Bibelen som Guds Ord og til sannheten i Bibelens helhetlige fortelling om skapelse, syndefall, frelse og fullendelse. Vår undervisning baserer seg på klassisk kristen seksualetikk, det kristne verdigrunnlaget og menneskesynet. Ut fra dette er et livslangt ekteskap mellom mann og kvinne den eneste rammen for et seksuelt samliv. Vi mener derfor at pornografi hindrer et sunt seksualliv og et tillitsfullt forhold til Gud og medmennesker.

anita-peeples-38698-1024x683

HeltFri.net bygger på Cape Town-Erklæringen fra Lausannebevegelsen, der det står følgende:

«Guds skaperplan er at ekteskapet konstitueres ved det forpliktende, trofaste forholdet mellom én mann og én kvinne, der de blir ett i en ny sosial enhet som er forskjellig fra de familier de er født inn i. Det seksuelle samliv som uttrykk for det å være ett, skal nytes utelukkende innen rammen av ekteskapet. Denne kjærlige seksuelle forening innen ekteskapet, der ‘to blir ett’, avspeiler både Kristi forhold til kirken og enheten av jøder og hedninger i den nye menneskehet.» 

Sjekk ut Heltfri.net