«Det er med forferdelse vi ser at lærde teologer og de som skal lede andre kristne har falt fra troen på at Bibelen er Guds sanne Ord.»

Dette skriver Olav Fjærli fra nettstedet Bibelfellesskapet.net i en artikkel om Jona:

Mange har undret seg over Bibelens fortelling om profeten Jona, som forsøkte å rømme fra Guds kall. Han ble med et skip som skulle til Tarsis, men etter at det oppsto en kraftig storm, ble Jona kastet på sjøen, slukt av en stor fisk, for så å bli kastet opp på land tre dager senere – i live!

Kan dette være sant?

Det er interessant hvordan slike spørsmål vel så ofte kommer fra kristne selv, som fra mennesker som ikke regner seg som kristne. Mange fra sistnevnte gruppe har forstått at dersom det finnes en Gud, så er Han også istand til å oppheve fysiske lover, gjøre mirakuløse gjerninger eller vekke opp døde. Dersom Gud virkelig er den Han selv sier seg å være, så skulle det selvsagt ikke være noe problem for Ham.

Nå handler ikke historien om Jona om å vekke opp en død eller å oppheve fysiske lover. Men det må definitivt kalles et under.

Jeg har kommet over følgende historie fra begynnelsen av 1900-tallet, en historie som bekrefter at det faktisk er mulig å overleve i buken på en stor fisk:

Historien forteller at noen fiskere i den engelske kanalen fikk se en kjempe hai. Charlie, en av fiskerne, skulle forsøke å ta haien med en harpun, men han skled og falt i vannet. Til tross for at det ble lett og søkt i flere timer, fant man ikke Charlie.

To dager senere klarte et annet fiskerlag å fange kjempefisken, og da de sprettet opp buken ble overraskelsen stor over å se en mann falle ut! Det var ikke noe pent syn da hans kropp falt ut av buken, men han var i live! To dager tidligere hadde Charlie blitt slukt av fisken. Selv om både håret og huden hans var ødelagt etter oppholdet i fiskens buk, kom han til hektene igjen og levde mange år etter denne hendelsen. Han ble kalt «The Shark Man», som betyr «haimannen».

* Historien om fiskeren Charlie er gjengitt i boken «Jonah and Micah» av McGee, side 41, utgitt av Through the Bible Books.

Dette bekrefter at det faktisk går an å overleve i magen på en stor fisk! Å overleve flere døgn i buken på en fisk skal ikke være mulig, men det har altså skjedd.

Tilbake til historien om Jona. Er dette bare en jødisk legende eller har det virkelig skjedd?

For det første er det viktig å legge merke til at Bibelen selv framstiller historien om Jona som en virkelig historisk hendelse. Jona var profet i første halvdel av det åttende århundre f.Kr. Han omtales flere steder i Bibelen:

«Han vant tilbake landområdene som hadde tilhørt Israel fra der hvor veien går til Hamat, og til Ødemarks-havet, slik som Herren, Israels Gud, hadde talt ved sin tjener profeten Jona, Amittais sønn, fra Gat-Hefer.» (2 Kongebok 14:25)

Jesus bekrefter også at Jona var tre dager i buken på en fisk:

«For likesom Jona var tre dager og tre netter i storfiskens buk, slik skal Menneskesønnen være tre dager og tre netter i jordens hjerte.» (Matteus 12:40)

Å avskrive beretningen om Jona som fantasi, en legende eller en novelle (som til og med enkelte teologer velger å kalle det i dag) er det samme som å kalle Jesus for en løgner!

Legg merke til hva Jesus sier videre om Jona:

«For likesom Jona ble et tegn for folket i Ninive, slik skal også Menneskesønnen bli det for denne slekt.» (Lukas 11:30)

Vi ser altså hvordan Jesus sammenligner opplevelsen som Jona hadde i fiskens buk, med sin egen tjeneste. Etter tre dager og tre netter i storfiskens buk, gikk Jona og forkynte for folket i Ninive. Dette førte til at folket omvendte seg og de unnslapp Guds dom.

Etter tre dager i dødsriket, oppsto Jesus fra de døde, og alle som tar imot Hans Ord og omvender seg, blir frelst fra den kommende dom.

Vi ser altså hvordan Jesus bruker en historisk hendelse som alle jøder kjente til, for å illustrere og forklare sin egen tjeneste. Samtidig refser Han jødene og sier at folket i Ninive skal stå opp i den kommende dom, og fordømme folket som på Jesu tid ikke ville høre Herrens Ord og omvende seg.

«Ninives menn skal stå opp i dommen sammen med denne slekt, og fordømme den. For de omvendte seg ved Jonas forkynnelse, og se, her er mer enn Jona!» (Lukas 11:32)

Konklusjonen må derfor bli at enhver som tror på Jesus Kristus også må tro på historien om Jona. Velger man å se på beretningen om Jona som en lignelse eller en jødisk legende, da tror man ikke på Jesu Ord!

Gud bruker fiskeguden Dagon som frelsesverktøy!

Følgende er hentet fra Skienbaptist.no og skrevet av Jan Sæthre:

Herren berger Jona fra dypet

Jona rømte. Han rett og slett flykter fra Gud, selv om at han er profet og skal være budbringer av Guds budskap. Det begynner i Jona 1:1-4.

Herrens ord kom til Jona, sønn av Amittai: «Stå opp, gå til storbyen Ninive og rop ut over byen at ondskapen deres har steget opp for mitt ansikt.» Da sto Jona opp for å flykte til Tarsis, bort fra Herren. Han dro ned til Jaffa og fant et skip som skulle til Tarsis. Så betalte han for reisen og gikk ned i båten. Han ville være med til Tarsis, bort fra Herren.

ninive map

Gud taler til Jona om å forkynne en kompromissløs beskjed til innbyggerne i Ninive, men Jona er ulydig og flykter avgårde. Han har byen Tarsis som mål for sin reise, og på veien må han innom havnebyen Jaffa. Det var en lang nok tur på 1.000 km og komme seg til Ninive. Som om ikke det var langt nok, er distansen mellom Jaffa og Tarsis 3.000 km, over tre ganger så langt. Tarsis er i Spania og Ninive er i Assyria. Disse to byene er nesten så langt en kan komme vekk i datidens kjente verden. Jona gjør en skikkelig u-sving og reiser i motsatt retning i forhold til Guds vilje. Gud har kalt Jona til noe han ikke ønsker å gjøre, og det virker heller ikke som om han skjønner konsekvensen av valget sitt. Han gjør en reise som er tre ganger lenger enn det han er kalt til, bare for å slippe unna.

Når vi trasser overfor Gud, kan skyldfølelsen vår gjøre det slik at vi ønsker å komme oss lengst mulig vekk. Jona prøver å komme seg unna Gud, og håper nok å slippe og se Gud i ansiktet. Vi finner det samme i lignelsen om den bortkomne sønnen. Han reiste til et land langt borte. Alle kan rømme vekk eller flykte fra Gud, men vi kan på ingen måte komme oss unna hans tilstedeværelse. Salme 139: 7-10 sier:

Hvor skulle jeg gå fra din pust, hvor kunne jeg flykte fra ditt ansikt? Stiger jeg opp til himmelen, er du der, legger jeg meg i dødsriket, er du der. Tar jeg soloppgangens vinger og slår meg ned der havet ender, da fører din hånd meg også der, din høyre hånd holder meg fast.

Hva er det som skjer når vi prøver å komme oss unna Gud?

I Jonas tilfelle reiser han til Jaffa, og finner et skip og går ned i båten. Etter skipet har langt ut på havet kommer en mektig vind, og den påfølgende stormen holder på å knuse skipet. Mannskapet bestemmer seg får å kaste lodd, for å finne ut hvem som har skyld i denne ulykken. Loddet faller på Jona. Mannskapet kaster Jona over bord og ned i sjøen og deretter havnet han ned i buken på en fisk. Når vi flykter unna Gud har det en tendens til å gå nedover i livet, nedover helt til vi når bunnen. Når vi blir egoistiske leder det til død og ødeleggelse, slik som Salomos ordspråk beskriver det 14:12

En vei som synes å være den rette, kan likevel ende i døden.

Det som skjer er at Jona blir gitt en ny sjanse. Vi leser i Jona 2:1-3

Herren sendte en stor fisk for å sluke Jona, og Jona var i buken på fisken i tre dager og tre netter. Jona ba til Herren sin Gud fra fiskebuken. Jeg kalte på Herren i min nød, og han svarte meg. Jeg ropte om hjelp fra dødsrikets dyp, og du hørte meg.

Noen og enhver av oss hadde fått panikk og blitt helt desperate i en slik situasjon. Alt håp må være ute! Så kommer denne store fisken og sluker Jona. Fisken redder han fra å drukne. Sjøl om Jona hadde rømt og vært ulydig, har Gud medfølelse for han og gir ham en ny sjanse. Slik er Gud.

Jesus bekrefter historien og dens forbilde

Jona blir i buken på fisken i 3 dager og 3 netter. Han har tidligere rømt vekk fra Herren tre ganger distansen som Gud hadde bedt han om å gå, og nå er han i buken på fisken i tre dager og tre netter. Denne likheten av nummer er ingen tilfeldighet, for det er et poeng som understrekes her. I Matt 12:40 sier Jesus:

For slik profeten Jona var i buken på den store fisken i tre dager og tre netter, slik skal Menneskesønnen være i jordens dyp i tre dager og tre netter.

Dette er referansen til Jesus som lå i graven tre dager og tre netter etter hans korsfestelse og begravelse. Vi kan flykte vekk fra Gud tre ganger så langt som Han har kalt oss til å gå, men hans nåde er tre ganger større enn vår ulydighet. Han frelser oss, slik som Paulus siterer profeten Joel i Apg 2:21

Men hver den som påkaller Herrens navn, skal bli frelst.

Så skjer det! Gud handler og vi leser i Jona 2:11

Da talte Herren til fisken, og den spydde Jona opp på tørt land. Hvilken måte å komme i gang på!

Gud følger opp i 3:1

Herrens ord kom til Jona for andre gang: «Stå opp og gå til storbyen Ninive! Det budskapet jeg gir deg, skal du rope ut over byen.»

Jona reiser seg opp, litt fortumlet spør du meg, og går den lange veien til Ninive. På denne tiden er Ninive den femte største byen i verden og er tre dagsreiser lang. Byen ligger like utenfor Mosul i dagens Irak. Jona går innover i byen og roper ut «Ennå førti dager, og så skal Ninive bli ødelagt!». Folk hører på Jona og kler på seg i sekkestrie. Kongen tar av seg kongekappen. Han viser anger og kler seg i sekkestrie og setter seg i aske. I 3:10 ser vi at Gud så hva de gjorde, at de vendte om fra sin onde vei.

Da angret Gud på det onde han hadde sagt at han ville gjøre mot dem, og han gjorde det ikke.

Gud bruker fiskeguden Dagon

Fiskeguden Dagon

Hva var det som gjorde at folket i Ninive hørte på hva en fremmed profet og en fremmed Gud har å si dem? Arkeologer har funnet ut at Ninivittene tilbad en stor fiskegud som heter Dagon. Det er derfor sannsynlig at de blir imponert av at Jona har vært i buken på fisken. Han har overvunnet deres fiskegud ved at han ble spyttet ut, og nå må de lytte til israelittenes Gud som er mer kraftfull. Ikke vet jeg, men det som teller er at de umiddelbart vender om. Vi ser at det tok tre dager for Jona å preke seg gjennom byen, og det er nok en gang en understrekning av at Guds nåde er tre ganger større enn vår synd. Gud forsikrer seg om at Ninivittene hører hans kall og har muligheten til å vende om.

fiskeguden Dagon1
En digresjon og en tankevekker

Det er en sterk kontrast mellom Jona og ninivittene. Gud talte til Jona, som er israelitt og av Hans utvalgte folk, men likevel opptrer han ulydig. Ninivittene derimot, som er fremmede, hører Guds kall og er lydige. De hadde førti dager på seg, men det ser ut til at de vendte om umiddelbart fra deres syndefulle liv. Gud sparer dem fra død og ødeleggelse! Det som så skjer for Jona er bare trist. Vi leser i 4:1 og 4:5-6

Men dette mislikte Jona sterkt, og han ble sint…… Jona hadde gått ut av byen og slått seg ned på østsiden av den. Der hadde han laget en løvhytte og satt seg i skyggen under den for å se hvordan det gikk med byen. Da lot Herren Gud en ricinus-busk vokse opp over Jona for å kaste skygge over hodet hans og fri ham fra mismotet. Jona gledet seg stort over busken.

Jona håper at Herren vil ødelegge ninivittene, og han misliker at Gud sparer dem. Nå sitter han og furter. Jona har fått nåde overfor sin ulydighet overfor Gud, men nå tåler han ikke at noen andre fortjener nåde. Gud har reddet ham opp fra å drukne i havet, men Jona har ikke lært å vise medfølelse for andre.

Gud nåde er ubegrenset. At Hans nåde er tre ganger større enn vår synd er bare en illustrasjon, for i Matt 18:21-22 svarer Jesus Peters spørsmål med følgende ord:

«Herre, hvor mange ganger skal min bror kunne synde mot meg og jeg likevel tilgi ham? Så mange som sju?» «Ikke sju ganger», svarte Jesus, «men jeg sier deg: sytti ganger sju!

Det er ingen grenser for Guds nåde og tilgivelse. Jesus forteller det på sin måte til rådsherren Nikodemus i Joh 3:16:

For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv.

Kom, nå er tiden for å motta Guds kjærlighet, nåde, tilgivelse og det evige livet.