«Lær Bibelen på 24 timer» er en fantastisk Bibelundervisning av og med Dr. Chuck Missler fra Koinonia House.

Dette er en fantastisk inspirerende innføring i Guds Ord som du aldri har sett maken til. Utrolig spennende undervisning som tar for seg hele Bibelen på 24 timer. Anbefales på det varmeste for dere som er nye i troen og for dere som har levd med Guds Ord i mange år. Den anerkjente Bibellæreren Dr. Chuck Missler vil gi dere mange nye «a-ha opplevelser» og vil fremheve Bibelens autoritet og troverdighet. Utrolig trosstyrkende undervisning som viser at Jesus Kristus er i sentrum gjennom hele Skriften!

Chuck Missler’s teachings have radically changed my life.-Gunnar Johnson

Så kommer da troen av det budskapet en hører, og budskapet kommer av Kristi ord. (Rom 10:17)

Hver bok i Skriften er innblåst av Gud og nyttig til opplæring, tilrettevisning, veiledning og oppdragelse i rettferd. (2.Tim 3:16)

‘Hører de ikke på Moses og profetene, lar de seg heller ikke overbevise om noen står opp fra de døde.’ (Luk 16:31)

Serien består av 24 episoder:

(Trykk på ikonet med «tre vannrette streker og en pil nederst», som du finner i øverst i videoens venstre hjørne, for å velge episode)