En nettside som ønsker å formidle Bibelens budskap gjennom spennende artikler. Det er forfatteren av nettsidens bønn og håp at leserne blir inspirert, berørt og får ta del i Bibelens budskap som både ligger åpent og skjult. Bibelen er en fantastisk bok og det er fantastisk å se Guds frelseplan fra begynnelse til slutt. Jesus Kristus er i sentrum fra første til siste kapittel. Min bønn er at vi blir utrustet til å stå imot den liberale teologien som sprer rundt seg i samfunnet og i våre forsamlinger, så vi fortsatt kan spre et sant evangelium som frelser fra fortapelse og gir de troende i Jesus Kristus et evig liv i herlighet sammen med Ham. Den liberale teologien har i stor grad glemt Guds Ord. Den taler om kjærlighet og medmenneskelighet på en fordreid måte, den benekter livets to utganger, tilpasser seg vranglære som underminerer Guds Hellighet, helt uten gudsfrykt:

Ånden sier med klare ord at i de siste tider skal noen falle fra troen. De skal holde seg til ånder som fører vill, og til demoners lære fra løgnaktige hyklere med avsvidd samvittighet. 1. Timoteus 4:1-2

 


 

I en gammel kristendomsbok som biskop Erik Pontoppidan i Bergen skrev, står det slik:

Falske profeter er de som gjør veien til himmelen bred, og bedrar folk med håp om salighet, inntil de våkner i helvete.

– Men skal ikke en prest trøste alle mennesker?

Nei, å trøste sikre syndere er å gi sjelen dens gift. Gå inn gjennom den trange porten!

For vid er den porten og bred er veien som fører til fortapelsen, og mange er de som går inn gjennom den. Men trang er den porten og smal er den veien som fører til livet, og få er de som finner den. Matteus 7:13-14

 


 

Vil helt til slutt nevne en uttalelse fra en vis mann fra Flekkerøya, som nå har reist hjem til Jesus. Han kommenterte et møte der det tydeligvis var liberale krefter i sving på denne måten:

Det var en god ånd der, men ikke den Hellige!

Mvh Richard Tørressen