Hva er CitizenGO?

CitizenGO er et fellesskap av aktive borgere som jobber sammen, bruker elektroniske underskriftskampanjer som en ressurs, for å forsvare og fremme liv, familie og frihet. Vi arbeider for å sikre at de med makt respekterer menneskelig verdighet og enkeltpersoners rettigheter. Ønsker du å forandre verden? Tusenvis av likesinnede mennesker vil hjelpe deg!

Med CitizenGOs online underskriftsplattform kan du sende underskriftskampanjen til beslutningstakerne i lokale, nasjonale og internasjonale myndigheter og bedrifter. Likesinnede personer fra hele verden vil bli med deg i å vinne din/vår sak.

Bibelogtro anbefaler på det varmeste å registrere seg og være med på å påvirke verden til å bli et sted der de bibelske verdier blir fremmet og respektert. Vær med å skrive under på andres kampanjer eller start din egen!

Det er vår tur nå!

Jeg kjenner veldig på at vi må være med å spre et godt og tydelig budskap i dagens samfunn. La oss henge oss på de kristne artistene Carman og Petra som synger sammen «It’s our turn now..!»

Det er på tide at vi tar evangeliet tilbake og forkynner sannheten om Guds dom og frelse til hele verden! Det er på tide å påvirke og kreve at Bibelens prinsipper, som det følger velsignelse med, blir holdt og respektert i en «skrudd» verden som velger lover og regler som strider totalt mot Guds gode vilje for våre liv!!

Klikk her og vær med å påvirke:

CitizenGO