Dokumentarserien «Åndenes makt» er et av TV Norges mest sette TV-program med over 500 000 seere. Denne TV-kanalen sender også flere forskjellige program i samme genre der et «medium» tar kontakt med døde personer. Avisen New York Times skriver om Norge og programmet «Åndenes makt»: -Landet hvor spøkelser har erstatta Jesus

andenes-makt

Mange lar seg fascinere og skremme av disse fenomenene. Det gjør noe med oss mennesker når vi blir vitne til uforklarlige hendelser og vi opplever at det er mer mellom himmel og jord enn vi var klar over. Vi som er kristne, tror vi på dette eller er det bare oppspinn og fantasi? Klart at et TV-program kan lure oss trill rundt og fabrikkere det hele, men hva sier Bibelen om dette? Finnes det gjenferd? Som kristne vet vi at det finnes fremmede åndsmakter. I Galaterne 6:12 leser vi: «For vår kamp er ikke mot kjøtt og blod, men mot makter og åndskrefter, mot verdens herskere i dette mørket, mot ondskapens åndehær i himmelrommet.» Men, gjenferd? Er det mulig å oppnå kontakt med døde mennesker? Hvordan skal vi som kristne forholde oss til dette? Er det ok å se på «Åndenes makt» eller bør velge det bort og advare mot det som dette programmet formidler?

Vi ser i Det Nye Testamentet at disiplene også trodde at gjenferd eksisterte. Da Jesus kom gående på vannet kan vi lese om deres reaksjon både i Matteusevangeliet og i Markusevangeliet:

Da disiplene fikk se ham der han gikk på vannet, ble de skrekkslagne. «Det er et gjenferd!» sa de og skrek av angst. (Matt. 14:26)

 ..men da de fikk se ham der han gikk på vannet, trodde de det var et gjenferd, og skrek høyt. (Mark. 6:49)

Bibelen har faktisk mange vers som advarer oss i de sterkeste ordelag mot å prøve å oppnå kontakt med de døde og å drive med spådomskunster. Det er faktisk ikke mulig å advare med sterkere ord enn det Bibelen gjør:

Dere skal ikke vende dere til gjenferd og ikke søke til spådomsånder så dere blir urene ved dem. Jeg er Herren deres Gud. (3. Mos. 19:31)

Den som vender seg til gjenferd og spådomsånder, driver hor og holder seg til dem, vil jeg vende meg mot og støte ut av folket. (3. Mos. 20:6)

Når en mann eller kvinne har et gjenferd eller en spådomsånd i seg, skal de dø. De skal steines. Deres eget blod kommer over dem. (3. Mos. 20:27)

Når du kommer til det landet Herren din Gud gir deg, skal du ikke ta etter alle avskyelige skikker hos folkeslagene der. Hos deg må det ikke finnes noen som lar sin sønn eller datter gå gjennom ilden, ikke noen som tar varsler, ingen tegntyder, spåmann eller trollmann, ingen som utfører besvergelser, spør gjenferd eller spådomsånder til råds eller søker hjelp hos de døde. For Herren avskyr alle som gjør dette, og det er på grunn av dette avskyelige at Herren din Gud tar landet fra dem og gir det til deg. Du skal være helhjertet i forholdet til Herren din Gud. De folkeslagene som du tar landet fra, hører på tegntydere og spåmenn; men det kan Herren din Gud ikke tillate at du gjør. (5. Mos. 18:9-14)

Men når de sier til dere: «Spør gjenferd og spådomsånder til råds, slike som hvisker og mumler! Skal ikke et folk spørre sine guder, spørre de døde til råds for de levende om lov og om vitnesbyrd?» Sannelig, for dem som sier slikt, går ikke solen opp mer! (Jes. 8:19-20)

Det er tomt for ånd i egypterne, jeg gjør ende på planene deres. De vender seg til avguder og gjengangere, til gjenferd og spådomsånder. (Jes. 19:3)

I 1. Samuelsbok kapittel 28 leser vi en bemerkelsesverdig historie der kong Saul har spurt Herren til råds flere ganger, men har ikke fått svar. Han blir utålmodig og ber en spåkone om å mane frem et gjenferd slik at han kan få svar på det han trengte å vite. Les den spennende historien:

Saul hos spåkvinnen i En-Dor

 Nå var Samuel død. Hele Israel hadde holdt sørgehøytid over ham, og de hadde gravlagt ham i Rama, hjembyen hans. Saul hadde drevet ut av landet dem som mante fram gjenferd og spådomsånder.

Filisterne samlet seg, dro til Sjunem og slo leir der. Saul samlet hele Israel og slo leir på Gilboa-fjellet. Men da Saul så filisternes leir, ble han redd, og hjertet hans skalv. Han ba Herren om råd, men Herren svarte ham ikke, verken i drømmer eller ved urim eller gjennom profeter. Da sa Saul til mennene sine: «Finn en kvinne til meg som kan mane fram gjenferd, så vil jeg gå til henne og rådspørre henne.» Mennene svarte: «I En-Dor er det en kvinne som kan mane fram gjenferd.»

Saul gjorde seg nå ukjennelig og tok på seg andre klær. Han gikk av sted sammen med to mann, og de kom til kvinnen om natten. Saul sa til henne: «Kall fram et gjenferd og spå meg! Hent opp den som jeg nevner for deg.» Kvinnen svarte: «Du vet vel hva Saul har gjort, at han har utryddet alle i landet som maner fram gjenferd og spådomsånder? Hvorfor setter du snarer for meg? Hvorfor vil du drepe meg?» Da sverget Saul ved Herren og sa: «Så sant Herren lever, du skal ikke bli stående med skyld for dette.» Kvinnen spurte: «Hvem skal jeg mane fram for deg?» Han svarte: «Hent Samuel opp til meg.» Da kvinnen så Samuel, satte hun i et høyt skrik og sa til Saul: «Hvorfor har du lurt meg? Du er jo Saul!» Men kongen sa til henne: «Vær ikke redd. Hva ser du?» Kvinnen svarte: «Jeg ser et gudevesen stige opp av jorden.» «Hvordan ser det ut?» spurte Saul. Kvinnen svarte: «En gammel mann stiger opp. Han er kledd i en kappe.» Da skjønte Saul at det var Samuel, og han kastet seg ned med ansiktet mot jorden.

Samuel sa til Saul: «Hvorfor har du forstyrret meg og hentet meg opp?» Saul svarte: «Jeg er i stor nød. Filisterne fører krig mot meg, og Gud har vendt seg fra meg. Han svarer meg ikke lenger, verken gjennom profeter eller i drømmer. Derfor har jeg kalt deg fram, så du kan la meg få vite hva jeg skal gjøre.» Da sa Samuel: «Hvorfor spør du meg når Herren har vendt seg fra deg og er blitt din fiende? Herren har gjort med deg slik som han sa gjennom meg. Han har revet kongedømmet ut av din hånd og gitt det til en annen, til David. Fordi du ikke hørte på Herren og ikke fullførte hans vredesdom over amalekittene, har Herren nå gjort dette mot deg. Herren vil gi både deg og Israel i filisternes hender. I morgen skal du og sønnene dine være hos meg. Og Herren skal også gi Israels hær i filisternes hånd.»

 Med det samme Saul hørte det Samuel sa, kom det slik redsel over ham at han falt til jorden så lang han var. Han var helt utmattet, for han hadde ikke smakt mat hele dagen og hele natten. Kvinnen kom bort til Saul. Og da hun så hvor redd han var, sa hun til ham: «Din tjenestekvinne har adlydt deg. Jeg satte livet på spill og gjorde som du sa til meg. Så hør nå du også på din tjenestekvinne og la meg få sette fram litt mat til deg. Spis, så du kan komme til krefter igjen før du drar din vei.» Men han nektet og sa: «Jeg vil ikke ha noe mat.» Men da både mennene hans og kvinnen ba ham inntrengende, gjorde han som de sa. Han reiste seg opp fra jorden og satte seg på sengen. Kvinnen hadde en gjøkalv i huset, og den skyndte hun seg å slakte. Så tok hun mel, knadde det og bakte usyrede brød. Hun bar maten fram for Saul og mennene hans, og de spiste. Samme natt brøt de opp og dro sin vei.

Videre i 1.Krønikerbok kapittel 10:13-14 ser vi hva konsekvensen av dette ble:

Slik døde Saul fordi han hadde vært troløs mot Herren og ikke holdt Herrens ord. Han hadde også rådspurt gjenferd, men ikke søkt råd hos Herren. Derfor lot Herren ham dø og lot kongedømmet gå over til David, Isais sønn.

Bibelen er tydelig på at man kan oppnå kontakt med de døde og at «medium», personer med spesielle evner kan spørre dem til råds. Dette viser også at Jehovas Vitner tar fullstendig feil når de hevder at mennesker som dør slutter totalt å eksistere og at mennesker ikke har en sjel eller ånd som lever videre. Det viser også at når katolikker ber til avdøde personer (helgener) så begår de en stor synd ifølge Guds Ord. Det er Kun Gud man skal be til og spørre til råds!

Bibelen er helt tydelig på at vi skal holde oss langt borte fra det som programmet «Åndenes makt» presenterer. Ja, vi skal sky det som pesten. Dersom personer opplever at det er en ond atmosfære i et hus e.l. så kan vi be til Gud i Jesu navn om at det onde må fly. Dette er ikke uvanlig! Det er mange historier om at presten i bygda eller andre troende er blitt tilkalt på et slikt oppdrag. Og det vi vet med sikkerhet er at det onde vil forsvinne når vi ber om det i Jesu navn!

Det vi kan lære av dette er at vi aldri skal henvende oss til fremmede åndsmakter eller prøve å få kontakt med avdøde personer. Det er kun Herren Gud vi skal be til, søke om råd og sette vår fulle lit til!