Ble tipset om denne spennende og flotte bibelundervisningen av en venn nylig. Kan anbefales på det varmeste.

Thoralf Gilbrant, (født 23. mai 1919, død 11. februar 2006) var en profilert predikant og forfatter innen pinsebevegelsen. Thoralf Gilbrant var egentlig født Gulbrandsen i Stavanger i 1919, som en av syv søsken. Han vokste opp i Ryfylke og ble tross sin ungdomsomvendelse til aktiv kristentro på et luthersk bedehus en av pinsebevegelsens store frontfigurer i Norge.Han var gift med Tobine og sammen hadde de fem barn. En av deres døtre er gift med Oslo-biskop Ole Chr. Kvarme.

Han hadde en lang karriere som redaktør av pinsebevegelsens avis Korsets Seier. Han redigerte (Illustrert Norsk Bibelleksikon) 1965–1969 og ny utgave 1986–1992. Gilbrant var også nær medarbeider med Carl Fredrik Wisløff og Arthur Berg i arbeidet med å fremskaffe en moderne språklig bibeloversettelse for de lavkirkelige kristne. Bibelutgaven Norsk Bibel kom i 1988.

Gilbrant utgav også en lang rekke andre verk, deriblant Studiebibelen, en gresk-norsk lineæroversettelse av det nye testamente i fem bind 1977–1982. Sistnevnte har senere blitt utvidet.

I de siste ti årene av sitt liv utgav Gilbrant en rekke bøker, blant annet en bok som omhandlet Sir Isaac Newton og hans forhold til Bibelens profetier.

Kilde: Wikipedia

Denne TV-serien om Endetiden (profetier og åpenbaringer) med Thoralf Gilbrant ble tatt opp i Evangeliesalen, Oslo i begynnelsen av 1990 årene.

I denne serien på 16 episoder tar Gilbrant oss med fra begynnelsen til enden på tidsalderne på en fin og lettfattelig måte m.m