De er en av de mest mystiske gruppene som er nevnt i Bibelen.

Mange sekter og kulter har påstått at de er blant de utvalgte 144 000.

Men hvem er de 144 000 vitnene som er beskrevet i Johannes’ Åpenbaring i kapittel 7?

Er dette de eneste menneskene som kommer til Himmelen?

Er dette overnaturlige skapninger som vil stige ned til jorden i endetiden?

Hvem er de 144 000?