Historien om Josef, som vi finner i 1.Mosebok, er en velkjent Bibelfortelling om livene til patriarken Jakobs tolv sønner. Jakob fikk navnet Israel av Gud, og det er fra ham nasjonen har fått sitt navn. Jakobs tolv sønner ble stamfedrene til Israels tolv stammer. På grunn av sjalusi rottet brødrene seg sammen mot Josef og solgte ham som slave. Denne historiske beretningen viser at mange hendelser i Josefs liv er framtidsbilder på livet til Jesus Kristus, da Han vandret her på jorden, i tillegg til å være et framtidsbilde på Jesu annet komme.

En av hensiktene med denne artikkelen er å vise hvordan Gud kommuniserer og hvordan Han viser viktige idéer, temaer og hendelser i Bibelen. Mange av Det Gamle Testamentets historier er framtidsbilder på hendelser som skal skje i framtiden, som enten skjedde i løpet av Jesu liv her på jorden, som vil skje ved Jesu annet komme, eller som skjer i perioden imellom, kjent som «hedningenes tidsalder/nådens tidsalder/kirkens tidsalder» (tidsalderen vi lever i nå). Vi kan vite utfra Bibelen at dette er en av måtene Gud kommuniserer.

Les om denne innholdsrike historien her:

Historien om Josef – Et framtidsbilde på Jesu annet komme