Når folk refererer til «Israels tapte stammer» tenker de vanligvis på de 10 stammene fra det nordlige israelske kongeriket, som ble beseiret av assyrerne omkring år 722 f.Kr.

Disse stammene er Ruben, Simeon, Levi, Dan, Naftali, Gad, Asjer og Josef (som ble delt i to; Efraim og Manasse). Mesteparten av folket i Nordriket ble ført i fangenskap til oldtidens Assyria (2. Kong 17:6). Mange av jødene som ble igjen i landet giftet seg med folk fra Babel, Kuta, Avva, Hamat og Sefarvajim som var blitt sendt til Samaria av Assyrerkongen for å bosette seg der. (2. Kong 17:24; Esra 4:2-11). Og med dette «forsvinner» de 10 nordlige stammene ut av historien, enten utryddet eller assimilert med andre folkegrupper. Denne måten å trekke historiske slutninger på er uansett mer eller mindre basert på antakelser enn direkte lærdom fra Bibelen.

Israels tapte stammer1

Det finnes mange myter, legender og tradisjoner knyttet til mysteriet om hva som skjedde med de 10 «tapte» israelske stammene. En legende sier at de 10 stammene migrerte til Europa (elven Donau (Danube River eng.) sies å ha fått navnet sitt fra Dans stamme). En annen legende sier at stammene reiste hele veien til England og at anglosakserne i dag i virkeligheten er jøder – dette er læren til den kjetterske retningen Britisk Israelisme. Et overraskende stort antall av grupperinger rundt omkring i verden hevder å være etterkommere av de «tapte» stammene. Det finnes mennesker i India, Nigeria, Etiopia, Pakistan, Afganistan og i Nord Amerika som hevder et slikt slektsskap. Andre teorier likestiller japanerne eller de amerikanske indianerne med de 10 «tapte» israelske stammene.

Sannheten er at disse 10 «tapte» stammene i virkeligheten aldri har vært tapte. Mange av jødene som ble igjen i landet etter den assyriske beleiringen ble gjenforent med Juda i sør. (2. Krøn 34:6-9). Assyria ble senere beseiret av Babylon, som igjen også invaderte det sørlige israelske kongeriket og bortførte de to gjenværende stammene Juda og Benjamin (2. Kong 25:21). Etterkommerne av de nordlige stammene var således også blant de som ble deportert av Babylonerne. 70 år senere da kong Kyros tillot jødene å returnere til Israel (Esra 1), reiste mange israelitter (fra alle 12 stammene) tilbake til Israel for å gjenreise deres hjemland.

Læren om at det finnes 10 «tapte» israelske stammer er falsk.

Gud vet hvor alle de tolv stammene er, og som Bibelen selv beviser er alle sammen gjort rede for. I endetiden under Den store trengsel vil Gud sende ut 12000 vitner fra hver av de 12 stammene (Åp 7:4-8). Så det er åpenbart at Gud vet nøyaktig hvem som tilhører hver enkelt stamme.

Israels tapte stammer3.jpg

I evangeliet etter Lukas leser vi at profetinnen Anna tilhørte stammen Asjer, en av de stammene som hevdes å skulle være «tapt» (Luk 2:36). Anna var ikke «tapt» i det hele tatt. Både Sakarja og Elisabeth – og derfor også døperen Johannes – var fra Levi stamme (Luk 1:5). Jesus lovet disiplene at de ville sitte på troner og være dommere over Israels 12 stammer (Luk 22:30). Paulus som visste at han var av Benjamins stamme (Rom 11:1) taler om løftet som de 12 stammene håper å se bli oppfylt mens de utrettelig tjener Gud dag og natt (Apg 26:7) – legg merke til at han taler om stammene i nåtid og ikke fortid. Jakob adresserer sitt brev til de 12 stammer som er spredt omkring i fremmede land (Jak 1:1).

Det finnes rikelig med bevis i Skriften om at alle de 12 israelske stammene fortsatt er tilstede og vil være en viktig del av det messianske riket. Ingen av de 12 stammene er tapt!

Kilde: Oversatt fra nettstedet www.GotQuestion.org