Er Jesus Herrens Engel?

Viser Jesus Kristus seg i Det Gamle Testamentet?

Hva gjorde Jesus i gammeltestamentlig tid?

Jesus Kristus i Det Gamle Testamentet