En av de mest velkjente personene i Bibelen er Moses, en Guds tjener og profet hvis liv, tro og lederskap overgikk de langt fleste i historien. Da Moses ledet israelittene ut av Egypt mot Det Lovede Land, viste Moses’ liv gang på gang at han er et av de klareste framtidsbildene på Jesus Kristus i Skriften.

Moses-Israels leder-Et framtidsbilde av Jesus