Når alt du noensinne har holdt kjært, stolt og trodd på, faller sammen rundt deg. Hva gjør du? Hvor går du? Hva er Sannheten?

Jesus sier: «Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Far uten ved meg. (Johannes 14:6)

«Hvis dere blir i mitt ord, er dere virkelig mine disipler. Da skal dere kjenne sannheten, og sannheten skal gjøre dere fri.» (Johannes 8:31-32)

Hvem eller hva er Sannheten? Er det en religion? En trosretning? En organisasjon? Er det vitenskapen? Er det en politisk retning?

Nei, det finnes bare en Sannhet. Det finnes bare en Sannhet som setter fri. Jesus er Sannheten og det er bare Jesus som kan sette fri.

Får Sønnen frigjort dere, da blir dere virkelig fri. (Johannes 8:36)

Dette sterke vitnesbyrdet fra en som har forlatt Jehovas Vitner, en organisasjon som hevder de er «sannheten», er utrolig sterkt. Et sterkt vitnesbyrd fra en som har forlatt løgnen og funnet Sannheten, og som har blitt satt fri av Sannheten. Han fant Jesus, sann Gud og sant menneske:

Jehovas Vitner tilhører løgnen, selv om de hevder at de er sannheten. Jehovas Vitner forkynner en falsk Messias. De forkynner at Jesus er et skapt vesen, ja Han er en engel, erkeengelen Mikael. De forkynner en falsk Messias. Bibelen er krystallklar på at Jesus er Gud. Det er essensielt at vi tror på den ekte Messias, Sannheten – Jesus Kristus!

Han er utstrålingen av Guds herlighet og bildet av hans vesen, og han bærer alt ved sitt mektige ord. Da han hadde fullført renselsen for våre synder, satte han seg ved Majestetens høyre hånd i det høye. Slik ble han mye større enn englene, for det navnet han har fått i arv, er så mye større enn deres. (Hebreerne 1:3-4)

For aldri har Gud sagt til noen engel: Du er min Sønn, jeg har født deg i dag. (Hebreerne 1:5)

Men om Sønnen: Din trone, Gud, står til evig tid, din herskerstav er rettferdighetens septer. (Hebreerne 1:8)

Og videre (om Jesus): Du, Herre, grunnla jorden i begynnelsen, og himmelen er et verk av dine hender. (Hebreerne 1:10)

I Johannes Åpenbaring sier Jesus om seg selv:

Jeg er Alfa og Omega, sier Herren Gud, han som er og som var og som kommer, Den allmektige. (Johannes Åpenbaring 1:8)

Jeg er Alfa og Omega, begynnelsen og enden. Jeg vil gi den tørste å drikke av kilden med livets vann som gave. Den som seirer, skal få dette i arv, og jeg vil være hans Gud, og han skal være min sønn. (Johannes Åpenbaring 21:6-7)

Jeg er Alfa og Omega, den første og den siste, begynnelsen og enden. (Johannes Åpenbaring 22:13)

I Johannes 14:8-11 leser vi:

Da sier Filip: «Herre, vis oss Far, det er nok for oss.» Jesus svarer: «Kjenner du meg ikke, Filip, enda jeg har vært hos dere så lenge? Den som har sett meg, har sett Far. Hvordan kan du da si: ‘Vis oss Far’? Tror du ikke at jeg er i Far og Far i meg? De ord jeg sier til dere, har jeg ikke fra meg selv: Far er i meg og gjør sine gjerninger. Tro meg: Jeg er i Far og Far i meg. Om ikke for annet, så tro det for selve gjerningenes skyld.

Jesus sier rett ut i Johannes 10:30: Jeg og Far er ett.

Derfor ville jødene drepe Jesus, fordi Han gjorde krav på å være Gud. Det er det samme Jehovas Vitner gjør. De tar livet av Sannheten ved å nekte for at Sannheten, Jesus Kristus er Gud. Jehovas Vitner har det samme problemet som fariseerne og de skriftlærde hadde med Jesus. De aksepterer ikke det Jesus sier: Jeg og Far er ett.

Er du Messias, så si oss det rett ut!» Jesus svarte: «Jeg har sagt det til dere, men dere tror meg ikke. De gjerningene jeg gjør i min Fars navn, vitner om meg. Men dere tror meg ikke, for dere hører ikke til blant mine sauer. Mine sauer hører min stemme; jeg kjenner dem, og de følger meg. Jeg gir dem evig liv. De skal aldri i evighet gå tapt, og ingen skal rive dem ut av min hånd.  (Johannes 10:24-28)

Jehovas Vitner tror det ikke når Jesus sier: Jeg og Far er ett. Det gjorde ikke jødene heller. Derfor lyder samme ord til Jehovas Vitner i dag som det lød til jødene for 2000 år siden: Men dere tror meg ikke, for dere hører ikke til blant mine sauer.

Det finnes ingen tvil i Bibelen om at Jesus virkelig gjør krav på å være Gud. Jødene skjønte det og det var derfor de ville drepe Ham. Jehovas Vitner nekter for at Jesus gjør krav på å være Gud, til og med når man leser at jødene som hørte Ham tale, ikke var i tvil om at Han drev med gudsbespottelse. De ville drepe Ham for uttalelsen: Jeg og Far er ett.

Da tok jødene igjen opp steiner for å steine ham. Jesus sa til dem: «Jeg har vist dere mange gode gjerninger fra Far. Hvilken av dem vil dere steine meg for?» Jødene svarte: «Vi steiner deg ikke for noen god gjerning, men for gudsbespottelse: Du som er et menneske, gjør deg til Gud.» (Johannes 10:31-33)


Les også:

Hvem er de 144 000 ?

Hvem er Jesus? – Jesu to naturer

Den som ikke bekjenner at Jesus er Gud, er av ånden til Antikrist