HVOR FINNER DU OSS?

 

Stiftelsen Evangeliesenteret har som formål å oppsøke, hjelpe og rehabilitere mennesker som er kommet i sosial nød på grunn av misbruk av rusmidler.

Målsettingen med rehabiliteringen er rusfrihet og bedret livskvalitet, og tilbakeføring til ordnet samfunnsliv, gjennom målrettet helhetlig døgnbasert rehabiliteringstilbud til rusmiddelavhengige.

 Tilbudet er beregnet på mennesker over 18  år som misbruker alkohol, narkotika, vanedannende medikamenter (A- og B-preparater) eller en kombinasjon av disse.

Du finner oss på flere forskjellige lokasjoner over hele landet.

HJELP OSS Å GJØRE EN FORSKJELL

Kontonr. 2801.44.77960 | Vipps til nr. 27755 | SMS: «ESGAVE» til 2160 (200,-)

Les mer om Evangeliesenteret her