Foto øverst: Graven til Jehova Vitners grunnlegger Charles Taze Russell.
Den okkulte innflytelsen ser en helt tydelig på denne gravsteinen.

Jeg skal ut ifra Bibelen vise dere at Jehovas Vitner ikke er av Guds ånd, men er av ånden til Antikrist! Jehovas Vitner har degradert Jesus til å være en engel, erkeengelen Mikael.

Nå skal vi se hva som står i Paulus’ brev til Filipperne 2:6-11

Han var i Guds skikkelse og så det ikke som et rov å være Gud lik, men ga avkall på sitt eget, tok på seg tjenerskikkelse og ble mennesker lik. 

Da han sto fram som menneske, fornedret han seg selv og ble lydig til døden, ja, døden på korset.

 Derfor har også Gud opphøyd ham til det høyeste og gitt ham navnet over alle navn.

 I Jesu navn skal derfor hvert kne bøye seg, i himmelen, på jorden og under jorden, og hver tunge skal bekjenne at Jesus Kristus er Herre, til Gud Faders ære!

 Her ser vi at Jesus var i Guds skikkelse, dette var ikke noe han hadde tilranet seg. Han gav avkall på alt dette for å frelse verden.

Derfor har Gud opphøyd ham og gitt ham navnet over alle navn. Hva er navnet over alle navn? Når vi nå stiller dette spørsmålet til Jehovas Vitner vil de selvsagt si JHVH (Jehova). Det er helt riktig!

Gud gav Jesus navnet JHVH, fordi det er navnet over alle navn. Det vil med andre ord si at Jesus er JHVH. Derfor skal vært kne bøye seg og hver tunge bekjenne at Jesus Kristus er Herre.

I 2.Mosebok 3:13-15 er et av stedene i Bibelen vi finner Guds Navn:

Da sa Moses til Gud: «Sett at jeg går til israelittene og sier til dem: Deres fedres Gud har sendt meg til dere, og de så spør meg: Hva er hans navn? Hva skal jeg da svare dem?» Gud svarte Moses: «Jeg er den jeg er.» Og han sa: «Slik skal du svare israelittene: Jeg er (JHVH)har sendt meg til dere.» Og Gud fortsatte: «Du skal si til israelittene: Herren, fedrenes Gud, Abrahams Gud, Isaks Gud og Jakobs Gud, har sendt meg til dere. Dette er mitt navn til evig tid, dette skal jeg kalles fra slekt til slekt.

I Johannes 8:23-30 bekrefter Jesus at han er JHVH og han sier til og med at dersom man ikke tror det skal man dø i sine synder:

 Han sa til dem: «Dere er nedenfra, jeg er ovenfra. Dere er av denne verden, jeg er ikke av denne verden. Jeg sa at dere skal dø i deres synder. For hvis dere ikke tror at Jeg er (JHVH), skal dere dø i deres synder.»  «Hvem er du?» spurte de. «Den jeg har sagt dere fra begynnelsen av», sa Jesus.  «Jeg har mye å si om dere og dømme dere for. Men han som har sendt meg, taler sant, og det jeg har hørt av ham, det sier jeg til verden.» De skjønte ikke at det var sin Far han talte om.  Da sa Jesus til dem: «Når dere har løftet Menneskesønnen opp, skal dere forstå at Jeg er (JHVH), og at jeg ikke gjør noe av meg selv, men sier det som Far har lært meg. Og han som har sendt meg, er med meg. Han har ikke overlatt meg til meg selv; for det jeg gjør, er alltid etter hans gode vilje.» Da han sa dette, kom mange til tro på ham.

 Som vi har sett fra Filipperne ser vi at Jesus og JHVH er det samme navnet og derfor skal vært kne bøye seg for ham og bekjenne at han er Herre. I Salme 148:13 får vi en ny bekreftelse på at bare hans navn er opphøyd:

 De skal love Herrens navn, bare hans navn er opphøyd. Hans herlighet er over himmel og jord.

 I Sakarja 14:9 ser vi Herren er én og hans navn er ett. Samtidig ser vi at da skal Herren være konge over hele jorden:

 Da skal Herren være konge over hele jorden. Den dagen skal Herren være én og hans navn ett.

 I Matteus 25:31 bekreftes det at det er Jesus som er Herren som skal sitte på tronen:

 Men når Menneskesønnen kommer i sin herlighet, og alle englene med ham, da skal han sitte på sin trone i herlighet.

 Videre skal vi se at Jesus er Gud i 1. Timoteus 6:14-16

 Ta vare på oppdraget og hold det rent, så du ikke kan anklages for noe, helt til vår Herre Jesus Kristus kommer. Det skal han la oss oppleve når tiden er inne, han (Jesus), den salige og eneste hersker, kongenes konge og herrenes herre, den eneste som er udødelig, som bor i et lys dit ingen kan komme, han som intet menneske har sett og ingen kan se. Ham tilhører ære og evig makt! Amen.

Vi skal se at Jesus er en del av guddommen og at han er Gud, Han som skapte alt.

 Johannes 1:10 Han (Jesus) var i verden, og verden er blitt til ved ham, men verden kjente ham ikke.

 Her ser dere også at verden inkludert Jehovas Vitner forstår ikke dette fordi de ikke kjenner ham.

I Paulus’ brev til Kolosserne 1:15-17 får vi en ytterlige bekreftelse på at Jesus er Skaperen:

Han er den usynlige Guds bilde, den førstefødte før alt det skapte. For i ham er alt blitt skapt, i himmelen og på jorden, det synlige og det usynlige, troner og herskere, makter og åndskrefter – alt er skapt ved ham og til ham. Han er før alt, og i ham blir alt holdt sammen.

 Vi har nå sett at ved Jesus er alt blitt til, og 1.Mosebok 1:1 ser vi at det var Gud som skapte alt. Jesus er Gud!

I begynnelsen skapte Gud himmelen og jorden.

 

I tillegg får vi en ytterlige bekreftelse i Johannes 1:1-3 at Jesus er Gud og Skaper:

I begynnelsen var Ordet. Ordet var hos Gud, og Ordet (Jesus) var Gud. Han var i begynnelsen hos Gud. Alt er blitt til ved ham, uten ham er ikke noe blitt til.

 Videre sier Jesus selv i Johannes 14:8-14

Da sier Filip: «Herre, vis oss Far, det er nok for oss.»  Jesus svarer: «Kjenner du meg ikke, Filip, enda jeg har vært hos dere så lenge? Den som har sett meg, har sett Far. Hvordan kan du da si: ‘Vis oss Far’? Tror du ikke at jeg er i Far og Far i meg? De ord jeg sier til dere, har jeg ikke fra meg selv: Far er i meg og gjør sine gjerninger. Tro meg: Jeg er i Far og Far i meg. Om ikke for annet, så tro det for selve gjerningenes skyld. Sannelig, sannelig, jeg sier dere: Den som tror på meg, skal også gjøre de gjerningene jeg gjør, ja, enda større gjerninger, for jeg går til Far. Og det dere ber om i mitt navn, vil jeg gjøre, så Faderen skal bli æret gjennom Sønnen. Dersom dere ber meg om noe i mitt navn, vil jeg gjøre det.

 Vi ser også her at vi skal be i Jesu navn. I tillegg lærer han oss å be til sin Far. Dette viser at de to er ett. Når Jesus på jorden ber til sin Far gjør han det fordi han var blitt et menneske.

Johannes 6:6   Men når du ber, skal du gå inn i rommet ditt og lukke døren og be til din Far som er i det skjulte. Og din Far, som ser i det skjulte, skal lønne deg.

 Jesus sier i klar tekst at vi skal be i hans navn. Det viser igjen at han er Gud. Jehovas Vitner sier at han er erkeengelen Mikael. Ikke et sted i Bibelen står det i klar tekst at Jesus er Mikael slik det står at Jesus er Gud. Dessuten sier Bibelen i Johannes Åpenbaring 22:8-9 at vi ikke skal tilbe engler. Gud skal vi tilbe. Vi skal tilbe i Jesu navn som vi leste i Johannes 14.8-14

Jeg, Johannes, er den som hørte og så alt dette. Da jeg hadde hørt og sett det, kastet jeg meg ned for føttene til engelen som hadde vist meg dette, og ville tilbe ham. Men han sa til meg: «Gjør ikke det! Jeg er en tjener som du og dine søsken profetene og de som tar vare på ordene i denne boken. Gud skal du tilbe!

 La oss gå til Hebreerne 1 og se at Jesus er JVHV og absolutt ikke erkeengelen Mikael.

 

Gud har talt gjennom Sønnen

Mange ganger og på mange måter har Gud i tidligere tider talt til fedrene gjennom profetene. Men nå, i disse siste dager, har han talt til oss gjennom Sønnen. Ham har Gud innsatt som arving over alle ting, for ved ham skapte han verden. (Igjen ser vi at ved Jesus ble verden skapt.)

 Han er utstrålingen av Guds herlighet og bildet av hans vesen, og han bærer alt ved sitt mektige ord. Da han hadde fullført renselsen for våre synder, satte han seg ved Majestetens høyre hånd i det høye. Slik ble han mye større enn englene, for det navnet han har fått i arv, er så mye større enn deres. (Ja han har fått navnet JHVH)

 Sønnen står over englene

For aldri har Gud sagt til noen engel:

Du er min Sønn, jeg har født deg i dag. (Viser i klar tekst at Jesus ikke er en engel)

Eller, som det også står: Jeg vil være far for ham, og han skal være sønn for meg.

Og når han på nytt fører den førstefødte inn i verden, sier han: Alle Guds engler skal tilbe ham.

Om englene sier han: Han gjør sine engler til vinder, sine tjenere til flammende ild.

 

Men om Sønnen: Din trone, Gud, står til evig tid, din herskerstav er rettferdighetens septer. (Kan det sies klarere enn at Jesus er Gud)

 Du har elsket rettferd og hatet urett. Derfor har Gud, din Gud, salvet deg og ikke dine venner med gledens olje. Og videre: Du, Herre, grunnla jorden i begynnelsen, og himmelen er et verk av dine hender. (Igjen møter vi Skaperen) De skal gå til grunne, men du består. De skal alle eldes som klær.

Du ruller dem sammen som en kappe, de skiftes ut som klær. Men du er den samme, dine år tar aldri slutt.

 Men aldri har han sagt til noen engel: Sett deg ved min høyre hånd til jeg får lagt dine fiender som skammel for dine føtter. Er ikke alle englene ånder i Guds tjeneste, som sendes ut for å hjelpe dem som skal arve frelsen? (Igjen fortelles det at Jesus ikke er en engel. Jesus sitter på tronen og englene tjener ham, inkludert erkeengelen Mikael.)

I 1.johannes 4:1-6 blir vi formant til å prøve åndene. Hvordan kan vi vite hvilken ånd som er fra Gud og hvilken som er av Antikrist?

 Mine kjære, tro ikke enhver ånd! Prøv åndene om de er av Gud!

For det er gått mange falske profeter ut i verden. På dette kjenner dere Guds Ånd: Hver ånd som bekjenner at Jesus Kristus er kommet i kjøtt og blod, er av Gud.

 

Utfra det vi har sett i denne artikkelen betyr det at den ånden er fra Gud som bekjenner at Jesus Kristus, som er gitt navnet JHVH, er Gud, og at han ble menneske.

 Men enhver ånd som ikke bekjenner Jesus, er ikke av Gud. Det er ånden til Antikrist, som dere har hørt skal komme. Og den ånden er allerede nå i verden.

 Antikrists ånd bekjenner ikke at Jesus er Gud og gitt navnet JHVH. Og vi ser at denne ånden allerede er i verden. Jehovas Vitner tilhører Antikrists ånd da de forteller at Jesus ikke er Gud, men har degradert ham til en engel.

 Men dere, mine barn, er av Gud og har seiret over dem. For han som er i dere, er større enn han som er i verden. De er av verden, derfor taler de som verden, og verden lytter til dem. Men vi er av Gud, og den som kjenner Gud, hører på oss. Den som ikke er av Gud, hører ikke på oss. Slik kan vi skjelne mellom sannhetens ånd og villfarelsens ånd.

 Igjen ser vi at religiøse retninger som benekter at Jesus er Gud, blir beskrevet som de ikketroende. De vil heller ikke høre på oss som bekjenner Sannheten. Fordi de ikke vil høre er de ikke av Gud.

Jehovas Vitner er bærer av ånden til Antikrist! De kaller seg vitner for den éne Gud, men de kjenner han ikke. Noe som denne artikkelen i klar tekst har belyst!

Les denne spennende artikkelen om at navnet Jesus er navnet JHVH:

https://bibelogtro.files.wordpress.com/2015/06/skjulte-mysterier-ved-guds-navn.pdf

 Ellers vil jeg anbefale dere å se nærmere på Jehovas Vitners lære VS Bibelens lære på denne seriøse og oversiktlige nettsiden:

https://carm.org/norsk

Les også artikkelen:

https://bibelogtro.wordpress.com/2014/12/19/hvem-er-de-144-000/

Av Richard Tørressen, bibelogtro