Skriften forteller oss at det er to adskilte slag som involverer Gog-Magog koalisjonen.

En av de mest utfordrende profetiene vi finner i Bibelen er Gog og Magog krigen, som blir beskrevet i Esekiel 38 og 39. Mange prekener, artikler og videoer har forsøkt å forklare dette endetids-slaget der en koalisjon med nasjoner vil angripe nasjonen Israel – som fører til at Gud på en overnaturlig måte griper inn og overvinner dem. Når finner denne krigen sted? Hva er formålet med denne konflikten? Denne artikkelen vil forklare timingen og den åndelige betydningen av Gog og Magog krigene.

Les denne spennende Bibelundervisningen her:

De to Gog-Magog krigene – Esekiel 38 og 39 forklares