Jesus delte de ti brudepikene inn i to grupper: de kloke – som representerer trofaste gjenfødte kristne, og de uforstandige som hører til apostat (frafalne) kristne kirker som bruker navnet til Kristus, men som ikke tror på Ordet eller som i noen tilfeller ikke forstår evangeliet i Bibelen.

 

Matteusevangeliet kapitel 24 og 25 er omfattende profetisk læring fra Jesus Kristus om endetiden. Lignelsen om de ti brudepikene er en direkte referanse til bortrykkelsen av kirken – når alle gjenfødte kristne, døde og levende blir fjernet fra jordens overflate og løftet opp i sky for å møte vår Herre Jesus Kristus, og bli tatt med til Himmelen for å være der frem til Jesu annet komme og Harmageddon. I denne lignelsen lærer Jesus oss en viktig og oppsiktsvekkende lekse: noen kristne vil gå glipp av bortrykkelsen, blir etterlatt og må oppleve at Guds vrede blir sluppet løs på jorden i løpet av Den store trengsel (Herrens dag).

Les denne oppsiktsvekkende historien:

Forklaringen på lignelsen om de ti brudepikene – Noen kristne vil gå glipp av bortrykkelsen