Bibelen lærer oss at Antikrist allerede har vært på jorden og vil komme tilbake igjen.

De er også sju konger. Fem av dem er falt, én er nå, og én er ennå ikke kommet. Og når han kommer, skal han bli værende bare en kort stund. Dyret som var og ikke er, det er selv den åttende, men er samtidig en av de sju, og det går sin undergang i møte. (Johannes Åpenbaring 17:9-10)

I den tiden vi lever i nå er et av de «hotteste» temaene i endetidsforkynnelsen Antikrist. Denne figuren som vil presentere seg selv som et falskt substitutt av den sanne Messias, vår Herre Jesus Kristus, og vil forføre verden inn i en politisk og religiøs samling med ham som overhode (Johannes Åpenbaring 13) og vil forsøke å etablere et satanisk styrt rike. Men når vi har lest hele Åpenbaringsboken vet vi at Antikrists regjeringstid vil bli kort ettersom Jesus Kristus, den sanne Messias vil komme tilbake og ødelegge Antikrist, hans partner; den falske profeten og hele deres hærstyrke. Jesus vil da etablere sitt rike fylt av rettferdighet. Amen!

Dette har fått mange troende til å undre seg: Hvem er Antikrist?

Antikrist sin tilbakekomst