Hva mente engelen Gabriel da han fortalte Maria at hennes barn skulle hete «Frelse»? Hvordan var jødiske navneskikker med tanke på identifisering av den person som bærer navnet? Hadde navnet noen referanser i Tanack, Det Gamle Testamentet?

NAVNET JESUS I DET GAMLE TESTAMENTE

Ordet FRELSE i det gamle testamentet er absolutt identisk med ordet Yeshua (Jesus) – slik det er brukt i Matt. 1:21

Ordet FRELSE er en person og ikke en ting eller en begivenhet? HAN kommer, HANS lønn er med Ham, og HANS gjengjeldelse går foran Ham».

«Og du skal kalle Hans navn FRELSE (YESHUA – Jesus), for Han skal FRELSE sitt folk fra deres synder!»

Han var i Guds skikkelse og så det ikke som et rov å være Gud lik, men ga avkall på sitt eget, tok på seg tjenerskikkelse og ble mennesker lik.

Da han sto fram som menneske, fornedret han seg selv og ble lydig til døden, ja, døden på korset.

Derfor har også Gud opphøyd ham til det høyeste og gitt ham navnet over alle navn.

I Jesu navn skal derfor hvert kne bøye seg, i himmelen, på jorden og under jorden, og hver tunge skal bekjenne at Jesus Kristus er Herre, til Gud Faders ære!  Filipperne 2:6-11

Hva er det i det navnet?
«What´s In A Name» -Petra

(Oversatt og tolket av bibelogtro)

1. Noen kalte ham rabbi, dyktig lærer, ikke mer
Sønn til just en snekker og ved stranden talte fred
Andre kalte ham mester, Elia har kommet igjen
De la garna ned og fulgte ham, for de ville høre mer
Noen sa han er Messias, Den Levende Jeg Er
De kristne kaller ham Guds Lam, som bærer all verdens synd

Refreng:
Hva er det i det navnet som får demoner til å fly?
Hva er det i det navnet som lar mennesker bli født på ny?
For hvilket annet navn skal alle sammen bøye kne?
Navnet Jesus, navnet over alle navn
Det er mektig, det har kraft i seg
Det er hellig og kan frelse deg
Det skal æres i all evighet

2. Noen sa sønn til David tar tilbake tronen sin
Andre sa han var en vanlig mann, ikke noe spesielt med ham
Men noen kalte ham Guds Sønn, en klippe fast som fjell
Alfa og Omega, Den Levende Jeg Er

Bro:
Ingen andre navn lyder skjønnere
Ingen andre navn er mer helt og rent
Ingen andre navn kan sette fri
Allmektig Gud, Jesus Krist

Navnet Jesus
http://no.wikipedia.org/wiki/Navnet_Jesus_blekner_aldri

Navnet Jesus blekner aldri. Tæres ei av tiden tann
Navnet Jesus det er evig. Ingen det utslette kan
Det har bud til unge, gamle. Skyter stadig friske skudd,
Det har evnen til å samle. Alle sjeler inn til Gud

Refreng:
Navnet Jesus må jeg elske. Det har satt min sjel i brann
Ved det navnet fant jeg frelse. Intet annet frelse kan

Jesus navn! Hvor skjønt det klinger. La det runge over jord!
Intet annet verden bringer håp og trøst som dette ord
For det navn må hatet vike, for det navn må ondskap fly
Ved det navn skal rettferds rike skyte friske skudd på ny

Midt i nattens mørke blinker, som et fyrlys Jesu navn
Og hver hjem’løs seiler vinkes inn til frelsens trygge havn
Og når solen mer ei skinner, Jesus-navnet lyser enn
Da den frelste skare synger høyt dets pris i himmelen