Hver den som påkaller Herrens navn, skal bli frelst. (Romerne 10:13)

 

Alt som blir gjort og skrevet på denne nettsiden som viser Bibelkunnskap om Gud, djevelen, nefilim, en «ny verdensorden», Bibelkoder og liknende emner betyr ingenting dersom vi ikke er på Himmelveien. For å være på Himmelveien må man være «frelst» eller «født på ny», ifølge Bibelen. Vår misjon er først og fremst å dele evangeliet om Guds nåde gjennom det frelsesverket som Jesus gjorde for oss alle på korset. Målet er å føre mennesker til Jesus og bevare «gjenfødte» i troen på Ham ved å formidle kunnskap om det som har skjedd og som skjer i verden ved å se det hele ut fra den kunnskapen som Gud åpenbarer i sitt Ord.

 Kjenn din tilstand

 «…for alle har syndet og mangler Guds herlighet.» (Romerne 3:23)

Gud elsker deg og ønsker at du skal bli et medlem av Hans familie.

Jesu sanne familie 
Moren og søsknene hans kom dit han var, men de kunne ikke nå fram til ham på grunn av folkemengden. Noen fortalte ham da: «Din mor og dine søsken står utenfor og vil gjerne se deg.» Men han svarte: «Min mor og mine søsken, det er de som hører Guds ord og gjør etter det.» (Lukas 8:19-21)

Så hva er galt? Hvorfor føles det ikke som om Gud er nær deg? Svaret er synd. Så å si alle er kjent med De ti bud og kan nevne noen av dem. I motsetning til det mange tror så er ikke De ti bud veien til Himmelen. De er faktisk gitt oss for å vise oss hvorfor vi ikke har mulighet til å komme til Himmelen. Tenk på Guds lov som et speil. De viser deg hvordan «du ser ut» i Guds øyne. Ønsker du å vite mer om Hans standard for våre liv? Ok. Først, ikke lyv en eneste gang i ditt liv. Du skal aldri stjele noen gjenstander. Aldri misbruke Guds Navn i vanære som for eksempel ved å bruke det som bannord, hverken i dagligtalen eller for å uttrykke sinne eller sjokk. Du skal aldri elske noe eller noen høyere enn Gud. Du skal heller aldri nekte å adlyde dine foreldre – ikke en eneste gang i hele ditt liv. Dette er Guds standard for våre liv og vi har bare nevnt 5 av 10 til nå! Hvordan ligger du an så langt? Dersom du sier «perfekt» har du allerede brutt det åttende budet ved å lyve, så legg det til skyldbrevet ditt. Poenget er tydelig – vi har alle syndet. Vi kommer alle til kort for Guds moralske standard i tanker, ord og gjerninger. Og den triste sannheten er at vi vet det. Selv om du aldri har lest i Bibelen så vet du det fordi vi er skapt i Guds bilde, som betyr at vi har samvittighet, en naturlig forståelse av hva som er rett og galt. Bibelen sier at Han har skrevet det i våre hjerter, så alle vet når man har gjort noe galt.

Vit hvor du er på vei

Så du er en synder. Du har brutt Guds lov. Så hva slags betydning har det for din fremtidige skjebne? Vi vet at Gud skal dømme verden. Hvordan tror du Han ser på det du har gjort i tanker, ord og gjerninger i ditt liv?

«For det finnes intet skjult som ikke skal bli synlig, og intet hemmelig som ikke skal bli kjent og komme for dagen.» (Lukas 8:17)

«Syndens lønn er døden….» (Romerne 6:23) Døden?? Ja, døden. Det er det som er prisen for synd. Nå er det nok noen som tenker: «Vel, stopp opp litt. Jeg vet jeg har syndet, men mine feiltrinn er ikke i nærheten av det personer som f.eks. Hitler, Stalin og massemordere har gjort. Disse vil få mitt liv til å nærmest se bra ut.» Svaret til dette er NEI.

«For den som holder hele loven, men snubler i ett av budene, har gjort seg skyldig i å bryte dem alle.» (Jakob 2:10)

Gud ser på et brudd på et av budene som et brudd på hele loven. Dette viser hvor god Han er og hvor høy Hans moralske standard er. Ingen synder slipper inn i Himmelen, uansett størrelse på synden. Våre gode gjerninger som f.eks. å åpne dører for mennesker, resirkulere eller gi penger til fattige, hjelper oss ikke i det hele tatt.

«Alle ble vi som urene, all vår rettferd som urent tøy.» (Jesaja 64:5)

 Tror du at god oppførsel vil få deg til Himmelen? Å tenke dette er akkurat som om en morder som har drept noen med kaldt blod vil slippe unna ved å f.eks. hjelpe naboen med å bære handlevarene inn i huset. Denne gode gjerningen vil ikke forandre på det faktum at en kriminell handling har funnet sted. Gud som en rettferdig dommer vil ikke la noen lovbrudd slippe unna. Så dette ser ikke så lyst ut, men følg med videre nå…. Det finnes gode nyheter!!

Ta til deg de gode nyhetene

«Men Gud viser sin kjærlighet til oss ved at Kristus døde for oss mens vi ennå var syndere.» (Romerne 5:8)

Gud elsker oss så mye at Han laget en plan for at vi skulle unnslippe evig fortapelse i Helvete, og bli med Ham i Himmelen for all evighet. Bibelen forteller oss at Gud «vil ikke at noen skal gå fortapt» (2. Peter3:9). Gud ønsker ikke at du skal være adskilt fra Ham og lide for evig. Så han sendte sin eneste Sønn, Jesus Kristus, for å dø i vårt sted. Bibelen gjør det klart for oss at noen må ta straffen for hver eneste synd som er gjort. Jesus kom til jorden for å bli dette offeret. Ved å leve livet syndfritt på jorden og ved å lide korsdøden, tok Han vår straff på seg. Vi velger å synde og Han valgte å ta denne synden på seg. Guds vrede over all synd tok Han på seg. Dette gir oss retten til å bli erklært uskyldige og syndfrie i Guds øyne. Den skylden vi har på grunn av våre syndige gjerninger er blitt betalt. Dette er kjærlighet! Mange foreldre ville gladelig si at de ville gå i døden for sine barn, men hvor mange foreldre ville la sine barn dø for deg? I sin ufattelige kjærlighet til deg tillot Gud akkurat dette. Hvorfor? Jo, for å ta oss tilbake som sine barn og for å leve i fred med Ham.

Tro

«For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv.» (Johannes 3:16)

«For hvis du med din munn bekjenner at Jesus er Herre, og i ditt hjerte tror at Gud har oppreist ham fra de døde, da skal du bli frelst.» (Romerne 10:9) 

Der har vi det. I tro på at Jesus er din frelser. Vit at du trenger frelse og tro at Jesus døde og tok din skyld på seg. Det er ikke bare å si det, men å forstå at uten Jesus Kristus er du på vei mot en evig straff. Og vit at din tro på Hans offer er hva som frelser deg. Dette muliggjør at Gud kan gi deg en ny ånd, som kan føle Hans nærvær og søke å tilbe Ham. Og det er det som er hva «født på ny» og «frelst» betyr. Dette er det enkle evangeliet!

 

Himmelen1

 

Det er tro på Jesus Kristus som redder oss, ikke våre egne handlinger. Ikke gode gjerninger, ikke ved å gå kirken eller gjennom ritualer. Det er vår tro på Jesus Kristus. Hvis det virker enkelt, så er det akkurat derfor Bibelen kaller det for en gave. Når var det du sist måtte arbeide for å motta en gave? Svaret ditt bør være aldri, fordi dersom du måtte ville det ikke vært en gave! Guds gave til oss er frelse ved vår tro og ikke ved handlinger. Så ta imot gaven og nyt den i all evighet!

Så hvis du tror det som du nå har lest og ikke har tatt imot Guds frelse, ikke kast bort mer tid. Vi vet ikke om morgendagen kommer. Bibelen sier at i dag er dagen for frelse. Tro på Jesus, be til Gud og ved din munn la ham vite at du vet du er en synder. Du vet at du fortjener evig fortapelse, men du vet også at Jesus tok vår straff på seg da Han døde på korset. Velkommen til Guds familie i Jesu Kristi Navn!

 

Frelsesbønn

Kjære Far i Himmelen!

Ingen kjenner meg bedre enn du gjør.

Du ser hvem jeg er, hva jeg har gjort

Og hva som vil hende i tiden som kommer.

Jeg ønsker å bli bedre kjent med deg.

Kjære Jesus!

Jeg ønsker å ta imot deg

Som Frelser og Herre.

Jeg ønsker å leve mitt liv med deg.

Tilgi meg for at jeg har levd for meg selv.

Hellige Ånd!

Lær meg å kjenne min Skaper og Hans Sønn.

Vis meg hvem jeg er i Han.

Herre, jeg vil leve for deg.

Hold meg i din hånd.

Nå kan du la ditt forhold til Jesus Kristus begynne å gro. Les i Bibelen. Finn en Bibeltro kirke. Be ofte (selv om det er bare det som du tenker på. Det må ikke høres ut som om du ber utfra noe du har lest i Bibelen.) Finn andre troende som du kan bruke tid sammen med og som kan hjelpe deg å vokse i troen.

Dersom du har lest så langt og fremdeles ikke tror, så ber jeg deg innstendig om å tenke på det litt til. Kanskje det hele gir mening for deg, men Gud virker så langt borte. Eller du kjenner ikke til dette med Jesus så mye enda. Forsøk da å bli kjent med Ham. Les i Bibelen. Start gjerne med de fire evangeliene som du finner først i Det Nye Testamentet. Kanskje jeg ville anbefale å starte med evangelisten Johannes først, for å lære hvem Jesus er. Gud vil ikke presse seg på deg, fordi ingen kan ikke tvinge noen til å elske seg. Det må være et valg! Bibelen sier at Gud belønner dem som søker Ham. Å komme til den erkjennelsen at man søker Ham er et bra skritt, men enda bedre å starte med å lese evangeliet i Bibelen, Guds åpenbarte Ord til oss.

Hvis det er én ting Bibelen sier om Himmelen, så er det at det er et fantastisk sted. Jeg håper at jeg ser dere alle der!

Dersom du vil vite med sikkerhet at du er på vei til Himmelen, vil jeg invitere deg til å se denne videoen:

Kilde: Beginningandend.com, «Ankerfeste – Andaktsbok fra Flekkerøy»

Hvorfor fortsetter jeg å gjøre synd?

Hvordan klarer jeg å overvinne seksuell synd?

Hvordan unngår jeg å falle i den samme synden om og om igjen?

Overvinn dine verste synder ved hjelp av Bibelen.

Dette er viktige og vanlige spørsmål som kristne stiller seg. Uansett hvor du bor, din alder eller bakgrunn vil alle kristne bli plaget og utfordret med synd i sine liv. Å leve i en verden full av syndige fristelser gjør det mye vanskeligere å bevare en kristen renhet. Men Bibelen har selvfølgelig en løsning på kampen mot synden og i noen tilfeller eliminere synden i ditt liv. Denne artikkelen vil ta for seg en av metodene vi kan bruke for å overvinne våre verste synder og få de bort for godt.

Trykk på bildet:

Stop-Sinning