Homofili er slik sett et tegn på sivilisasjonens undergang og dom. Mye tyder dessuten på at Antikrist vil være homofil, eller i alle fall forsvare homofile handlinger (Se Dan 11,37). Ugudelighet, umoral og homofili kjennetegnet tiden før ilden rammet Sodoma og Gomorra, og vil altså kjennetegne en hel verden før dommen på ny rammer oss gjennom den store trengsel.

1Mos 19,1: … Lot satt i Sodomas port …

Luk 17,28-29: … På samme vis – slik som det var i Lots dager: De åt og drakk, de kjøpte og solgte, plantet og bygde. Men den dag da Lot gikk ut av Sodoma, lot Gud det regne ild og svovel fra himmelen og ødela dem alle.

Bibelen beretter at på samme måten som det var i Lots dager, slik skal det bli før Menneskesønnen kommer til Oljeberget for å opprette sitt rike i denne verden. Hva var det så som kjennetegnet Lots dager og byene Sodoma og Gomorra, der Lot valgte å slå seg ned? Jo, Sodoma står i Skriften som et symbol på den ugudelige verden, og ikke minst dens umoral. Sodomas store synd var homofili, derfor kalt sodomi (Les 1Mos 19 i sammenheng!). I Judas brev vers 7 står så alvorlig: likesom Sodoma og Gomorra og byene der omkring, som på samme måten som disse drev hor og gikk etter fremmed kjød, og nå ligger som eksempel for våre øyne og lider straffen i en evig ild. Når derfor Bibelen påpeker likheten mellom Lots dager og Menneskesønnens dager, så betyr det at de siste tider skal kjennetegnes på bl.a. homofile handlinger, og at menneskene elsker sine lyster høyere enn Gud (2Tim 3,4). I Rom 1 omtales homofili som et resultat av at mennesket velger å gå sine egne veier, og derfor er overlatt til seg selv. I Rom 1,27 står det: På samme vis forlot også mennene den naturlige omgang med kvinnen og brant i sitt begjær etter hverandre. Menn drev skammelig utukt med menn, og fikk på sin egen kropp den straff de fortjente for sin forvillelse. Homofili er slik sett et tegn på sivilisasjonens undergang og dom. Mye tyder dessuten på at Antikrist vil være homofil, eller i alle fall forsvare homofile handlinger (Se Dan 11,37). Ugudelighet, umoral og homofili kjennetegnet tiden før ilden rammet Sodoma og Gomorra, og vil altså kjennetegne en hel verden før dommen på ny rammer oss gjennom den store trengsel.

Sodoma – Et farlig sted for den troende!

Den rettferdige Lot valgte å slå opp sitt telt tett inntil Sodoma, for så å flytte inn i byen. Til slutt finner vi ham i porten til Sodoma, noe som utrykker Lots betydningsfulle stilling på stedet, kanskje som dommer. Lot mente sikkert at han hadde gjort et fenomenalt godt valg for seg og sin familie. Han tenkte kanskje at han kunne være til stor betydning og utøve en god innflytelse i sine omgivelser, men her tok han grundig feil. Sodoma, var og er et farlig sted å befinne seg for en troende! Likevel er det mange som velger å sette seg i døråpningen for denne verdens innflytelse og tidsånd, i stedet for å fly fra dens lyster. Resultatet blir et verdsliggjort kristenliv og stort tap for Guds rike.

Hvor annerledes er ikke Abrahams vei. Han valgte å leve atskilt fra Sodoma og dens dårlige innflytelse. Atskilt fra tidsånden levde han i et fortrolig og nært samfunn med Herren. Adolf Bjerkreim skriver det så treffende i sin bok, ”Abrahams historie”, at Abraham ikke fulgte med tiden, men langt oppe i berglandet var han foran tiden. Heb 11,10 utrykker det slik: For han ventet på staden med de faste grunnvoller, den som har Gud til byggmester og skaper.

Lot derimot, som var så opptatt av å følge med tiden måtte en dag fly fra alt han eide og hadde. Tapet for Lot ble for alvor åpenbart da ilden og dommen kom over Sodoma og Gomorra. Lot ble da frelst som gjennom ild. Han reddet sin sjel men tapte ellers alt! Redningen for Lot var at Himmelens Gud kom Abraham i hu, og at Gud slik førte Lot midt ut av ødeleggelsen (1Mos 19,29). I 2Pet 2,6-8 beskrives hendelsen på denne måten: Og han (Gud) la byene Sodoma og Gomorra i aske og fordømte dem til undergang, og satte dem til et forbilde på de ugudelige i fremtiden. Han fridde ut den rettferdige Lot, som ble plaget ved de lovløses skamløse ferd, – for den rettferdige som bodde blant dem, led dag for dag pine i sin rettferdige sjel ved de lovløse gjerninger han så og hørte.

Lot satt i Sodomas port… Mer å anbefale er å følge rådet i Salme 84,11:Jeg vil heller stå ved dørterskelen i min Guds hus enn bo i ugudelighets telt. Et godt råd finner vi også i 2Tim 2,22: Fly fra ungdommens lyster! Og jag etter rettferdighet, tro, kjærlighet, fred med dem som påkaller Herren av et rent hjerte! Er du i den stilling at du har slått deg til ro i denne verdens Sodoma og Gomorra; da lytt til Herrens ord i 2Kor 6,2:Se, nå er nådens tid, se, nå er frelsens dag! I 1876 skrev Nils Frykman disse linjer: ”Hvem som helst kan bli frelst som til Gud seg vender. Dette bud Herren Gud ut i verden sender”. Dette budskap er like aktuelt i dag!

Av Eivind Flå (2004) Forkynner og Informasjonssekretær i Kristen Muslimmisjon

http://home.online.no/~eoflaa/