For Israel, jødene og Jerusalem og den igangværende endetidskonflikt kan kun forstås i et Bibelsk lys. 

Refleksjoner fra vår danske broder Moses Hansen om de siste ukers hendelser:

Godt å være tilbake i Danmark; men også en berikelse enda engang være i Israel og være tett på den profetiske utvikling, som er i gang hos det jødiske folk og Israel.

Men i virkeligheten er det hele verden, som står overfor Guds domshandlinger. Verden vet det bare ikke, da den for lengst har vendt Gud og Bibelen ryggen – og derfor vender verden også ryggen til Israel og jødene. For Israel, jødene og Jerusalem og den igangværende endetidskonflikt kan kun forstås i et Bibelsk lys.

For ganske kort tid siden heiste FN for første gang det palestinske flagget sammen med alle de andre nasjoner. Ganske uhørt å heise et flagg for en nasjon, som ikke finnes. Men det viser den blindhet og forførelse, som mer og mer innhyller den Kristus-fornektende verden.

Palestinsk flagg FN

Inne i FNs bygning talte Paven, som kalles for «Kristi stedfortreder på jorden», i ca. en time. Jeg vil mene, at Kristi stedfortreder i det minste skal nevne Kristus. Men paven nevnte ikke Jesu navn en eneste gang. Derimot sa han: «Jeg kommer i mitt eget navn!»

Paven mottas mer og mer som en Messias-skikkelse. Antikrists ånd kommer inn alle steder – også i kirken.

Om dette sier Jesus i Johannes 5:43, «Jeg er kommet i min Fars navn, og dere tar ikke imot meg. Men om en annen kommer i sitt eget navn, så tar dere imot ham. Paven mottas mer og mer som en Messias-skikkelse. Antikrists ånd kommer inn alle steder – også i kirken.

Voldsbølgen fortsetter i Israel – og det samme gjør kritikken av Israel fra verden. Når medier beskriver en voldshandling, hvor en muslim har såret eller drept en jøde på åpen gate – for deretter selv å bli drept, omtaler mediene det således: «Israel har i de fleste tilfeller besvart volden med skudd og drept de antatte gjerningsmennene!»

Hvordan kan det være en «ANTATT» gjerningsmann, når han eller hun ved høylys dag overfaller en jøde med kniv eller øks? Igjen et forsøk på å fremstille jødene som de skyldige.

Til norsk v/ bibelogtro

https://www.facebook.com/moses.hansen.7

Tenk om Paven ikke hadde vært en falsk profet, men en sann Kristi tjener som hadde pekt på Jesus da han talte i FN, slik denne flotte broderen gjorde. Fra FNs talerstol gav han frimodig verden løsningen: JESUS KRISTUS !