I Åpenbaringsboken kapittel 6 blir Johannes vitne til at Jesus Kristus åpner en bok/bokrull med sju segl. Når de fire første seglene blir åpnet, utløser hvert av dem en rytter på en farget hest, som blir sendt til jorden for en helt spesifikt hensikt. Disse er blitt kjent som «Apokalypsens fire ryttere». Det har vært mye debatt om hvem disse fire rytterne er. Denne artikkelen vil vise, ved å la Bibelen tolke seg selv, at disse rytterne er åndelige krefter, som har vært på jorden siden første dag av kirkens tidsalder, og som vil virke her fram til kirkens bortrykkelse og til starten på Den store trengsel/Herrens dag.

 

Les den spennende og forklarende undervisningen:

Hvem er apokalypsens fire ryttere?