Jesus vandret nå omkring i alle byene og landsbyene. Han underviste i synagogene deres, forkynte evangeliet om riket og helbredet all sykdom og plage. Og da han så folkemengdene, fikk han inderlig medfølelse med dem, for de var forkomne og hjelpeløse, som sauer uten gjeter. Da sa han til disiplene sine: «Høsten er stor, men arbeiderne få. Be derfor høstens herre sende ut arbeidere for å høste inn grøden hans.» (Matteus 9:35-38)

I Matteus kapittel gjør Herren Jesus Kristus et lidenskapelig framstøt mot disiplene. De vandret «omkring i alle byene og landsbyene». Jesus lærte i synagogene, gjorde mirakler og helbredet de syke som kom til Ham. Enda, til tross for dette, ba Han disiplene om å be til Gud om at Han måtte «sende ut arbeidere for å høste inn grøden hans.» Dette sterke avsnittet lærer oss ikke bare om Guds natur, men det stiller også spørsmålet om vi i det hele tatt jobber for Gud i vårt travle hverdagsliv.

Arbeid for Gud 1

Noen planter frø, andre vanner og Gud gir vekst.

 

  • Jesu medlidenhet – å se alle de som var syke og som kom til Ham, berørte Jesus sterkt og Han fikk «inderlig medfølelse med dem.» Jesus Kristus bryr seg om mennesker og dere skjebne. Det var tøft for Ham å se at de syke som søkte Ham var «forkomne og hjelpeløse, som sauer uten gjeter.» Deler du Jesu medlidenhet her? Når du vandrer rundt i hjembyen, bygda di, hvordan ser du mennesker? Når du er på jobb, skole eller andre hverdagslige aktiviteter – er du klar over at de fleste menneskene som du møter, snakker med, som gjør sitt daglige virke, er fortapte sjeler som vil lide under Guds vrede? Gjør det noe med dine følelser å vite at din beste venn, kollegaer eller klassekamerater går på en vei som leder mot fortapelse? Tenker du noen gang over det? Det berørte virkelig Herren og fylte Ham med medlidenhet.

 

  • Mange mennesker trenger evangeliet«Høsten er stor» var Jesu ord for å beskrive tilstanden i Judea i det første århundret. Slik er det også med verden i dag. Med så mange mennesker som vender seg bort fra Gud, evolusjonsteorien som har fått sitt fotfeste, den konstante kritikken av kristendommen i media og andre forførende triks fra fienden. Storsamfunnet er åndelig forblindet og fortapt. 2.Korinter 4:3-4 sier: «Er vårt evangelium skjult, så er det skjult for dem som går fortapt. For denne verdens gud har blindet de vantros sinn, så de ikke ser lyset som stråler fram fra evangeliet om Kristi herlighet, han som er Guds bilde.»

Ta ikke feil – Satan og hans forvridde system, bestående av syndige fristelser og åndelig korrumpering, dominerer i vår tid. Når du møter noen som er «spirituelle, men ikke religiøse», «går ikke i noen kirke» eller er «en som ikke tror på noe», konkluderer du da med at dette bare er et produkt av deres egne meninger, intellekt eller erfaringer? Eller tror du på det som Bibelen ettertrykkelig hevder at de er ofre for en åndelig krigføring – at dere sinn er fullstendig forført av djevelen, som ikke ønsker annet enn deres tilbedelse eller ødeleggelse? Det systemet som verden blir ledet av i dag, og som forbereder grunnen for Antikrist, har skapt en stor høst av fortapte sjeler.

Arbeiderne er få

Arbeid for Gud 2

I denne frafallstiden vil det fortsatt finnes en rest med hyrder som forkynner Bibelsk kristendom.

Ser vi tilbake på den israelske historien ser vi at det var et etablert religiøst råd der vi finner fariseerne og saddukeernes. Det levittiske presteskapet opererte fortsatt i tempelet. Allikevel stadfestet Kristus, at det bare var noen «få» som var Guds ekte tjenere, som arbeidet med å redde sjeler. Akkurat like trist er tilstanden i kirken i dag. På nesten ukentlig basis ser vi at flere og flere pastorer og hyrder proklamerer deres falske lære, der de forlater Guds Ord og gir kristne læresetninger en annen ordlyd i sak etter sak. Grådige og skammelige velstandspredikanter som narrer deres forsamlinger til å gi fra seg deres hardt tjente penger – ved å forkynne et budskap om at den kristne troen er et forretningsforetak der det å «så inn» penger eller «tienden» vil gi deg all slags materiell velstand og berømmelse. En selvsentrert forkynnelse der velsignelsen koster og man hjelper for egen vinnings skyld, mens det stort sett kun er pastorene og kirkelederne som blir materielt beriket.

 

På den andre siden av spekteret finner vi falsk lære som Jehovas Vitner og Syvende dags adventistene, som introduserer alle slags former for åndelige feil fra prekestolen. Som fariseerne har disse falske lærerne erstattet den ufeilbarlige Skriften med sine egne menneskeskapte doktriner, meninger og følelser. Disse falske tjenerne er hva Herren kaller «leiekarer» – som ikke er villige til å ofre livet sitt for flokken, fordi de til tross for deres imponerende kristne ytre bryr de seg ikke om dem. Verden har mange kirkesamfunn, men hvorfor er det så mange av dem som forkynner falsk lære? Dette er akkurat det Herren profeterte skulle finne sted. Vi er i en desperat mangel på sanne arbeidere.

Gud vil legge til rette

Arbeid for Gud 3

Selv når du føler deg alene i ditt arbeid for Herren, er Jesus Kristus med deg.

Til tross for den forfatningen denne verden og mange kirkesamfunn i dag befinner seg i, kan vi stole på og glede oss over at Gud er «høstens Herre». Fortsett å be til Gud om at Han må reise opp modige, Bibeltro kristne som vil gå ut på misjonsmarka, dele evangeliet, jobbe i forskjellige kristne prosjekter i tjeneste for samfunnet og for våre barn, og gi dem en talerstol der de kan forkynne med åndelig sannhet. Dersom du er i tjeneste for Gud, gled deg! Du er et verdifullt lys i denne så ofte mørke verden. Å stå i en tjeneste kan ofte føles nedslående og man kan få følelsen av å ikke bære frukt. Men vit at ditt arbeid er ansett og verdsatt av Gud.

Profeten Elia følte seg engang så alene i sitt arbeid for Gud, at han bokstavelig talt trodde at han var den eneste personen i hele nasjonen som var en troende. Men Herren, i Sin uendelige nåde minnet profeten om at det fortsatt var sju tusen igjen som ikke hadde bøyd sine knær for Baal. Dersom du trenger oppmuntring i ditt arbeid, be til høstens Herre. Dersom du er i nød for flere medhjelpere i ditt eller i menighetens arbeid, be til høstens Herre. Gud sitter på tronen og Han vil sørge for nye arbeidere.

Gud velsigne alle som er i arbeid for Ham! Til dere som enda ikke står i en form for tjeneste – ikke vent! Høsten er stor!

Kilde: http://www.beginningandend.com