….så alle i landet skjelver! For Herrens dag kommer, den er nær. (Joel 2:1)

Tiden for bortrykkelsen, endetidens overnaturlige hendelse da de kristne på jorden blir løftet opp i sky for å møte Jesus, er et sterkt debattert tema i kristenheten. Vi vil undersøke litt rundt bortrykkelsen, hva det er, og når den vil finne sted i den bibelsk profetiske tidslinjen. I tillegg til å vite når i Bibelens tidslinje bortrykkelsen vil finne sted er det like viktig, muligens viktigere å vite hvorfor det blir en bortrykkelse. Hvorfor er bortrykkelsen så nødvendig? Hva er Guds hensikt med bortrykkelsen?

«Herrens dag» er en av grunnene til at bortrykkelsen må finne sted:

Herrens dag – Hendelsen som er begynnelsen på jordens undergang