I artikkelen Den blodrøde månen – det bibelske tidspunktet for bortrykkelsen beskrev vi at den store hvite skaren, som apostelen Johannes ser plutselig dukke opp i Himmelen og stiller seg foran Jesu trone, er den bortrykte kirken. I artikkelen Herrens dag – Hendelsen som er begynnelsen på jordens undergang forklarte vi at bortrykkelsen – den overnaturlige hendelsen, der alle gjenfødte kristne møter Jesus i skyene, i deres forherliggjorte kropper, og reiser til Himmelen for å være med Herren under Den store trengsel/Herrens dag. Dette tar til ved åpningen av det sjette seglet i Åpenbaringsboken kapittel 6. Det anbefales sterkt å lese de to nevnte artiklene samt De troende vil unnslippe Guds vrede – bibelske framtidsbilder på bortrykkelsen. I de siste versene i Åpenbaringsboken 7, ser vi den store skaren, som er i Himmelen og oppfyller tidligere profetier og mottar velsignelse og løfter om Jesu Kristi evige kongedømme.

Les mer her:

Hvem er den store hvite skaren i Åpenbaringsboken 7?