– Vil Antikrist stå fram før eller etter bortrykkelsen? En studie av 2.Tessaloniker kapittel 2 –

 

2.Tessaloniker kapittel 2 har vært en kilde til mye debatt, spørsmål og forvirring når det kommer til bortrykkelsen av kirken og tidspunktet for den. Mange pastorer, forfattere, lærere og Bibelskole studenter sitérer fra dette kapittelet, som bevis for at bortrykkelsen må finne sted etter at Antikrist har stått fram. Dette baserer de på det tredje verset i kapittelet. Men er dette riktig? Denne artikkelen vil vise en veldig enkel forståelse av dette, som vil vise at i tråd med timingen som vi har utredet i følgende artikler: Herrens dag – Hendelsen som er begynnelsen på jordens undergang, De troende vil unnslippe Guds vrede – bibelske framtidsbilder på bortrykkelsen og Den blodrøde månen – det bibelske tidspunktet for bortrykkelsen vil bortrykkelsen av kirken helt sikkert finne sted før Antikrist dukker opp på den globale scene.

Les studien av 2.Tessaloniker kapittel 2 her:

Står Antikrist fram før bortrykkelsen?