Hvordan begynte livet? Dersom kosmos er alt som er, alt som har vært, og alt det som noen gang vil være, hvordan kunne da livet komme fra ikke noe liv?

Livets begynnelse2

Hva har vitenskapen å si om dette scenariet, og hva har Bibelen å si? Sjekk ut denne ca. 10 minutter lange undervisningen der Kyle Butt tar for seg dette dypgående spørsmålet fra begge perspektiver, inkludert implikasjonene i de foreløpig foreslåtte svarene.