En av mine nye venner som jeg har fått som følge av nettsiden Bibelogtro sendte meg nylig en mail der han skriver følgende:

«Jeg har registrert, at pinsevennene på deres sommerstevne på Hedmarktoppen 2015 skal ha en meget kjent katolikk som taler, pavens egen hoffpredikant, Raniero Cantalamessa.

Jeg er overbevist om, at dette vil føre uendelig mye skade med seg, og verst av alt: pinsevennene vil bli rammet av en forferdende blindhet og lammelse, sendt av Gud. Fordi de har trosset alle advarsler, og inviterte en av verdens største karismatiske forførere i vår tid til deres sommerstevne i begynnelsen av juli. 

Den katolske kirke er bærer av antikrist’s ånd, og sprer død og ødeleggelse rundt seg..»

Dette er veldig sterke ord som man bør se i dybden på. Det danske bladet Nyt Liv, et av de beste evangeliske bladene, har en artikkelserie rundt den katolske kirke versus resten av kristenheten. Mye av dette var helt nytt for meg og var direkte sjokkerende lesning. Det anbefales sterkt å lese disse artiklene slik at vi som evangelisk kristne er klar over hva vi står overfor. Det er viktig at vi tilegner oss kunnskap om den katolske kirke slik at vi er istand til å stå imot denne kirkens lære og forførelser. 

Les her de rystende historiene om evangeliske kirker som lar seg lokke til å skrive under økumeniske dokumenter som i bunn og grunn er en del av den katolske kirkes strategi for igjen samle kristenheten under pavestolen. Evangeliske kristne draes mot den katolske kirke pga av lunkenhet og mangel på gudsfrykt i egne rekker. Den liberale utglidningen vi opplever i våre menigheter får bibeltro kristne til å ønske seg mot den katolske pga deres fasthet til sin lære og vilje til å stå opp mot det politisk korrekte. Men, er bibeltro kristne klar over hva den katolske kirke virkelig lærer? Er bibeltro kristne klar over hva slags vranglære vi står overfor? Når alt kommer til alt viser det seg at den katolske kirke befinner seg langt borte fra evangelisk kristendom, ja bibelsk kristendom. Her finner man ikke, NÅDEN ALENE, TROEN ALENE og SKRIFTEN ALENE !

Les artiklene og vær med å spre dem videre, denne informasjonen bør vi alle sitte inne med:

http://www.nytliv.dk/resource/stroemmen-mod-romerkirken/

http://www.nytliv.dk/resource/tilbedelsen-af-gud/

http://www.nytliv.dk/resource/guds-frelse/

http://www.nytliv.dk/resource/de-oekumeniske-dokumenter/