Paven vil samarbeide med islam – Tror religionene er gudvillet

Paven i Den romersk-katolske kirke og storimamen ved verdens største islamske universitet, Al-Azhar i Egypt, har undertegnet en felles erklæring om at alle som tror på Gud, må arbeide sammen for brorskap og fred. Paven mener at islam og andre religioner er villet av Gud i sin visdom.

Dette skriver Vidar Norberg i en artikkel som ble publisert 05.02.2019 på nettstedet Karmel Israel-Nytt.

verdensreligion6
(04.02.2019): Pave Frans og storimam Ahmed Mohammad el-Tayeb i Abu Dhabi med dokument om kamp mot ekstremisme. (Foto: Facebook Catholic World Report)

Den arabisk-kristne pastoren DJ Farag i Calvary Chapel Kaneohe på Hawaii mener dette handler om den store verdensreligion som Åpenbaringen taler om.

Den messianske jøden Amir Tsarfati i Behold Israel i Israel antyder at Den romersk-katolske kirke tar form som en verdensreligion.

Tidligere var det ikke uvanlig at både pinsepredikanter og lutherske lekfolk talte om skjøgekirken som de mente var Den romersk-katolske kirke i endetiden (Johannes’ åpenbaring 17).

Professor emeritus Bernt Torvild Oftestad fra Det teologiske menighetsfakultet skriver i Dagen at paven avviker fra katolsk lære om kirkens forhold til ikke-kristne religioner.

Erklæring om Gud og Allah

Pave Frans ble ønsket velkommen av sjeik Mohammed bin Rashid al-Maktoum og kronprins Mohammed bin Zayed Al-Nahyan da han ankom Dubai den 4. februar 2019. Over 120.000 kom til pavens messe i Zayed sportsarena i Abu Dhabi som er hovedstaden i De forente arabiske emirater. Blant dem var flere tusen muslimer samt fremmedarbeidere fra Filippinene og India. Paven skal ifølge Reuters fremme fred og religiøs dialog. Dette var første gang en romersk-katolsk pave besøkte den arabiske halvøy.

verdensreligion5

Pave Frans og den sunnimuslimske storimam Ahmad Al-Tayyeb ved det islamske universitetet Al-Azhar i Egypt undertegnet felleserklæringen i De forente arabiske emirater den 4. februar. Den fikk tittelen «Et dokument om menneskelig brorskap for verdensfred og å leve sammen.»

Hvem som er sann Gud sier ikke paven og imamen noe om.

Hverken den jødiske JAHVE eller Allah er nevnt ved navn i teksten som er lagt ut fra Libreria Editrice Vaticana. Navnet Jesus er ikke med i erklæringen fra pave og storimam. Men de sier at det første og viktigste målet for religioner er å tro på Gud. Både pave og imam ønsker således å løse verdens problemer med broderlig samarbeid.

Det er et dokument som inviterer alle personer som har tro på Gud og menneskelig brorskap, om å forene seg og arbeide sammen, slik at det kan tjene som guide for fremtidige generasjoner for å fremme en kultur av gjensidig respekt og forståelse for den guddommelige nåde som gjør alle mennesker til brødre og søstre.

Vi som tror på Gud og det endelige møtet med ham og hans dom med basis i vårt religiøse og moralske ansvar og gjennom dette dokument, kaller på oss selv, på våre ledere i verden så vel som arkitektene for internasjonal politikk og verdensøkonomi til å arbeide iherdig for å spre en kultur av toleranse for å leve sammen i fred; gripe inn så tidlig som mulig for å stoppe utgytelser av uskyldig blod og få slutt på kriger, konflikter, miljøforfall og det moralske og kulturelle forfall som verden nå opplever, går det frem av teksten.

Paven og storimamen kaller videre både intellektuelle, filosofer, religiøse figurer, kunstnere, mediefolk, menn og kvinner med kultur i hele verden til å gjenoppdage verdiene i fred, rettferdighet, godhet, det vakre, menneskelig brorskap og sameksistens for å få bekreftet viktigheten av disse verdier som et anker til frelse for alle og fremme det overalt.

Frihet er en rett for enhver person: hvert individ nyter trosfrihet, tanke-, uttrykks- og handlefrihet. Pluralisme og mangfoldighet i religion, farge, kjønn og språk er villet av Gud i hans visdom, slik han har skapt mennesket. Denne guddommelige visdom er kilden som gir rett til trosfrihet og frihet til å bli annerledes…

Messiansk reaksjon

Verdensreligion8
Amir Tsarfati

Det er interessant at Jesus ikke er nevnt, men alt annet.

Den messianske jøden Amir Tsarfati i «Behold Israel» i Galilea mente at både pavens besøk i Dubai og brorskapsbrevet var meget uvanlig.

Dette var det aller første besøk av en pave på Den arabiske halvøy. Dette forteller hvordan pavens institusjon får mer momentum som en verdensreligion.

Det er en oppfordring til en økumenisk anstrengelse for at alle veier leder til Gud, at Gud aksepterer alt. Det er ikke én veg, én sannhet, ett liv. Og det er interessant at Jesus ikke er nevnt, men alt annet. Det alene kan fortelle hvilken forbløffende tid vi lever i nå.

Vi så hvordan paven og imamen signerte en pakt som i hovedsak ikke nevnte Jesus i det hele tatt eller Israels Gud. De tror at alle veier leder til Gud, at du bare trenger å være en god person, islam er en fredens religion og kristendommen trenger ikke Jesus. Vi ser for oss dannelsen av en verdensreligion.

Tsarfati mente at det også går mot en verdensregjering som har kilmaforandring som øverste sak.

Kristen reaksjon

Verdensreligion9
JD Farag

Det var ikke bare et historisk møte, men også profetisk fordi det var pavens første møte på Den arabiske halvøy. Paven kalte møtet «en ny side i forholdet mellom religioner», sa pastor J.D. Farag i Calvary Chapel Kaneohe på Hawaii og derfra sendes hans møter ut på youtube.

Han påpekte at paven og storimamen signerte en tekst som kalte på fred i nærvær av globale ledere, fra kristne katolikker, islam og jødedom samt andre religioner. Farag viste til at det ble sagt at «Om vi troende ikke er i stand til å utveksle håndtrykk, omfavne hverandre, kysse hverandre eller be, vil vår tro bli nedkjempet.» I tillegg til signeringen hadde paven ifølge Farag et privat møte med Abu Dhabis kronprins Mohammed bin Zayed Al-Nahyan som senere sendte ut følgende twitring: «Vi drøftet forbedret samarbeid, konsolidering av dialogen, toleranse og menneskelig sameksistens samt viktigheten av initiativer for å oppnå fred, stabilitet og sikkerhet med utvikling for folk og samfunn.»

Det er meget alvorlige problemer når man søker etter sameksistens mellom kristendom, islam og jødedom. Dette handler om den kommende verdensreligion som Åpenbaringen taler om. Den vil komme under Antikristens styre i den sju år lange trengselstiden. Den går inn for én verdensreligion, en verdensøkonomi og en verdensregjering.

Islamsk troslære

Mange kristne har trodd løgnen fra løgnens far om at kristne og muslimer ber til den samme Gud. Sannheten er at kristne og muslimer ikke tilber den samme Gud. Islam er en falsk religion. Muhammed er en falsk profet. Allah er en falsk gud.

Farag ble født i Beirut. Mor var palestina-araber og far fra Egypt. De immigrerte til USA i 1963. Under et møte i menigheten på Hawaii gikk han igjennom litt av det Koranen sier om islam.

Alle troende – ta ikke kristne og jøder som venner. De er venner av hverandre. De av dere som gjør dem til sine venner, er en av dem. Allah leder ikke urettferdige mennesker. (Koranen 5, 54)

Farag leste også fra Koranen 47, 4 og påpekte at det er litt ulike oversettelser. Men en av dem sier ifølge pastoren at når man møter vantro (bokens folk – jøder og kristne) – så slå deres nakker, halshugg dem. Så når du har slaktet stort blant dem, så knytt beina tett sammen, sett dem fri ved nåde eller ved løsepenger til krigens byrde avsluttes.

Koranen 5 ,33 sier at den eneste løsningen for alle som går til krig mot Allah og hans budbringer og strever etter korrupsjon i landet, vil være at de blir drept, korsfestet eller at hender og føtter blir kuttet, eller at de blir utvist av landet.

Dette er sataniske vers. Dette er islam. Det er over 120 slike vers som beordrer sanne muslimer til å drepe kristne og jøder.

I sitt oppgjør med brorskapsavtalen mellom paven og storimamen viste Farag til Jesu eget ord som ikke åpner for flere religioner.

«Jesus sier til ham: Jeg er veien og sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uten ved meg.» (Joh. 14, 6)

Hvordan kan folk bli så godtroende og tro at man kan ha sameksistens med religioner. Svaret finner vi i 2. Tess 2, 9–12):

«Den lovløse kommer etter Satans virksomhet med all løgnens makt og tegn og under. Det skjer med all urettferdighetens forførelse blant dem som går fortapt, fordi de ikke tok imot kjærlighet til sannheten, så de kunne bli frelst. Derfor sender Gud dem kraftig villfarelse, så de tror løgnen, for at de skal bli dømt, alle de som ikke har trodd sannheten, men hadde sitt behag i urettferdigheten.»

Farag fortsatte med opplesning fra Den Lille Bibel:

«For så har Gud elsket verden at Han gav sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på Ham, ikke skal fortapes, men ha evig liv. For Gud sendte ikke sin Sønn til verden for å dømme verden, men for at verden skulle bli frelst ved Ham. Den som tror på Ham, blir ikke dømt. Den som ikke tror, er allerede dømt, fordi han ikke har trodd på Guds enbårne Sønns navn». (Joh. 3, 16–18).

DJ Farag hadde en mor som uvitende benyttet ordet Allah når hun leste den aronittiske velsignelsen over ham fra 4. Mos. 6, 24–26. Selv byttet Farag ut navnet Allah med Jesus.

Gud er oversatt med Allah i arabiske bibler. Det er satanisk fordi det har fått folk til å tro at Allah er synonymt med Gud.

Allah er ikke den samme Gud som Jehova. Vi kan ikke omfavne eller be med noen som ikke vil tilbe den sanne levende Gud.

Noen sier at paven prøver å bygge broer. Istedenfor sameksistens med muslimer må vi gi muslimene evangeliet om frelse, også for muslimer. Det er store masser av muslimer i Midt-Østen som søker og finner Jesus i dag.

Strider mot læren

verdensreligion13
Bernt T. Oftestad. (Foto:Menighets-fakultetet)

I en kronikk i Dagen skrev professor emeritus Bernt Torvild Oftestad fra Det teologiske menighetsfakultet at paven avviker fra katolsk lære. Oftestad gikk over fra lutherdom til katolisismen for en del år siden.

Når underskriverne så påpeker storheten i troen på Gud, som forener adskilte hjerter og løfter menneskets sjel, så må man spørre om det er en monoteistisk tro man har i tankene. Men det blir vanskelig både for paven og imamen. For det er nettopp monoteismen som setter skiller mellom muslimer og kristne. «Gud har ingen Sønn,» hevder islam. Kristen monoteisme står altså ikke til troende ifølge muslimene, på grunn av den kristne treenighetslæren.

At paven tildekker skillet og konflikten mellom kristendom og islam for å utvikle et broderlig fellesskap til sikring av freden, er meget betenkelig. Men verre blir det når han hevder at islam og andre religioner er villet av Gud. «The pluralism and the diversity of religions (…) are willed by God in His Wisdom, through which He created human beings.»

Paven avviker fra katolsk lære, slik den blant annet er nedfelt i deklarasjonen Nostra Aetate fra Vaticanum II om kirkens forhold til ikke-kristne religioner. Deklarasjonen handler først og fremst om forholdet til jødene (4), men også om muslimene. Kirken anerkjenner som en virkning av den alminnelige åpenbaring de verdier som kan være i andre religioner – også i islam. Dette er ofte stråler av sannhet som opplyser menneskene. Men stadig gjentar konsilet at det er Kirkens plikt å forkynne Kristus uten svik, Han som er veien, sannheten og livet (Joh.1, 6). I Ham har Gud forsonet alle ting med seg selv (2. Kor. 5, 18f.). I Ham finner mennesket fylden av sitt religiøse liv, skriver Oftestad.

Dokumentet fra pave Frans og storimam Al-Tayyeb har også vakt oppmerksomhet i katolske kretser. På nettstedet til «The Catholic World Report» forklarer dr. førsteamanuensis Chad Pecknold ved Det katolske universitet i Amerika i Washington at uttalelsen må ses i sin rette kontekst.

Skjøgekirken i bibelsk lys

Særlig ordene fra Johannes’ åpenbaring 17, 1–6 er kjent:

En av de sju englene som hadde de sju skålene, kom bort til meg og sa: «Kom, jeg vil vise deg hvordan den store horen får sin dom, hun som sitter ved de veldige vann. Jordens konger har drevet hor med henne, og de som bor på jorden, er blitt beruset av vinen fra hennes horeri.» I Ånden førte han meg ut i ødemarken. Og jeg så en kvinne sitte på et skarlagenrødt dyr som var overstrødd med navn som var en spott mot Gud. Det hadde sju hoder og ti horn. Kvinnen var kledd i purpur og skarlagen og glitret av gull og edelstener og perler. I hånden holdt hun et gullbeger fylt av motbydelige ting og av all urenheten fra sitt horeri. På pannen hennes sto skrevet et navn med hemmelig mening: «Babylon den store, mor til horene og til alt som er motbydelig på jorden.» Og jeg så at kvinnen var beruset av blodet fra de hellige og fra Jesu vitner. (Åp. 17, 1–6)

verdensreligion14
Jørgen Høgetveit

Johannes’ åpenbaring (17–18) skriver om hvordan skjøgekirken fra Babel forgifter hele jorden, også deres rettskilde – som ikke lenger henter den frigjørende sannhet med den rette frihet og orden for menneskelivet fra Bibelen om enkeltmennesket, familielivet til folkenes liv i nasjoner, skrev Jørgen Høgetveit i Akademi for Kristen Folkeopplysning i Norge IDAG den 16.05.2011.

Skjøgekirken (kapittel 17) med arven fra Babel som gjennomsyrer den katolske kirke og etter hvert de kirker som driver sin tilnærming og økumeniske samarbeid med henne, er skildret her. Ikke minst mor – barn (Maria og Jesus-barnet), den åndelige femikulten, er sentral og er spredd i forskjellige varianter til store deler av verden. Den omtales slik: «og på hennes panne var skrevet et navn, en hemmelighet: Babylon den store, mor til skjøgene og til stygghetene på jorden». Dette er den åndelige feminisme – som igjen og igjen har ødelagt nasjoner (Se Jesaja kapittel 3–4, og Elias om Akab/Jesabel som både Paulus og Johannes’ åpenbaring også har referanse til med sterk advarsel. Her er det mye å skrive om, men vi skal bare nevne menneskehandelen…)’

Verdensreligion1

Dommen kommer for fullt i kapittel 18 i dette uhyrlige system som også driver handel med menneskesjeler. Intet rart at Jesus ble vred når Han så kremmerne – handelsmennene som hadde etablert seg i Tempelet i det «godes» tjeneste og omgjort – som de fleste mammons huler – til røverhuler. I kapittel 18 er handelsfolket og kremmerne utvidet til verdens handelsmenn, som har drevet hor – sviktet Israels Gud – for oljemakten i Midt-Østen, skriver Høgetveit.

Han mener etter det KARMEL forstår, at både Romerkirken og Midt-Østens babelmakt (oljemakt) er omtalt i Åpenbaringsboken.


Relaterte artikler:

Hva sier Bibelen om den nye verdensordenen?

Den Katolske Kirkes mørke hemmeligheter

Reklame