Denne artikkelen vil se på flere framtidsbilder av bortrykkelsen i bibelske profetier, som viser at Gud alltid fjerner sitt folk fra vrede når Han forbereder en overnaturlig straff til den ikketroende hedenske verdenen. I artikkelen Herrens dag – Hendelsen som er begynnelsen på jordens undergang undersøkte vi Herrens dag, den bibelsk profeterte hendelsen som er starten på endetiden. Herrens dag (også kjent som Den store trengsel) er utgytelsen av Guds vrede over den ikketroende verden ved en serie av overnaturlige dommer, i de siste sju årene før Harmageddon og Jesu annet komme.

Bortrykkelsen, den overnaturlige fjerningen av trofaste troende i Jesus Kristus fra jorden, vil hende idet Herrens dag er i ferd med å sette inn. Kirken/menigheten – alle gjenfødte troende i Jesus Kristus vil bli rykket opp i luften og bli reddet like før Guds vrede kommer. Ved å se på Det Gamle Testamentets «skygger/speilbilder» av denne hendelsen vil vi se at Guds metode for å redde sitt folk før den kommende dom er gjentakende og åpenbar, og er med på å vise vei for når bortrykkelsen vil finne sted i den profetiske tidslinjen.

Les her:

De troende vil unnslippe Guds vrede – bibelske framtidsbilder på bortrykkelsen