Bortrykkelsen, den overnaturlige samlingen av alle gjenfødte kristne, både levende og døde, som skal møte Jesus Kristus i skyene og reise med Ham til Himmelen, er et av de mest debatterte emnene i kristne kirker. Mens de fleste er enige i at dette er beskrevet i Skriften har tidspunktet forblitt et mysterium som har provosert fram hundretusenvis av debatter og diskusjoner om når endetiden vil inntreffe. Denne artikkelen vil vise utfra Bibelen at formålet og tidspunktet for bortrykkelsen kan forklares på Skriften alene og gir en annen tolkning fra de tre vanligste bortrykkelsesmodellene som blir diskutert i dag.

 

 «Nei, Herren Gud gjør ikke noe uten å åpenbare sitt skjulte råd for sine tjenere profetene.» (Amos 3:7)

 

Vi anbefaler at du leser Herrens dag – Hendelsen som er begynnelsen på jordens undergang og De troende vil unnslippe Guds vrede – bibelske framtidsbilder på bortrykkelsen, da denne artikkelen er blitt skrevet med utgangspunkt i at man har lest disse to artiklene. I den første artikkelen tok vi for oss den vrede som Gud skal utøse over den ikketroende verden. I den andre artikkelen viser vi at Gud har vist sitt handlingsmønster gjennom hele Bibelhistorien, at Han redder og bevarer sin trofaste følgere før Hans vrede blir utøst. Bortrykkelsen er den siste av en slik art som vil finne sted før endetiden setter inn; de siste sju år på jorden før Jesu annet komme. Uttrykket «Den blodrøde måne-bortrykkelsen» (eng. «The Red Moon Rapture») er fremmet av Bibellærer og forfatter Peter Goodgame og beskriver nøyaktig tidspunktet for bortrykkelsen.

Les her:

Den blodrøde månen – det bibelske tidspunktet for bortrykkelsen