Som i Noahs dager, slik skal det være når Menneskesønnen kommer. Matteus 24:37

 

Enkelte mener at den type stoff du nå skal lese, ikke er særlig «positivt», og at vi heller bør konsentrere oss om Jesus. Dette er helt riktig, men Jesus selv har gitt oss en beskrivelse av tidenes tegn, som vi bør forstå.

Paulus sier at vi har kamp mot ondskapens makter i himmelrommet: «For vi har ikke kamp mot kjøtt og blod, men mot maktene, mot myndighetene, mot verdens herskere i dette mørke, mot ondskapens åndehær i himmelrommet» (Ef. 6,12.

Og apostelen Peter uttaler, som vi nettopp har lest: «Vær edrue, våk! Deres motstander, djevelen, går omkring som en brølende løve og søker noen han kan oppsluke» (1 Pet. 5,8).

Vi er med andre ord parter i en kamp, en krig mot ondskapens makter. Vi er deltakere i syndens drama. Enhver krigførende part setter seg nøye inn i fiendens taktikk for lettere å kunne beseire ham. Slik må også vi sette oss inn i Satans taktikk for å unngå å falle i de snarer han legger, og for ikke å bli ført vill.

Vi skal konsentrere oss om Jesus, men må også sette oss inn i fiendens taktiske spill.

 Les videre i denne spennende artikkelen fra Magasinet Innsyn:

Guds Sønner-Falne engler, nefilim og demoner

Nefilim-kjemper

Mine tanker om falne engler og nefilim i Bibelen:

For ca. ett år siden fikk jeg det som for meg var et bønnesvar. Jeg hadde i lang tid gått og grublet på alt det vonde Gud tillot og befalte i Det Gamle Testamentet. Jeg har i mange år gått med en lengsel etter å forstå dette og ikke bare akseptere det. Hvordan kunne f.eks. Gud befale israelittene at de skulle ta livet av alle, og ikke spare verken kvinner eller barn? De skulle heller ikke blande seg med folkene i Kanaan.

En dag på jobben var det en som begynte å prate om nefilim og anbefalte å se en film av Trey Smith. Filmen finner du her: Teorien om alt

Han forklarte meg at nå hadde han endelig fått en «a-ha opplevelse» over de samme tingene som jeg gikk og tenkte på. Jeg gikk hjem og begynte å søke om nefilim på nettet via kristne nettsteder. Jeg bad om å finne et svar på dette. Jeg kom ganske raskt inn på en side, beginningandend.com. Her fant jeg en flott artikkel om temaet. Jeg satte meg inn i stoffet og oversatte artikkelen til norsk. Det som skjedde var at det var som om hele Bibelen ble åpenbart på nytt for meg. Jeg så sammenhengen. Jeg printet ut artikkelen og lot bestefar lese den. Etter et par dager ringte bestefar meg (noe han sjeldent pleide å gjøre) og fortalte meg at han hadde lest artikkelen tre ganger og var så takknemlig, for nå hadde han også fått et innblikk i noe som han ikke hadde forstått. Nå så han sammenhengen.

Det som skjedde med meg var at gjennom denne kunnskapen ble det skapt en ny glød i meg og hungeren etter å lære mer om Bibelen og bli kjent med Bibelens Gud har vokst og vokst. Dette igjen har resultert i at jeg har laget denne bloggen. Jeg har kjent frem til nå at dette har vært noe som jeg skulle gjøre, nærmest et kall.

Jeg forstår ikke hvorfor man skal være så kritisk til nefilim. Jeg kan forstå en viss skepsis, men ikke at man skal være konsekvent avvisende. Er det vår moderne levemåte og tenkning som gjør dette så vanskelig å godta? Er man redd for å ikke bli tatt seriøst av «verden»? Likner det for mye på eventyr? Nefilim kan vi lese om i Bibelen, faktisk mer enn du er klar over. Bibelen nevner både falne engler og kjemper. Dessuten er det funnet flere arkeologiske bevis, samt at andre skrifter som ikke står i Bibelen omtaler dette. Jeg har problemer med å se intensjonen bak det å være avvisende til denne materien. Hva oppnår man ved å konsekvent avvise dette? For meg er kunnskapen om nefilim grunnleggende viktig for å forstå store deler av Det Gamle Testamentet og hvorfor Jesus måtte fødes i akkurat den slekten han ble født i. Jeg forstår også hvorfor Bibelens bøker legger så stor vekt på slektstavler. Jeg synes det er synd at denne kunnskapen om nefilim skal bli snakket ned. Denne kunnskapen er heller ikke på noen måte i konflikt med noe av det vi har lært eller fått forkynt i våre forsamlinger. Den er heller med og forklarer mange av mysteriene og historiene vi leser i Bibelen, og i annen gammel historie og gudehistorie.

Noen gir uttrykk for at å lese annen litteratur som f.eks apokryfe skrifter kan være med å komplisere og forvanske troen. Vi trenger ikke noe annet enn Bibelen. Uenig i det første, men enig i det andre. Jeg tenker annerledes. Jeg føler at det beriker å se at annen litteratur er med og underbygger Bibelen. Når jeg leser Bibelen får jeg en hunger etter mer kunnskap. Jeg har lest Enoks bok (som er en del av den etiopiske Bibelen) og De tolv patriarkers testamente. Disse verkene har rett og slett fått meg til å se hvor fantastisk Bibelen er. Alt dette er for meg trostyrkende og forvansker absolutt ikke min tro, men beriker den!

Jeg forstår heller ikke hvorfor nefilim er vanskeligere å tro på enn beretningen om at Jonas var tre døgn i fiskens buk. Denne vanvittig usannsynlige historien er akseptert i våre miljøer og blir fortalt flittig til våre barn som en sann historisk hendelse. (Jeg tror selvfølgelig på denne historien da jeg tror at alt som står i Bibelen er sant!) Det står mer om nefilim i Bibelen enn om mye annet vi bare godtar/aksepterer. Det blir også sagt av enkelte at denne kunnskapen ikke er vesentlig for å tro det viktigste i Bibelen, nemlig evangeliet om Jesus Kristus. Det er sant, men faktum er at mye i Bibelen kunne da vært utelatt. Det er mye som står i Bibelen som ikke er avgjørende for å tro evangeliet om Jesus Kristus. Men, det er en grunn til at alle historiene er tatt med i Bibelen. Nefilim er ikke beskrevet så mange ganger uten en årsak, det tror i alle fall ikke jeg. Mer kunnskap og innblikk i Bibelens historier (og kall det gjerne mystikk) er en berikelse for oss som tror på Bibelens Gud. Bibelens historier om nefilim og falne engler hjelper oss også til å forstå alle de uforklarlige arkeologiske funnene som er gjort rundt hele kloden vår.

Bare les her: Arkeologi bekrefter Bibelens lære, historier og tidslinje

Mitt håp er at dere ikke bare «himler» med øynene, men tar dere tid til å lese de artiklene jeg gir dere her. For meg har denne kunnskapen vært en åpenbaring og den har vekket en iver i meg. Det har rett og slett vært en berikelse. Noe jeg skulle ønske dere også kunne få oppleve når dere leser om dette. For meg har dette blitt en naturlig del av min bibelforståelse

«Der er et prinsipp som er en sperre imot all informasjon, som er bevis mot all argumentasjon, og som ikke kan bomme på å holde mennesket i evigvarende uvitenhet. Det prinsippet er fordømmelse før undersøkelse. En av våre utfordringer mens vi går inn i dette svært kompliserte emnet, er å legge til side vår forutinntatthet, motforestillinger, og la oss se hva vi kan finne ut. De samme idéer er også å finne i samlingen av Salomos Ordspråk: «Han som svarer på en sak før han hører, det er dårskap og skam for ham.»

 Jeg har tidligere postet disse artiklene:

 Nefilim – Kjemper i Bibelen

 Nefilim – Falne engler og UFO mysteriet – Har dette forankring i Bibelen?

 Nefilim – Utrolig spennende Bibelhistorie

 Dyrets Merke

 I tillegg kan dere lese Enoks bok 1 og 2 her:

 Enoks bok

 Dersom dere ønsker å lese mer om nefilim kan jeg anbefale dere å lese den spennende historien om David og Goliat:

 David og Goliat – Et Framtidsbilde av Harmageddon