JHVH (Jahve – Jehova)

Elohim

El Shaddai

El Elyon

Adonai

El Olam

Jahve Sebaot

Da sa Moses til Gud:
Men når jeg nå kommer til Israels barn og sier til dem:
Deres fedres Gud har sendt meg til dere!
og de spør meg: Hva er hans navn?
Hva skal jeg svare dem?
Da sa Gud til Moses: Jeg er den jeg er.
Og han sa: Så skal du si til Israels barn
JEG ER [Jahve] har sendt meg til dere.
2. Mosebok 3:13–14

Og Gud talte til Moses og sa til ham:
Jeg er Herren [Jahve]
Jeg åpenbarte meg for Abraham, Isak og Jakob
som Gud Den Allmektige [El Shaddai].
Men ved mitt navn Herren [Jahve]
var jeg ikke kjent av dem.
2. Mosebok 6:2

Vi vil i denne artikkelen forsøke å belyse hvordan Gud har åpenbart seg til menneskeheten ved å se på de forskjellige navnene som brukes om Ham i Bibelen, spesielt i Det Gamle Testamente. Navnene er som noter i en symfoni. Notene beskriver de forskjellige sidene av Gud. Dette er nyttig lærdom og vi blir ofte utfordret av blant annet Jehovas Vitner når det tales om Guds Navn.

Les denne forklarende artikkelen her:

Guds navn i Bibelen

Det finnes skjulte mysterier å oppdage i Guds vakre navn, som er skrevet nesten 7000 ganger i Det Gamle Testamente. Les her og bli forbløffet! :

SKJULTE MYSTERIER VED GUDS NAVN