Har fått noen henvendelser når det gjelder bortrykkelsen. Noen har reagert på at jeg i flere av mine artikler deler at bortrykkelsen vil skje før eller i begynnelsen til den store trengsel. Noen har sågar kalt mitt syn for falsk lære og at jeg ved denne læren forfekter herlighetsteologien. Dette gjør at jeg føler meg nødt til å redegjøre for mitt syn. Dette vil jeg gjøre ved hjelp av en flott undervisningsartikkel skrevet av Olav Fjærli fra nettstedet http://www.bibelfellesskapet.net

«Men den dagen og timen kjenner ingen, ikke engang himmelens engler, men bare min Far.»(Matteus. 24:36)

 

bortrykkelsen-2

Vi skal se nærmere på den plass bortrykkelsen har i endetidens begivenheter. Det er særlig spørsmålet om den skal plasseres før eller etter trengselen, det strides om. Vi skal nå se nærmere på de skriftord som omtaler denne sak.

Jeg vet at det er millioner av troende som ikke venter på bortrykkelsen, av den grunn at det er en fortiet sannhet. Men Gud være lovet! De blir med allikevel. For retten til løftets oppfyllelse går ikke på kjennskap til løftet, men på erkjennelsen av Ham. Men denne sannhet betyr så uendelig mye for den kristnes glede og håp. Derfor, som den står sentralt i Skriften, bør den også stå sentralt i vår forkynnelse.

Når vi skal se nærmere på menighetens plassering i endetidens begivenheter, faller det naturlig å spørre: Skal menigheten være med i den store trengsel? Dyktige og anerkjente bibeltolkere står her steilt imot hverandre.

Det er særlig tre grunnsyn som synes å gjøre seg gjeldende:

  1. At menigheten skal gjennom den store trengsel.
  2. At menigheten skal oppleve en del av den (første halvdel).
  3. At menigheten skal opprykkes før trengselen.

Jeg skal ikke her gå nærmere inn på hva den enkelte begrunner sitt syn med. Men en av årsakene til forvirringen er vel at Skriften lærer at Kristus skal komme igjen både før og etter trengselen. Den fremstiller nemlig hans komme i to akter:
1.akt:  Hans komme som Brudgom for å hente sine hellige.
2.akt:  Hans komme som Konge med sine hellige.

Les hele artikkelen her:

MENIGHETENS BORTRYKKELSE