…….Dette førte til den matematiske vitenskapsmannens omvendelse. Ivan Panin visste nemlig at Bibelen ikke er fremkommet ved lærde menneskers kjennskap til gresk, hebraisk og matematikk. Men at den er skrevet av hellige menn fra forskjellige samfunslag, fra konger til bønder, hyrder og fiskere. Den er ikke blitt til ved et skrivebord ved hjelp av leksikon og utregninger, men er skrevet over 1600 år av ulærde folk av forskjellig nasjonalitet. Disse mennesker kjente ikke hverandre. De levde ofte langt fra hverandre, og hadde bare ett felles – de var Guds menn, drevet av den Hellige Ånd.

Les den spennende artikkelen her:

Bibelen-mennesket og tallmystikken

Les også denne spennende posten:

Bibelkoden

https://bibelogtro.wordpress.com/2015/04/06/er-det-skjulte-budskap-i-bibelen/

Bibel 7-tall

Hva er det med tallet 7?

Lørdag 19.09.2015 var det en reportasje i Fædrelandsvennen om 7-tallet som «Verdens favorittall – Hva er det med tallet syv?». 

Verdens favorittall

Leserinnlegg i Fædrelandsvennen 23.09.2015

ODDBJØRN IGLEBÆK, KRISTIANSAND

Kunne ikke annet enn å la tankene gå til Bibelen som også har tallet SYV som favorittall. Det er brukt over 700 ganger og i tillegg kommer en rekke tallbeskrivelser som er multippel av syv. Syv er Bibelens nummer for det fullstendige, fullkomne og fullendte.

Bibelens første vers -1. Mos. 1,1- har på hebraisk syv ord. Disse syv ordene har 28 bokstaver (4×7). Subjektene og predikat har 14 bokstaver (2×7) og objektene 14 bokstaver. Det første objektet, himmelen, og det andre objektet, jorden, har hver syv bokstaver. Ord 3 og 4 begynner med vokaler og har 7 bokstaver og ord 1, 2, 5, 6 begynner med konsonanter og har 21 (3×7) bokstaver. I det hebraiske alfabet har alle bokstaver en numerisk verdi. Den numeriske summen av første og siste bokstav i hvert ord er 1393 (199×7). Den numeriske summen av bokstavene i Gud, himmelen og jorden er 777. Det eneste verbet, skapte, har numerisk verdi 203 (29×7). Av de 28 bokstavene, forekommer tre bare en gang og deres numeriske verdi er 126 (18×7). Den numeriske summen av første og siste bokstav i de fire første ordene er 847 (121×7) og for de tre siste ordene 546 (78×7). Og dette er bare noen eksempler. I tillegg hvis vi tar bokstavenes plasserings posisjon i det hebraiske alfabetet vil en på samme måte finne tallkombinasjoner som på en underfull måte går opp i syv.

Syv mirakler

Gud hvilte på den syvende dagen og det er syv dager i en uke hvor hviledagen eller Sabbaten skulle være på den syvende. Det var syv par av rene dyr om bord i Arken. Syv runder skulle Israel gå rundt Jeriko, mens syv prester blåste i syv basuner. Syreren Naaman skulle bade seg syv ganger i Jordan for å bil helbredet. Det var syv mirakler utført på den syvende hellige dag (Sabbaten), syv lignelser i Mat.13, og i Åpenbaringen de syv brev til syv menigheter, de syv segl, syv engler, syv basuner osv. osv..

Syv tallets underlige tilsynekomst kan også bli gjenkjent i naturvitenskapene, farger, musikk osv. det linker sammen himmel og jord og vitner om den samme guddommelighet bak skaperverket så vel som Ordet (Bibelen) – «I begynnelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud. Og Ordet ble kjød og tok bolig i blant oss. Alt er blitt til ved ham, og uten ham er ikke noe blitt til av alt som er blitt til.» og han uttalte det syv-doble «JEG ER» i Johannes evangeliet.