Der så vi kjemper også – anakittene hører til kjempene. I egne øyne var vi som gresshopper, og det var vi i deres øyne også.»

Så hva dreier alt dette seg om egentlig? Bibelen har selvfølgelig svarene! Siden den dagen Satan ble fjernet som Guds tjener og kastet ut av Guds herlighet som den første synder og bedrager (Esekiel 28), har han konspirert og lagt planer for å forpurre Guds skaperplan og forløsning for menneskeheten. Og en del av denne sammensvergelsen forårsaket den store flommen i 1. Mosebok.

Les denne utrolige historien som forklarer mye av Det Gamle Testamentets grusomheter:

Nefilim – Kjemper i Bibelen


Sjekk også ut denne Trey Smith-videoen:

Here is an Israeli news station’s video on the ancient megaliths:

Les også:

https://bibelogtro.wordpress.com/2015/12/01/guds-sonner-falne-engler-nefilim-og-demoner/

https://bibelogtro.wordpress.com/2015/05/28/nefilim-falne-engler-og-ufo-mysteriet-har-dette-forankring-i-bibelen/