Forkynneren kommer med denne overraskende uttalelsen: «Det som har vært, er det som skal bli. Det som er hendt, er det som skal hende. Det er intet nytt under solen» (Forkynneren 1,9). En mengde arkeologiske funn, ruinbyer, inskripsjoner etc. bekrefter sannheten i Forkynnerens ord. Det er mange indisier som tyder på at menneskene i oldtidens kultursamfunn var i besittelse av teknologi som dagens mennesker bare kan drømme om. «Politisk korrekte» arkeologer bare ler av slikt, og bortforklarer de mange avslørende funn som «forfalskninger», men sannheten om jordens forhistorie kommer mer og mer for dagen.

Evolusjon, eller slik gudsfornekteren Richard Dawkins uttaler ordet: «EVIL LUCION». Et ord som passer godt til det evolusjonsteorien virkelig er: Verdens største løgn og forførelse. Kanskje «DEN ONDE SLANGENS» viktigste våpen i dag (særlig i den vestlige verden) for å latterliggjøre Bibelens skapelsesberetning og troverdighet og fremme ateismen.

 

Bibelen forteller oss om evolusjonsforkjemperne i Romerne 1:25:

 «De byttet ut Guds sannhet med løgn og tilba og dyrket det skapte i stedet for Skaperen, han som er velsignet i evighet. Amen.»

 

Sjekk denne videoen av Trey Smith som tar for seg ødeleggelse av bevis som ikke passer inn i evolusjonsteorien:

 

 Jeg vil i denne posten presentere en flott artikkelserie i 4 deler fra Magasinet-Innsyn.no om arkeologiske funn gjort rundt hele verden. Det er utrolig spennende å se på dette i lys av Bibelen!

 

 Glemte verdener, Del 1:

En rekke ruiner etter oldtidskulturer har gigantiske proporsjoner og bærer bud om byggekunst som lå på et meget høyt nivå. Det er snakk om steinblokker på opptil flere hundre tonn som er transportert over større strekninger og satt sammen med utrolig presisjon — noen ganger i meget ulendt terreng. Av og til er det også funnet skjelettrester etter kjempemessige, menneskelignende vesener, som etter alt å dømme var opphavet til disse kulturene. Noen av skjelettfunnene avslører dobbelte tannrekker og seks fingre på hver hånd og seks tær på hver fot. Beklageligvis havner slike funn i museenes kjellere i stedet for å bli stilt ut i montrene til alminnelig beskuelse. De passer ikke inn i utviklingslærens rammeverk. (Les også denne populære posten som jeg tidligere har publisert: https://bibelogtro.wordpress.com/2014/12/19/nefilim-kjemper-i-bibelen/)

 Les hele artikkelen her:

http://www.magasinet-innsyn.no/index.php/artikler/arkeologi/item/46-glemte-verdener-del-1

 

 Glemte verdener, Del 2:

Så godt som alle kontinenter på jorden bærer bud om avanserte kultursamfunn som plutselig er blitt lagt i grus under ekstremt katastrofiske omstendigheter. Syd-Amerika, Afrikas nordkyst, Gobi-ørkenen, Middelhavet, Atlanterhavet, Det indiske hav, Japan, Karibien, Kina, Lilleasia — overalt finner man ruiner etter fremtredende sivilisasjoner som bærer alle tegn på plutselig ødeleggelse av naturkatastrofer av en størrelsesgrad som knapt kan beskrives. Ikke over tid, men temmelig abrupt, og i mange tilfeller ganske uventet. Det indikerer at katastrofen(e) ikke har vært lokale, men globale. La oss se litt på en rekke av disse ruinene fra glemte verdener som plutselig er blitt lagt i grus.

Les hele artikkelen her:

http://www.magasinet-innsyn.no/index.php/artikler/arkeologi/item/47-glemte-verdener-del-2

 

 Glemte verdener, Del 3:

 Alle kultursamfunn i oldtiden var sterkt religiøse, men på feil grunnlag. De var hedenske samfunn som dyrket sine hedenske avguder — som oftest med solguden som den øverste gud. Denne form for gudsdyrkelse var i realiteten en satandyrkelse, da det var han, «lysbæreren», som var den førende guddom. Satan, eller som han kalles på hebraisk: Heylel, «Morgenstjernen, Morgenrødens sønn», som på latin er blitt til «Lucifer», var en salvet kjerub som sto nærmest Guds trone i himmelen. Han vet hvordan himmelske vesener ser ut, og han vet hvordan Guds Stad, Det nye Jerusalem ser ut. Han er denne verdens fyrste som gjør krav på alt på denne jord (Joh 12,31; 14,30; Luk 4,6), og opp gjennom verdenshistorien har han forsøkt å etterligne himmelske vesener og Guds Stad så godt han kunne her på denne jord.

Les hele artikkelen her:

http://www.magasinet-innsyn.no/index.php/artikler/arkeologi/item/48-glemte-verdener-del-3

 

 Glemte verdener, Del 4:

 Jesus sa ved en anledning at «. . .om disse tier, skal stenene rope» (Luk 19,40). Disse Jesu ord refererer vel mest til endetiden, men det er jo interessant at stenene også roper om menneskehetens og jordens sanne historie der det etablerte vitenskapsakademi fordreier sannheten med sine ville eventyr. Hva gjør så det etablerte vitenskaps-etablissement som er farget av sine utviklingshypoteser når talende arkeologiske funn går dem imot? Som alltid blir det gjort forsøk på å nedgradere funnene ved å kalle dem «svindel», «falskneri» etc., og forhindre at de «talende stener» blir brakt frem i offentlighetens lys. En utstilling av slike funn i museenes montre vil skape problemer for det verdensbilde utviklingslæren har hjernevasket folk med under skinn av å være «vitenskap».

 Les hele artikkelen her:

 http://www.magasinet-innsyn.no/index.php/artikler/arkeologi/item/49-glemte-verdener-del-4