Alle biskopene og nesten hele kirkemøtet fra 2014 er samstemmig om at de ulike syn på ekteskap og homofili ikke er kirkesplittende, dvs. at de ulike syn kan leves og læres innenfor vår kirke uten konsekvenser for frelsen eller kirkens enhet.

Dette stemmer lite med Bibelens lære. Utøvende homofili blir i klar tekst beskrevet som synd. Syndens lønn er døden. Så da vil det si at kirken med sitt vedtak har satt seg opp mot Bibelen, Guds Ord.

Bibelens Sannheter står høyt hevet over enhver kirkelig bestemmelse. 

Matteus 18:6-7

Enda idag blir prester ofte tegnet med den gamle prestekragen. Men hva var tanken bak denne underlige kreasjonen? En av forklaringene er at kragen skulle minne presten om kvernsteinen. Ikke den nede på mølla i bygda, men den steinen som Jesus talte om: «Men den som lokker til fall en av disse små som tror på meg, han var bedre tjent med å få en kvernstein hengt om halsen og bli senket i havets dyp.»

Så alvorlig er det å føre mennesker en annen vei enn det Gud sier.

Kirken har idag oppnådd stor takhøyde, men dessverre mangler den fundament!

I forbindelse med avstemmingen om forbønn for homofile ektepar 25. Mars 2015 har jeg sendt følgende brev til Flekkerøy Menighetsråd og biskop med kopi til domprosten:

Jeg er veldig takknemlig for at Flekkerøy Menighetsråd nå har tatt en riktig avgjørelse