Jeg skal her presentere to utrolige artikkelserier, som jeg anbefaler varmt. De tar for seg det mystiske UFO-mysteriet og den utrolige historien om falne engler, nefilim-kjemper og om det er en sammenheng her, og hva sier Bibelen? Den tidligere ateisten og evolusjonisten, Dr. Mark Eastman tar oss med på en spennende og informativ reise omkring UFO-fenomenet. Videre trekker den anerkjente bibellæreren, Dr. Chuck Missler en ledetråd fra Bibelens kapittel om nefilim til dagens UFO-fenomener. Med forankring i Bibel og vitenskap gir han noen fakta og refleksjoner omkring et av vår tids aller mest uforløste spørsmål: Finnes det liv utenfor vår planet? Det hele er transkribert og oversatt av Kris Guleng http://hebraisktro.no/ht/Artikler.html som også har skrevet innledningen til denne undervisningen.

Historien om Nefilim kan være en bakgrunnsramme for å forstå det hittil uutgrunnelige UFO-fenomenet som blir observert verden over i dag. Jesus advarte sine disipler om endetiden og sa at det ville bli som i «Noas dager». Og 1. Enok forteller om hva som skjedde i Noas tid; Nefilim. Parallellene er slående, og det er vanskelig å ignorere. https://bibelogtro.wordpress.com/2014/12/19/enoks-bok/

Er UFO-er virkelige? Og hvis de er det: Hvor kommer de fra? Hva er deres formål? Er de vennlige eller fiendtlige? Og viktigst av alt: Hva sier Bibelen om dem? Det er dette vi skal se på ettersom vi går fremover på denne utforskingen av UFO-er og den merkelige terminologien «Nefilim». Hva handler alt dette om?

«Der er et prinsipp som er en sperre imot all informasjon, som er bevis mot all argumentasjon, og som ikke kan bomme på å holde mennesket i evigvarende uvitenhet. Det prinsippet er fordømmelse før undersøkelse. En av våre utfordringer mens vi går inn i dette svært kompliserte emnet, er å legge til side vår forutinntatthet, motforestillinger, og la oss se hva vi kan finne ut. De samme idéer er også å finne i samlingen av Salomos Ordspråk: «Han som svarer på en sak før han hører, det er dårskap og skam for ham.»

 Da mye av dette er nytt og ukjent for mange, anbefaler jeg dere å lese følgende artikkel før dere går videre: https://bibelogtro.wordpress.com/2014/12/19/nefilim-kjemper-i-bibelen/

Sjekk gjerne ut disse også:

https://bibelogtro.wordpress.com/2014/12/31/nefilim-utrolig-spennende-bibelhistorie/

https://bibelogtro.wordpress.com/2015/02/13/dyrets-merke/

Videre kan dere lese mye spennende bibelhistorie under kategorien Spennende Bibelundervisning https://bibelogtro.wordpress.com/category/spennende-bibelundervisning/ der vi møter nefilim i fortellingene om Moses, den prostituerte Rahab i Jeriko, eller mordersken Jael som vi møter i Dommernes bok og selvfølgelig historien om David som møter nefilim-kjempen Goliat.

Anbefaler også på det sterkeste filmene som du finner her: https://bibelogtro.wordpress.com/2015/01/25/teorien-om-alt/


Ufo2

Siden kom det til kamp ved Gat. Der var det en kjempehøy mann som hadde seks fingre på hver hånd og seks tær på hver fot, tjuefire fingre og tær i alt. Han hørte også til Rafa-slekten. (2.Samuelsbok 21:20)

Innledning av Kris Guleng:

HAR UFO-FENOMENET FORANKRING I BIBELEN 

 

Oldtids UFO-historie og det moderne fenomen, del 1-3 av Dr. Mark Eastman:

Del 1-OLDTIDS UFO-HISTORIE OG DET MODERNE FENOMEN-Folklore fra hele verden

Del 2-OLDTIDS UFO-HISTORIE OG DET MODERNE FENOMEN-Observasjoner i moderne tid

Del 3-OLDTIDS UFO-HISTORIE OG DET MODERNE FENOMEN-Fysiske bevis og indikasjoner

 

Nefilim vender tilbake, del 1-5 av bibellærer Dr. Chuck Missler:

Del 1-NEFILIM VENDER TILBAKE-UFO-paradokser og vitenskap

Del 2-NEFILIM VENDER TILBAKE-Romdimensjoner-MJ12 og hemmelighold

Del 3-NEFILIM VENDER TILBAKE-Kornsirkler-Enok og Noas dager

Del 4-NEFILIM VENDER TILBAKE-Oldtidsmytologi-nefilim og profetier

Del 5-NEFILIM VENDER TILBAKE-Bortførelser-bedrag og åndelig rustning

Reklame