Dåpen er et vakkert symbol for vår frelse.

Jeg er selv barnedøpt, barnet mitt er barnedøpt og forsamlingen og kirkesamfunnet jeg tilhører praktiserer barnedåp. Det betyr ikke at jeg er enig med dem i denne praksisen. De fleste jeg snakker med om dåpen, i de sammenhengene jeg går i, deler synet på dåpen som denne artikkelen frambringer. Derfor undrer det meg at barnedåpen har en så sentral og markant plass i vårt menighetsliv. 

Min opplevelse er at de fleste ikke stiller seg bak at det er frelse i dåpen. Man blir ikke døpt for å bli et Guds barn, nei man lar seg døpe fordi man er et Guds barn. Anbefaler å lese denne artikkelen som jeg postet for noen år siden: Kommer babyer til himmelen når de dør?

Dåpen i Den Hellige Ånd er hva som finner sted i hjertet når man blir frelst, og er et avgjørende aspekt ved frelsen.

Denne artikkelen er ikke skrevet for å så splid, men for å vise hva Bibelen sier om dåpen. Guds Ord må gå foran all tradisjon. Målet med artikkelen er å bevisstgjøre troende på hva dåpen er. Jeg har bevisst ikke skrevet om dåpen før, da dette fort kan bli et betent tema. Det er mange følelser i sving når dette blir debattert og temaet er kirkesplittende, men ikke kirkediskvalifiserende slik vedtak om likekjønnede ekteskap er. Jesu kirke kan aldri/vil aldri velsigne synd eller be Herren om å velsigne synd. 

Mange tenker ikke så mye over dåpen annet enn at det er og blir en viktig tradisjon. Idag er det mange ikketroende som bærer barnet fram til dåp. Dette undrer meg. Det viser iallefall at dåpens betydning, slik Bibelen forteller oss, ikke er i tankene på dem. Det hele blir mer en «starten på livet»-fest. Så sier mange at det er så fint at de gjør dette. Ja, fint er det, men barnet blir ikke et Guds barn fordi om foreldrene bærer det fram til dåp. Barnet er allerede et Guds barn. Det er er jo heller ikke en troshandling sålenge foreldrene ikke er troende kristne som er født på ny. Uansett blir man heller ikke frelst på grunn av foreldrenes tro. 

Da jeg vokste opp var dåpen også en handling der barnet ble gitt sitt jordiske navn. Jeg ble døpt til å hete Richard. Dette viser med all tydelighet at dåpen har blitt og blir brukt til helt andre ting enn det som er den bibelske meningen med den. Idag «døper» man f.eks. båter og gir dem et navn. Dette viser at dåpen som en bibelsk handling blir fullstendig misbrukt og misforstått. Dåpen er ikke en navnefest.

«Er dåp påkrevd for kristne? Må jeg bli døpt for å bli frelst? Vil jeg gå fortapt dersom jeg ikke er blitt døpt? Er det bibelsk at vanndåpen er frelsende og en nødvendighet for å bli født på ny?»

Disse spørsmålene blir ofte spurt i kristne debatter. Det man tenker eller tror om dette emnet, er ikke så viktig som hva Bibelen sier, som er Guds sannhet. Denne artikkelen vil se på de bibelske doktrinene om dåpen og dens hensikt. Og mens kristne rett og slett blir befalt til å la seg døpe, er den ikke påkrevd eller nødvendig for frelsen.

Les hva Bibelen sier om dåpen: 

Er dåp påkrevd for å komme til Himmelen?