Den siste basun er ikke hva de fleste kristne tror.

Se, jeg sier dere en hemmelighet: Vi skal ikke alle sovne inn, men vi skal alle forvandles, brått, på et øyeblikk, ved det siste basunstøt. For basunen skal lyde, de døde skal stå opp i uforgjengelighet, og vi skal bli forvandlet. For det forgjengelige må bli kledd i uforgjengelighet, og det dødelige må bli kledd i udødelighet. Og når dette forgjengelige er kledd i uforgjengelighet og dette dødelige er kledd i udødelighet, da oppfylles det som står skrevet: «Døden er oppslukt, seieren vunnet.» (1.Korinter 15:51-54)

Et av de største mysteriene i diskusjonene rundt bortrykkelsen, er referansene til det siste basunstøt. I avsnittet over avslører apostelen Paulus at forvandlingen av kirken fra dødelige kropper til forherliggjorte udødelige kropper vil skje ved det siste basunstøt. Dette er en av de største profetiske hendelsene som Skriften beskriver – bortrykkelsen av kirken. Men hva er det siste basunstøt eller den siste basun? Er det den sjuende basunen i Åpenbaringsboken 11? Er det basunen av Rosh Hashanah? Denne artikkelen vil forklare at den siste basun ikke er knyttet til disse hendelsene, og vise ut fra Skriften hva den siste basun virkelig er.

Les her Skriftens forklaring:

Forklaringen på bortrykkelsens siste basunstøt